Tartalékos Katonák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyar Tartalékosok Napja alkalmából köszöntöm az önkéntes katonai szolgálatot vállaló valamennyi katonát! A Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezésére október 4-én köszöntjük tartalékos katonáinkat. Az immáron 16 éve fennálló Szövetség fogja össze a Magyar Honvédség tartalékos katonáit szolgálati idejükön kívül, illetve szervez tartalmas programokat azok számára is, akik ugyan nem tartalékos katonák, de elkötelezettek a honvédelem ügye iránt és a Szövetség tagjaiként, vagy csak szimpatizánsként részt vesznek lő- és járőrversenyeken, valamint egyéb, a hon védelmét, a hazaszeretet erősítő programokon, rendezvényeken iskolai tanulmányaik, vagy munkahelyi elfoglaltságuk mellett.


20171004_koszonto_k.png2017. 10. 04.
Dr. Simicskó István köszöntője a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából:


simicsko-istvan-nevjegy.jpg