20171122_vasm_001.jpg„A tartalékos katonai rendszer átalakulása, új eleme az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos - MATASZ lehetőségei az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésében”, címmel, a MATASZ Vas Megyei Szervezetének koordinálásával, tartottak konferenciát Szombathelyen, a megyeházán, 2017. november 22-én. A rendezvényen a MATASZ Pest, Veszprém, Győr-Sopron és Zala megyei szervezetei, a MATASZ missziós tagozata képviseltette magát, valamint a katonasuli programban résztvevő középiskolások is jelen voltak. A konferenciát Majtényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Öt előadás hangzott el a konferencián, amelyekhez a jelenlévők hozzászólhattak, illetve kérdéseket tehettek fel.

Az első előadást dr. Horváth Zoltán alezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, 7. Területvédelmi Körzetének parancsnoka tartott. Előadásában az Önkéntes Terület Védelmi Tartalékos rendszerről (ÖTT) tájékoztatta a résztvevőket. Az új koncepcióval kapcsolatban elhangzott, ” A honvédelem nemzeti ügy” és a célja, hogy szükség esetén helyben rendelkezésre álljanak kiképzett, felkészített, alkalmazható erejükkel az önkéntes területvédelmi tartalékosok. Szervezettségük és felkészítettségük alapján összekötő szerepet töltsenek be a professzionális hadsereg és a polgárok közössége között. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, amely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
A második előadásban Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a MATASZ elnöke, a szervezet tagozatainak, megyei szervezeteinek és az ÖTT struktúra kapcsolatáról, az együttműködés gyakorlati kérdéseiről, az ezzel kapcsolatos feladatokról szólt. Mivel minden megyében lesznek előkészítő törzsek, vannak toborzó irodák, vagy érdekvédelmi irodák és honvédelmi referensek, a megyei MATASZ elnökök velük közösen tudják támogatni az új rendszer teljes kiépítését. A továbbiakban a járási ÖTT századok katonáit, a rendelkezésre állási időszakban a MATASZ foghatja majd össze. A katonák beléphetnek a megyei szervezetekbe, de a szervezet tagjai is lehetnek területvédelmi katonák. Röviden érintette a Honvédelmi Sportszövetség (HS) tevékenységét és a jövőbeni terveket.

A harmadik előadó dr. Baán Mihály alezredes a Vas Megyei Védelmi Bizottság (MVB) titkára volt és a MVB feladatairól, a feladatrendszerük változása a tartalékos rendszer új elemének kialakításával, valamint az elmúlt időszak tapasztalatairól beszélt. Járási és települési szinten a Helyi Védelmi Bizottságok (HVB) tevékenységét támogathatják majd a területvédelmi századok.

Negyedik előadásban Ferge László őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője az önkéntes tartalékosok toborzásának Vas megyei tapasztalatairól tájékoztatta a hallgatóságot. A toborzás irányainak változásáról, a célcsoportokról, azok különböző megközelítéséről, a kapcsolatépítésről, együttműködésről és a rendezvényekről beszélt. A különböző honvédelmi versenyek, toborzó napok, közös túrák, sportrendezvények és táborok segítették az iroda munkáját. A Bajtársi Egyesületek területi csoportjaival aktív az együttműködésük.

Az utolsó előadó, Török Kálmán nyugállományú őrnagy, a MATASZ Vas Megyei Szervezetének elnöke, az előzőekben szólókkal való együttműködésről és az önkéntes területvédelmi tartalékosokkal tartandó lehetséges kapcsolattartási formákról szólt. Elmondta, hogy ha a három szervezet egyazon célért dolgozik bizonyára meg is lesz az eredménye. Azonban a gondokat is elmondta. A munkához infrastruktúrára is szükség van. Jelenleg még irodájuk sincs és bizony a kommunikációs eszközök is hiányoznak. A toborzókkal való jó kapcsolata segíti munkáját, de a jövőben többre lesz szükség. Reményét fejezte ki, hogy a HS terveiben szereplő területi központokban jut hely a MATASZ-nak is. Természetesen az Önkéntes Műveleti (ÖMT) és Védelmi tartalékosokkal (ÖVT) is foglalkozni kell. A kérdések és hozzászólások után megköszönte az előadók felkészülését és a résztvevők aktivitását, majd meghívott mindenkit egy állófogadásra, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre. A Mátyás Király Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport tagjai álltak díszőrséget ezzel színesebbé tették a rendezvényt és a honvédelmi napokon is nagy népszerűségnek örvendenek.

A rendezvény megmutatta, hogy a továbbiakban a többi megyei MATASZ szervezetnek is szüksége lesz hasonló fórumok megszervezésére a közös munka sikeres végrehajtásához.

A MATASZ azon megyei szervezetei ahol vannak aktív katonai alakulatok, azok a rendezvényeikhez segítséget kérhetnek és kaphatnak ezektől az alakulatoktól, mint ahogy az tapasztalható, Hajdú-Bihar, Fejér vagy éppen Pest megyében. Azok a megyei szervezetek pedig, ahol erre nincs lehetőség szükségszerűen szorosabbra kell, hogy fűzzék a kapcsolataikat a toborzókkal. Erre kiváló lehetőséget teremt a Honvédelmi Minisztérium és a MATASZ között aláírt együttműködési megállapodás, csak élni kell vele.

Bagi László ny. ezredes
MATASZ alelnök

20171122_vasm_001.jpg

20171122_vasm_002.jpg

20171122_vasm_003.jpg

20171122_vasm_004.jpg

20171122_vasm_005.jpg