Magyar győzelem Berlinben - honvedelem.hu

Dátum: 2018. máj. 05. szo, 12:42 - Egyéb hírek - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

m1.jpgA Bundeswehr tartalékosainak április 21-én megrendezett Berlini fal járőrversenyén, a 12 kilométeres távon a Magyar Tartalékosok Szövetsége Fővárosi Szervezete négyfős csapata nyert első helyezést.

A magyarok már hatodik alkalommal vettek részt a megmérettetésen, de most először sikerült elnyerniük az első helyet.Az érkezést követő napon a csapat látogatást tett a Bundeswehr potsdami Műveleti Együttműködési Parancsnokságán, az ott szolgálatot teljesítő magyar összekötő tiszt vezetésével, majd közösen koszorúzták meg a Bundeswehr misszióban elesett katonáinak emlékhelyét. Ezt követően Berlin osztrák-magyar katonatemetőjének emlékműve előtt is gyertyagyújtással emlékeztek meg a magyar hősökről.

m2.jpg
A versenyt elsősorban tartalékosok számára szervezték, de lehetőség volt az aktív szolgálatban lévők, külföldi tartalékosok, rendvédelmi szervezetek, valamint a szövetséghez tartozók részvételére is, négyfős csapatokban. Külföldiek közösen a német-francia dandárból és egy német-belga csapatból neveztek.


A szervező tartalékos szövetség célja az volt, hogy a rendezvény legyen egyszerre gyakorlat, és egyben a katonai képességek próbája is. A verseny menetvonala a valamikori „belnémet határövezetben” a régi „senkiföldjén” át vezetett, változatos helyszíneken. Követelmény volt a málhazsák legkevesebb 7 kilogrammos terhelése, amit a menet végén is ellenőriztek.

m3.jpg
Minden csapatnak tizenhat állomáson kellett megmérettetnie magát. A különböző feladatok azt a célt szolgálták, hogy a különféle katonai szakképzésű tartalékosok olyan kihívást kapjanak, amely frissíti tudásukat, és egyben próbára teszi felkészültségüket is. A teherautóhúzás kötéllel, a sebesültszállítás műszaki akadályon át hegyes terepen, a lőszerszállítás akadályon át sárban és a gumicsónakos evezés adott távon oda-vissza, vagy a mászótorony leküzdése kötéltechnikával mind olyan feladat volt, amit minél rövidebb idő alatt kellett teljesíteni. A többi állomáson legfeljebb tíz vagy még kevesebb perc állt rendelkezésre a végrehajtásra. Elméleti tesztkérdéseket szintén meg kellett oldaniuk a résztvevőknek.


Összetettebb volt a tájékozódási feladat térkép, tájoló, és koordinátarendszer alapján, különböző helyszíneken. Máshol pontos menetvonalvázlatot kellett készíteni megadott pontok, térkép és légifényképek segítségével. A fedett rádióforgalmazást a csapat két részre osztva oldotta meg, az egyik fele kódolta és küldte, a másik fele vette és dekódolta az üzenetet. A műszaki mentést a menetoszlopból kivezetett járművön, a műszaki és biztonsági követelményeket betartva, teljesen szabályszerűen kellett végrehajtani.

m4.jpg
A harctéri sebesültkimentés és -ellátás berendezett helyszíne valósághű volt, az imitátor testét művér és sebek borították, miközben a beavatkozás gyorsaságát és szakszerűségét filmezték, majd kiértékelték. A tűzoltó felszerelés összeállítása és kezelése, valamint a homokzsákokból árvízi szükségvédmű építése mint katasztrófavédelmi feladatok mutatták, milyen fontosnak tekintik a tartalékosok részvételét a tömegkatasztrófák elhárításában. A tapasztalat alapján megállapítható, hogy a rendezők évről évre sikerrel törekednek arra, hogy a feladatokat valósághűvé és keményebbé, de egyben érdekesebbé is tegyék.


A járőrversenyen szerzett tapasztalatok, ötletek, új módszerek a meglévő ismeretek mellett gazdagítják a MATASZ felkészítési programjait.

m5.jpg
A csapat tagjai: dr. Zöllei Zoltán ömt. alezredes, a Magyar Közelharc- Kézitusa Szövetség elnöke, Joó Péter ömt. főtörzsőrmester, Buzás Árpád MATASZ Budapest, Jásdi Balázs, a MATASZ Hagyományőrző Tagozat vezetője és a csapat állandó kísérője, Kovács Imre nyugállományú ezredes, volt véderőattasé. Meg kell említenünk a német csapatkísérő, dr. Stephan Hühn törzszászlós baráti közreműködését is a versenyen.


Részvételünkkel és teljesítményünkkel a német és magyar tartalékosok közötti jó bajtársi kapcsolatot erősítettük. Köszönettel tartozunk a HM Ei Zrt-nek a logisztikai támogatásáért.
m6.jpg

 Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/109993_magyar_gyozelem_berlinben