20180306_veszpremm_001.jpgVeszprémben a volt Jutas Altisztképző Intézet falán, kedden (március 6.) emléktáblát avattak a Magyar Királyi Honvéd Légierő és a Magyar Királyi Honvéd 101. Puma Vadászrepülő Ezred katonái tiszteletére.

A Veszprém Megyei Levéltár udvarán tartott avatóünnepségen megjelenteket Ovádi Péter képviselő-jelölt köszöntötte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a városban található emlékművek segítenek emlékezni arra a korszakra, amikor nem volt könnyű katonának lenni. Ezek az emlékhelyek biztosítják azt, hogy a katonák tettei ne merüljenek a feledés homályába. A most felavatásra kerülő emléktábla is a katonai becsületre, tisztességre és erényekre fogja emlékeztetni az ide látogatókat.


20180306_veszpremm_001.jpg

A megnyitó beszédet dr. Földváry Gábor István a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára mondta. Földváry Gábor kiemelte, hogy annak az intézménynek a falán avatnak fel ma emléktáblát, ahol 1938 és 1944 között a Magyar Királyi Légierő katonáit képezték. Ezek a pilóták nagyszerű katonák és emberek voltak, ők két nagy örökséget hagytak az utókorra. A repülésnek, a kék égnek, valamint a hazának a szeretetét és tiszteletét.

20180306_veszpremm_002.jpg

Egy olyan fiatal fegyvernemről volt szó, amely fejlődésének az I. világháború adott lendületet. Azonban a magyar katonai repülés fejlődésének ezekben az években a trianoni tiltások vetettek gátat. A tilalom ellenére a Magyar Királyi Légierő az 1920-as években lassan ugyan, de fejlődött. Így alakult ki az a "rejtett légierő", ami az I. világháborús tapasztalatok alapján nőtte ki magát és 1938 augusztusában léphetett színre.

Ennek az iskolának volt részese a Magyar Királyi Honvéd 101. Puma Honi Vadászrepülő Osztály - később ezred -, amely a konkrét feladatvégzésre 1944. novemberében települt a Veszprém melletti jutaspusztai repülőtérre. Vadászrepülőikkel innen küzdöttek az először nyugati irányból, majd a keleti irányból támadó repülőgépek ellen. 1945 márciusában ürítették ki a repülőteret és költöztek át ausztriai bázisokra és egészen május 8-ig folytatták a harctevékenységet a szovjet repülők ellen.

Az utolsó pillanatig teljesítették a kötelességüket, hűek maradtak katonai esküjükhöz. A fellegek felett néztek szembe a hazára törő ellenséggel. Az utókor katonáinak a feladata az, hogy megőrizzék ezeknek a katonáknak az emlékét és folytassák azt, amit a pilóták annak idején már megtettek, a haza védelmét.

20180306_veszpremm_003.jpg

Az emléktábla leleplezését követően megáldotta Dr. Takáts István érseki kancellár, valamint Oláh Emil alezredes református vezető tábori lelkész.

20180306_veszpremm_004.jpg

Az ünnepség az emléktábla koszorúzásával zárult. A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete képviseletében Demeter Ferenc és Balassa Endre alelnökök helyezték el a megemlékezés virágait.

20180306_veszpremm_005.jpg

Demeter Ferenc nyá. alez. alelnök
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete