Csapatünnep a Radar Ezrednél

Dátum: 2018. jún. 19. k, 08:02 - MATASZ Veszprém megye - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

20180615_veszpremm_01.jpgJúnius 15-én ünnepélyes keretek között emlékeztek meg az MH 54. Veszprém Radarezred elmúlt 69 évének történetéről.
 
Az ünnepélyes alkalomra felsorakozott katonák előtt Tihanyi Gábor nyugállományú őrnagy, a bezenyei század utolsó parancsnoka emlékezett meg a radarezred hét évtizedes történelméről.
 
Tihanyi Gábor a beszédében azt emelte ki, hogy kevés olyan honvédségi alakulat van ma hazánkban, amely változatlan alaprendeltetéssel éli meg a megalakulásának 69. évfordulóját. Az ezred az eltelt idő alatt annak is bizonyságát adta, hogy képes megbízhatóan végezni a feladatát és ezzel meghatározó módon járult hozzá az ország légterének védelméhez.

Az alakulat elődje, 1949. június 15-én az Országos Légvédelmi Parancsnokság megalakulásával került rendszerbe állításra. A parancsnokság Légi Figyelő- és Jelző Szolgálata. Zalaegerszeg és Kiskunfélegyháza központtal elsősorban a déli határszakaszra települt figyelő őrsökön szolgálatot teljesítők vizuálisan próbálták felderíteni a légi járműveket.
 
A sugárhajtású repülőgépek rendszerbe állítása - 1952-ben - vetette fel annak szükségességét, hogy a pontosabb és gyorsabb paraméter meghatározás érdekében a kor követelményeinek megfelelő, katonai rádiólokátorokat használjanak. A fejlesztéseket szovjet segítséggel és technikával valósították meg.
 
A hidegháború hatásainak megfelelően az 1960-as évek elejétől egy új generációs fegyverzet, valamint automatizált vezetési rendszer kerül bevezetésre a Magyar Néphadsereg légvédelménél is. A rádiólokátor századok felderítési információi közvetlenül a hadosztályokat kiszolgáló rádiólokátor ezredek harcálláspontjaira kerültek továbbításra.

20180615_veszpremm_01.jpg
 
1984-ben a két ezredet összevonják és Veszprém központtal rádiótechnikai dandár kerül felállításra. A dandár alárendeltségében hat rádiótechnikai zászlóalj és 24 rádiótechnikai század volt, összesen 126 felderítő és magasságmérő berendezéssel végezték a légtérfigyelést. A rádiótechnikai dandár fénykorában - 1993-ban - a 6143 volt az állományban lévők létszáma.

20180615_veszpremm_02.jpg
 
A radar rendszer életében meghatározó volt az 1994-es év, amikor a fertőszentmiklósi század felszámolásával megkezdődött a szervezeti rendszer a gyökeres átalakítása, és ez a folyamat 2014-ig tartott. A kialakult politikai helyzetnek megfelelően a hangsúlyok fokozatosan áthelyeződtek nyugatról keletre és elkezdték az átállást a negyedik generációs radarokra, valamint az adatfeldolgozás digitalizálására. Ezzel nagyon sok hagyományos beosztás szűnt meg, ami a katonai létszám csökkentését hozta magával.
 
Az ünnepség második részében önkormányzati és katonai vezetők megkoszorúzták a Kossuth laktanyában lévő, a Radar Ezrednek emléket állító kopjafát. Nyomatékot adva ezzel annak, hogy a hagyományok ápolása biztosítéka annak, hogy a most szolgálatot teljesítők körében a csapatszellem tovább erősödjön.
A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete nevében Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes tisztelgett az ezred katonáinak és vezetőinek emléke előtt és helyezte el a megemlékezés koszorúját.

20180615_veszpremm_03.jpg
 
20180615_veszpremm_04.jpg
 
20180615_veszpremm_05.jpg
 
A csapatünnep családi nappal és nyugdíjas találkozóval zárult.
 

Demeter Ferenc nyá. alez. alelnök
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete


Békefenntartók Napja Pákozdon

Dátum: 2018. jún. 19. k, 07:56 - MATASZ Missziós tagozat - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

20180629_missziost_02.jpg2018. május 29-én Pákozdon a Katonai Emlékpark, Nemzeti Emlékhelyen - mint minden évben – megtartásra került a Békefenntartók Napja ünnepség és koszorúzás.


Az ünnepségen a résztevők megemlékeztek a külföldi békefenntartó missziókban életüket vesztett bajtársakról.


Az ünnepségen beszédet mondott és koszorút helyezett el Korom Ferenc altábornagy a Honvéd Vezérkar főnöke.


A Magyar Tartartalékosok Szövetsége nevében koszorút helyezett el Fekete János ny. ezredes, a Szövetség Missziós Tagozat elnöke.


20180629_missziost_01.jpg

 

20180629_missziost_02.jpg


Az egykori altisztekre emlékeztek

Dátum: 2018. jún. 19. k, 07:52 - MATASZ Veszprém megye - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

20180613_veszpremm_03.jpgA veszprémi fiatalok június 13-án a Jutasi Őrmester Túra teljesítésével a híres altisztképző iskoláról emlékeztek meg.
 
A túrának a városban civil hagyományai vannak, a szervezők több mint egy évtizede ezzel a rendezvénnyel emlékeznek a nagyhírű katonai iskoláról, annak szellemi örökségéről. Kezdetben az Őrmester Túrát civil szervezeteknek szervezték, akik bejárták azokat a helyeket ahol az egykori iskola növendékei ott hagyták a kézjegyüket. Ez a útvonal érintette a katonák gyakorló tereit is és ezzel a túrázók közel 25 kilométert teljesítettek.

A rendezvény a mai formájában 2014-től kerül lebonyolításra. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a Veszprémben lévő katonai alakulatokkal együttműködve a fiatalokat várják erre a történelmi túrára. Az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ szervezésében az idén 10 általános iskolás és 13 középiskolás csapat, több mint 570 fiatal részvételével zajlott a nagyszabású esemény.
 
Az általános iskolásoknak egy 8,5 kilométeres útvonal lett kijelölve, ahol több ellenőrző pontot kellett érinteniük. Az ellenőrző pontokon történelmi és katonai ismereteket tartalmazó totókat töltöttek ki és különböző ügyességi feladatok végrehajtásában kellett részt venniük. Ebben az évben az első alkalommal vett részt a rendezvényen a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 19 fős csapata.
 
A középiskolásoknak közel 13 kilométeres útvonalat kellett teljesíteniük és érinteniük az ellenőrző pontokat, amelyek minden esetben olyan helyeken voltak, amelyek kapcsolódtak a város történelméhez, katonai hagyományaihoz. Az idei évben először volt jelen a rendezvényen az Altiszti Akadémia néhány növendéke, akik a csapatokhoz lettek beosztva. A katonák segítették a kísérő pedagógusok munkáját a fiatalok városban történő mozgásában.

20180613_veszpremm_01.jpg
 
Az indulás és a beérkezés, a vár Szentháromság tere volt. A feladatokat minden csapat sikeresen teljesítette. A célba beérkezőket Szűcs József ezredes, a MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka fogadta, értékelte a feladat teljesítést. Szűcs ezredes minden résztvevő csapatnak megköszönte a részvételét és a vezetőknek egy emléklapot is átadott.
 
20180613_veszpremm_02.jpg
 
A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete a Szentháromság térre települt ki, ahol Simon-Jójárt Sándor elnök és Balassa Endre alelnök foglalkozott a katonai szolgálat iránt érdeklődő fiatalokkal.
 
20180613_veszpremm_03.jpg
 
20180613_veszpremm_04.jpg
 
20180613_veszpremm_05.jpg
 
 
Demeter Ferenc nyá. alez. alelnök
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete

MATASZ Csongrád megye, beszámoló

Dátum: 2018. jún. 14. cs, 10:35 - MATASZ Csongrád megye - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

Csongrád, Csongrád Megye északi részén fekvő kedves, kellemes Alföldi város, a Csongrádi járás székhelye. Számos nevezetessége mellett, itt van a megyénkben, a vadászok középfokú képzésének az egyik legfontosabb bázisa. A Vadászok legfontosabb eszköze a fegyver, a puska, melynek az Intézetben jelentős hagyományai vannak, így közel áll hozzánk az a szakmai kultúra, szellemiség, ami az Intézetben az elmúlt évtizedek alatt meghonosodott. Hivatalos neve: DIANA Vadász Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium.

Bozó Gábor igazgató úr szívélyesen fogadta a MATASZ Csongrád megyei elnökét Fróman Gábor t. mérnök. őrnagyot és Pál Mihály őrnagy urat, a MATASZ Szeged Járási elnökét, Akik előzetes egyeztetés alapján keresték fel a Tanintézetet, tájékozódás, tájékoztatás, és a MATASZ szervezeti kereteinek bővítése céljából a helyi lehetőségek és feladatok tisztázása céljából.
 
Az iskola bemutatását követően megismerkedtek az iskola oktató, nevelő munkája során elért jelentős eredményeivel, jelenével és a közeljövő terveivel.
A látogatás konkrét célja volt a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a Magyar Tartalékosok Szövetségében folyó, hazafias honvédelmi nevelés, szervezeti tevékenység. Továbbá honvédelmi sportok, a különféle tartalékos katonai toborzás, a MATASZ mint társadalmi szervezet társadalmi háttér tevékenységéről, és a közös célok megvalósításának kialakításához szükséges szervezeti keretek kialakítása lehetőségeiről.
 
A Házigazdák nagyon készségesek voltak, teljesen világosan látják az állami törekvések, társadalmi háttértámogatásának szükségességét, mi is részletesen megismerkedtünk az Intézmény munkájával, lehetőségeivel. Mindenben fontos, alapvető, és számos rész kérdésben is sikerült megállapodni. MATASZ klub alakítását határozták el, melyhez a helyszínen minden szükséges támogatást és segítséget fel ajánlottunk. Egyben az iskola felvételét kéri és csatlakozik tagszervezetként a MATASZ-hoz, melynek az alapszabályunk szerinti részleteiről Vendéglátóinkat tájékoztattuk, a gyakorlati lebonyolításhoz segítséget nyújtunk!
 
Az igazgató úr csongrádi látogatásra hívta meg Széles Ernő dandártábornok urat a MATASZ elnökét és az újonnan megválasztott Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnökét Dr. Simicskó István urat.
 
Az iskolának már van – szélesebb és egyéb feladatokat illető kérdésekre kiterjedően - partnerségi megállapodása a Honvédelmi Minisztériummal.

20180606_csongradm_01.jpg
 
20180606_csongradm_02.jpg
 
20180606_csongradm_03.jpg


Az alábbi képek az V. HMFEST rendezvény II. világháborús hadtörténelmi bemutatóján készültek Kunszálláson az elmúlt hétvégén. Csapatommal a kis pc. ágyút kezeltük a szervezők kérésére Wehrmacht egyenruhában. Egy évvel ezelőtt Tapolcán a légvédelmi ágyúnkat Szovjet egyenruhában kezeltük. Így kerek a világ.
Jásdi Balázs

20180610_hagyor_05.jpg


20180610_hagyor_01.jpg
 
20180610_hagyor_02.jpg
 
20180610_hagyor_03.jpg
 
20180610_hagyor_04.jpg
 
20180610_hagyor_06.jpg
 
 

MATASZ Országos Lőbajnokság (Apafa)

Dátum: 2018. jún. 14. cs, 10:15 - MATASZ Hajdú-Bihar megye - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

Minden eddiginél nagyobb számban érkeztek nevezések a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezet idei Országos Lőbajnokságára. Ennek köszönhetően több mint 100 fő mérte össze tudását 2018. június 2-án az Apafa Lőtéren.
 
A verseny az elnöki köszöntő, a biztonsági rendszabályok ismertetése és a lőtér bemutatása után vette kezdetét. A nap folyamán a szervezőknek és a versenyzőknek egyaránt meg kellett küzdenie az időjárás elemeivel is. A térséget egy óriási vihar érte el, amely jelentős esőzést eredményezett, nagyban megnehezítve az első néhány sorozatban lövő versenyzők dolgát.

 
A nyíltirányzékú 0,22 kaliberű kispuska, valamint sportpisztoly verseny mellett ismét kipróbálhatták a rendezvényre érkezők az Action Air Steel Challenge lövészetet is, melyet a MATASZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet Airsoft szekciója működtetett a DLSE Action Air Szakosztályával közösen. A korábbi években már megszokhatták a versenyre látogatók, hogy ezen a rendezvényen szerepet kapnak a MATASZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet Hagyományőrzői is, akik első és második háborús korhű ruhában mutatták be fegyvereiket, használati eszközeiket az érdeklődők nagy örömére.
 
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Lippai Péter ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettese, valamint Czill István alezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 2. számú Területvédelmi Körzet, Előkészítő részleg, részlegvezetője, valamint Fekete János a MATASZ missziós tagozat vezetője is. A versenyen először vettek részt Területvédelmi Tartalékos katonák, akik szintén az MH HFKP 2. számú Területvédelmi Körzet valamely járásában teljesítenek szolgálatot.
 
A verseny eredményeinek kiértékelése és az eredmények feldolgozása folyamatosan haladt, így az utolsó lövés leadása után fél órával már meg is kezdhettük az eredményhirdetést.
 
A 2018-as MATASZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet által rendezett országos verseny eredményei az alábbiak szerint alakultak:
Kispuska egyéniben: 1. helyezett Várkonyi Zsolt Attila (2. KIK), 2. helyezett Fenyves József (MH 5. BILDD), 3. helyezett Galambos Péter (MH 5. BILDD)
Sportpisztoly egyéniben: 1. helyezett Galambos Péter (MH 5. BILDD), 2. helyezett Tóth Mihály (A.P.A. HBM ÖTT), 3. helyezett Nagy Ferenc Sándor (HTBK Rádiós Klub)
Összetett egyéniben: 1. helyezett Galambos Péter (MH 5. BILDD), 2. helyezett Fenyves József (MH 5. BILDD), 3. helyezett Várkonyi Zsolt Attila (2. KIK)
Női összetett egyéniben: 1. helyezett Reskó Andrea (Pink Fox), 2. helyezett Herbákné Ilyés Ilona (BIBE Női Csapat), 3. helyezett Kovács Fruzsina (MH 5. BILDD)

 

A legjobb csapat ismét a MATASZ Eger csapata (Garabás László, Zöldi Sándor, Szabó József) lett, akik idén is hazavihették magukkal a verseny vándorserlegét.

Gratulálunk minden helyezettnek! Köszönjük a versenyzőknek a korrekt versenyzést! Jövőre mindenkit visszavárunk!

 

 

2018.06.02. HBM MATASZ lőbajnokság, egyéni eredmények

2018.06.02. HBM MATASZ lőbajnokság, csapateredmények


Tér-Zene koncertek a Kossuth téren

Dátum: 2018. jún. 07. cs, 02:36 - Egyéb hírek - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

Az előző évek sikerére való tekintettel 2018-ban is rendhagyó zenei programmal vár minden érdeklődőt a Kossuth téren a Közönségszolgálati Főosztály.
 
