20180727_hadisirg_4.jpg
A 2018. július 27-én 11:00 órai kezdettel megtartott emlékünnepségen a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (VDK e.V.) Alsó szászországi szervezete által már negyedik alkalommal szervezett ifjúsági tábor tagjai működtek közre. A csoport kéthetes program keretében tartózkodott Magyarországon, illetve Budaörsön, hogy az ország történelmével, a térség kultúrájával és lakosaival ismerkedjenek. A tábor programjának része a katonai temető aktuális karbantartási munkálataiban részt venni és a mai katonák feladataival, szolgálati tevékenységével megismerkedni. Ebben a témában hallgattak meg 26-án délután a Petőfi laktanyában, Dr. Lippai Péter ezredes úr előadásában egy – fotókkal gazdagított – beszámolót a magyar katonai misszió afganisztáni életéről. A csoport a “Petőfi Sándor” laktanyában volt elhelyezve és az ellátásukat a MH VITÉZ SZURMAY SÁNDOR BUDAPEST HELYŐRSÉG DANDÁR (MH BHD) biztosította.

Az 1912-es genfi egyezmény alapján minden országnak joga van felkutatni és gondozni a külföldön elesettek sírjait. A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség még az első világháborút követően, amikor szinte minden német családnak voltak külföldön elhunyt halottai, jött létre. Jelenleg Magyarországon mintegy 15 német katonatemetőt, köztük a budaörsit is gondozzák.

20180727_hadisirg_1.jpg
 
A csoport teljes létszáma 36 fő, akik fele-fele létszám megoszlásban a Német Szövetségi Köztársaságból és Magyarországról érkeztek a táborba. Az emlékünnepséget megtisztelte jelenlétével Kálóczi Imre, Budaörs város alpolgármestere és a HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatósága két munkatársa, akik koszorút is helyeztek el a temető főkeresztjénél. Az eseményen jelen voltak még Hangácsi István a Vigyázók Had – és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, az MH BHD munkatársai, Demeter Attila alez., az MH HFKP Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály, osztályvezetője és munkatársa, valamint a MATASZ elnökség képviseletében Bagi László ny.ezds., alelnök, a budapesti szervezet részéről Buzás Árpád. A Budaörsi Német Nemzetségi Önkormányzatot Boros György elnök vezette csoport képviselte. Az eseményen a Német Nagykövetség Véderő Attasé hivatala munkatársa is jelen volt.

20180727_hadisirg_2.jpg
 
A második világháború idején a Budapest körzetében, valamint az Észak- és Kelet-Magyarországon elesett mintegy 13200 német és 570 magyar katona, korábban jeltelen sírokban nyugvó exhumált maradványai kaptak helyet a Budaörs és Budakeszi közötti területen, az egykori PRÉKO-tábor területén kialakított temetőben. A terület erre a célra történő kialakítását a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség kezdeményezte.

20180727_hadisirg_3.jpg
 
A katonai nyughely ünnepélyes alapkőletételére 1996. június 27-én került sor, majd 2002. október 19-én szentelték fel. A temető – mely Magyarország legnagyobb második világháborús katonatemetője – alapkoncepciójának része a megbékélést szimbolizáló Békepark, mely illő átmenetet képez a nyughelyek és az azt övező természet között.

20180727_hadisirg_4.jpg
 
A második világháború magyar áldozatainak száma (a temetőhöz tartozó múzeum adatai szerint):
 

• A nyugati táborokban és légitámadásokban meghalt: 40.000
• Nem tért haza (polgáriakkal együtt): 100.000
• A frontokon elesett: 160.000
• Polgári halottak (Budapest ostroma, légitámadások): 100.000
• Koncentrációs táborokban meghalt: 350.000
• A Szovjetunióban meghalt: 505.000
• Eltűntek (valószínűleg meghaltak): 100.000

 

Teljes magyar emberveszteség: 1.355.000

 

Bagi László ny.ezds