A Tér-Zene elnevezésű rendezvény keretében különböző zenekarok adnak műsort a klasszikus zenétől a jazz és swing zenén át a könnyűzenei műfajokig.

2017. július 1. és 2018. június 30. között Magyarország ötödik alkalommal tölti be a Visegrádi Csoport (V4) elnökségét. A Tér-Zene programsorozatot júniusban a visegrádi országok (cseh, lengyel és szlovák) egy-egy fellépőjével tesszük változatosabbá.


 

A V4 tematikájú Tér-Zene koncertek célja a tagországok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország közötti kapcsolatok erősítése, közös kulturális értékeik bemutatása.

 

2018. június 7-én, csütörtökön 17:00 órakor a szlovák nemzetiségű Spectrum Quartet ad 60 perces koncertet. Műsorukban a populáris klasszikus zenétől a könnyedebb műfajokig lesznek darabok.

 

A Tér-Zene koncertsorozat további időpontjai:

június 7. V4 Classic: Spectrum Quartet (Szlovákia)
június 14. V4 Classic: Lukasz Gothszalk Trio (Lengyelország)
június 23. V4 Classic: Swing a la Django és Dohnányi Big Band (Magyarország)
június 28. V4 Classic: Brno-i konzervatórium vonósnégyese (Csehország)
július 5. Szabó Henrik Quartet
július 12. Police Big Band
július 19. Four Bones Quartet
július 26. Melodika Project
augusztus 2. Esze Jenő és Zenekara
augusztus 9. Police Big Band
augusztus 16. Duna Művészegyüttes
augusztus 23. Esze Jenő és Zenekara
augusztus 30. Four Bones Quartet
szeptember 6. Police Big Band
szeptember 15. Fugato Orchestra


A programok megtekintése díjtalan. Bizonytalan időjárás esetén az adott napi koncert elmaradhat. A koncertsorozatról bővebb információt IDE kattintva talál. A programváltozás jogát fenntartják!


Várnak minden érdeklődőt szeretettel a szervezők.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) szervezésében második alkalommal került megrendezésre június elsején, Pomázon az Egy nap a Honvédelemért nevű rendvédelmi és toborzó nap. A jeles napot Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, Vicsi László polgármester és Bíró Sándor ny. r. ezredes, a MATASZ pest megyei elnöke nyitották meg.
 
Az események sorozata ejtőernyős ugrással kezdődött, amikor is a Szent István Parkban földet ért két kiváló ejtőernyős mindegy 1000 méteres magasságból, a MATASZ és Pomáz zászlajával, mely idén is izgalmas és látványos nyitánya volt a napnak. A fiataloknak szóló eseményen a jelenlévők izgalmas sportversenyeken vehettek részt, valamit aikido, kutyás, katonai, rendőri és tűzoltó bemutatókat láthattak. A felállított sátraknál fegyvertechnikai ismeretek oktatása zajlott, mely iránt láthatóan nagy volt az érdeklődés a megjelent ifjak részéről. A rendezvény célja, hogy a vetélkedőkön és a bemutatókon fellelkesedve sok fiatal érezze a haza szolgálatának fontosságát.

Az eseményről készült fotóalbum az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://www.facebook.com/varosunkpomaz/posts/994008644093089

 

Forrás:

http://www.pomaz.hu/hirek/2852/egy_nap_a_honvedelemert_pomazon_immar_masodik_alkalommal_2018MH BHD dandárparancsnokának köszönőlevele
 
201806_koszonolevel.jpg

Püspöki Grácián sírjánál koszorúztak

Dátum: 2018. jún. 07. cs, 02:28 - MATASZ Zala megye - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

A honvédelem napját ünnepelték Püspöki Grácián válickapusztai sírjánál
 
A honvédelem napja tiszteletére, a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést szombaton Pusztaszentlászló -Válickapusztán, Püspöki Grácián emlékhelyénél.
 

 

A MATASZ nevében Makkos István nyugállományú honvéd őrnagy, a zalai szervezet

elnöke(jobbról) és SzitaJános nyugállományú honvéd alezredes koszorúzott

Fotó: Fincza Zsuzsa/ ZH


A Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) Zala megyei szervezete kezdeményezésére, a pusztaszentlászlói önkormányzat támogatásával tartott ünnepségen részt vett a Nemzetközi Szent György Lovagrend zalai küldöttsége, s jelen voltak a Horvát Tiszti Szövetség koprivnicai egységének képviselői, valamint a MATASZ vasi vezetői.
 
Beszédében Sághegyi Attila alezredes, a Zala Megyei Védelmi Bizottság katonai referense felelevenítette az 1849. május 21-én történt jeles eseményt, amikor Püspöki Grácián, a zalai 47-es honvédzászlóalj zászlótartó őrmestere kitűzte a visszafoglalt Budai Várra a nemzeti színű zászlót. Hangsúlyozta: forradalmunkat és a kivívott jogokért folytatott harcunkat az akkori világ egyik legnagyobb, legkiképzettebb hadserege sem tudta egymaga leverni – az osztrák császár az orosz cár segítségét kérte ehhez. Varga János, Pusztaszentlászló polgármestere a település örömmel vállalt kötelességeként szólt Püspöki Grácián emlékhelyének gondozásáról. Elmondta, büszkék rá, hogy falujuk a magyar honvédelem napi megemlékezés helyszínéül szolgál. Az ünnepséget a helyi óvodások és a Pusztaszentlászlóért Közhasznú Egyesület Dalkörének műsora színesítette. A megemlékezés végén a MATASZ zalai és vasi képviselői, a lovagrend zalai küldöttsége és az önkormányzat vezetése koszorút, a horvát tartalékos katonatisztek mécsest helyeztek el Püspöki Grácián sírjánál.
 
Az ünnepség az evangélikus gyülekezeti házban folytatódott, ahol Makkos István, a MATASZ zalai elnöke mondott pohárköszöntőt.Bp. Főváros 18. kerületi Hősök Napi Megemlékezésen május 28.-án a MATASZ Hagyományőrző Tagozat négy fővel és egy fő ÖTT katonával katonai tiszteletadást hajtott végre.

20180528_mataszhagyor_.jpg


Dr. Simicskó István korábbi honvédelmi minisztert választotta meg egyhangúan új elnökének a Honvédelmi Sportszövetség (HS) küldöttgyűlése május 28-án, hétfőn.
 
Az Országgyűlés több mint 80 százalékos támogatottsága mellett létrejött szervezet korábban megfogalmazott céljai nem változnak, mint ahogyan az eddigi elnök, Szöul kardvívó olimpiai bajnoka, Nébald György sem távozik a HS-től, ő újonnan megválasztott általános alelnökként folytatja a munkát.
 
hs1.jpg

Dr. Simicskó István - akinek elnöki megbízatása öt évre szól - egyhangú megválasztását követően azt mondta, hogy a honvédelmi nevelés kiemelt stratégiai közfeladat, amelynek megvalósítása során erősödik a társadalomban az önkéntes alapú hazafias elkötelezettség, a nemzettudat. Kijelentette, a HS elnökeként ugyanaz a célja, mint miniszterként, azaz a honvédelem ügyének népszerűsítése a fiatalok körében, a haza iránti áldozatkészség és a hazafiasság erősítése a társadalom minden szintjén. Hozzátette, hogy mindezeknek a megvalósításában kiváló eszköz a Honvédelmi Sportszövetség, amely közfeladatot ellátó szervezetként fókuszál arra, hogy a sporton, sporttevékenységeken keresztül egészséges, összetartó közösségek alakuljanak ki országszerte, valamint erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata.
 
Dr. Simicskó István a HS elnökeként az egyik fő feladatának tekinti annak elősegítését, hogy minél többen sportoljanak a szabadidejükben, illetve, hogy a fiatalok és a családok minél több sportággal ismerkedjenek meg, ezáltal egészségesebb életmódot folytassanak. „Haza csak egy van, annak szellemi és fizikai megvédése nemcsak nekünk, hanem a következő generációk számára is kiemelkedően fontos feladat, és ebben itt és most felelősségünk van. Továbbá az is fontos, hogy a fiatalok honvédelem iránti érdeklődése, nyitottsága és elkötelezettsége a sporton keresztül is meg tudjon valósulni” - mondta. „Emellett a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kíván teremteni a szervezet. Amikor azt halljuk, tapasztaljuk, hogy a magyar fiatalok között mennyi túlsúlyos van, és amikor a hazaszeretet fogalmának kiüresedésével szembesülünk a mindennapjainkban, akkor látjuk, hogy van tennivalónk.”

A Honvédelmi Sportszövetséget hét szervezet alapította, de mára már közel 100 tagszervezettel rendelkezik. A HS eddig elsősorban általános és középiskolás diákoknak szervezett versenyeket. A jövőben a versenyek és a sportágak száma tovább bővül, és kiemelt szerepet kapnak az iskoláknak szervezett szellemi és sportos vetélkedők és sportesemények, amelyek során elsősorban a honvédelemhez kapcsolódó tudásukat fejleszthetik, valamint honvédelemhez köthető sportágakat - például cselgáncs, vívás, vagy sportlövészet - próbálhatnak ki a résztvevők. A HS az idei évtől kedvezményes árú táborokat is szervez, és együttműködik más szervezetekkel, amelyek olyan táborokat működtetnek, ahol a gyermekek tartalmasan és sportosan tölthetik el szabadidejüket.

 

A HS közlése szerint a hazafias nevelés történetében „újabb mérföldkő” lesz a Honvédelmi Sportközpontok megépülése, amelyek az ország egész területén biztosítanak majd sportolási lehetőséget családok és generációk számára, és ahol önkéntes alapon bárki kipróbálhatja magát a küzdősportok vagy éppen a sportlövészet területén. Ezeknek a központoknak a kijelölése és tervezése jelenleg is zajlik.

 

Fotó: archív

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/110556_dr_simicsko_istvan_lett_a_honvedelmi_sportszovetseg_uj_elnoke

 A honvédelmi költségvetés 2024-re megduplázódik, de már jövőre is jelentősen több forrás juthat erre a célra - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára május 28-án, hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.


Németh Szilárd közölte, a növekedő forrásokat a hadsereg modernizációjára fordítják. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében modernizálják a műszaki eszközöket, a fegyverrendszereket, a katonák felszerelését, és beindítják a hazai fegyvergyártást. Azt mondta, a program a katonákat helyezi a középpontba, hiszen a modern fegyverek nélkülük semmit sem érnek. Az ország védelmében számítanak az elkötelezett civilekre is, számukra lehetőség a területvédelmi elven szerveződő tartalékos rendszer.Az államtitkár közölte, a hadsereg „feltöltöttsége” megfelelő, mert az utóbbi időben sokan fordultak a honvédség felé. Sok egyetemista és főiskolás választotta például a tartalékos rendszert. A haderő nagy részét a fiatalok adják, ami szerinte bizakodásra ad okot.

A teljes interjút ide kattintva lehet megtekinteni.

01.jpg

Áder János köztársasági elnök május 28-án, hétfőn tábornoki kinevezést adott át és előléptetett egy tábornokot a Sándor-palotában.


01.jpg

Az államfő altábornaggyá léptette elő Szabó István vezérőrnagyot, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkárát.

02.jpg 

A köztársasági elnök dandártábornokká nevezte ki Koronczai Géza ezredest, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatóját.

 03.jpg

A rendezvényen részt vett dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter is.

Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/110564_tabornoki_eloleptetes_es_kinevezesOldal:  1 2 3 ...... 46 47 48