Hír: 2018. november 7-8. Konferencia. Stefánia Palota, Budapest
(Kategória: Egyéb hírek)
Küldte: matasz.com
2018. október 30. kedd - 11:29:17


Műveleti sikerek fegyver nélkül: a haderő bővülő non-kinetikus képességei
 
2018. november 7-8.
Stefánia Palota, Budapest

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – együttműködésben a gödöllői Szent István Egyetemmel – a csatolt program alapján „Műveleti sikerek fegyver nélkül: a haderő bővülő non-kinetikus képességei” címmel konferenciát szervez 2018. november 7-8-án, a Stefánia Palotában (XIV. Budapest, Stefánia út 34-36. – bejárat a Zichy utca felöl) a Magyar Tudomány Ünnepe égisze alatt.

A konferenciát megnyitja Dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese.

A szimpózium célja tágítani és megosztani azokat az ismereteket, amelyek a haderő non-kinetikus képességeinek alkalmazása során felhalmozódtak, valamint bemutatni azon új területeket, amelyek az utóbbi évben előtérbe kerültek.

A rendezvényre regisztrálni a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely szervezeti e-mail címén lehet ( hvk.tkh©hm.gov.hu ). Kérem, hogy amennyiben lehetősége van rá, felhívásunkat tegye elérhetővé kollégái számára. A rendezvény pontos részletei a Kutatóhely honlapján (www.hvktkh.hm.gov.hu) és a Kutatóhely Facebook-oldalán folyamatosan frissülnek.

Konferenciánkon Önt és a téma iránt érdeklődő munkatársait örömmel látjuk, segítségét pedig előre is köszönjük!

Tájékoztatom, hogy ingyenes parkolást a rendezvény helyszínén sajnos nem áll módunkban biztosítani.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, a Kutatóhely munkatársa áll rendelkezésére (POC: Dr. Lóderer Balázs fhdgy., tel.: 06-1/474-1668, e-mail: loderer.balazs©mil.hu).


 
 
November 7.
 
9:00 – 9:10 Megnyitó: DR. BÖRÖNDI Gábor altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök helyettes

9:10 – 9:20 Köszöntő: MAGYAR Ferenc, Szent István Egyetem - kancellár

9:20 – 9:40 PROF. DR. PADÁNYI József vezérőrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - tudományos rektor-helyettes: Az éghajlatváltozás hatása a katonai erőre

9:40 – 10:00 DR. PORKOLÁB Imre ezredes, Kormánybiztosi Hivatal - KFI szakreferens: Innováció és a fejlődő non-kinetikus képességek kapcsolata a Magyar Honvédségben

10:00 – 10:20 DR. RÓZSA Tibor ezredes, HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, Fegyvernemi Képességfejlesztési Osztály - mb. osztályvezető: Az információs műveletek elmélete és evolúciója

10:20 – 10:30 Kérdések és válaszok

10:30 – 10:50 Szünet

10:50 – 11:10 DR. HANGYA Gábor alezredes, MH CKELMK - központparancsnok-helyettes, SOUCZ Ferenc őrnagy, MH CKELMK - csoportparancsnok: Nem-kinetikus képességek a Magyar Honvédség szemszögéből - az elmélet és a gyakorlat találkozása

11:10 – 11:30 DR. MEZŐ Ferenc, Eszterházy Károly Egyetem, Pszichológia Intézet - intézetigazgató: A lélektani hadviselés példatára - barangolás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útvesztőiben

11:30 – 11:50 PÁKOZDI Márta őrnagy, MH Egészségügyi Központ, VESTO, Képességfejlesztési Alosztály - alosztályvezető: A személyiség erényei, az élettel való elégedettség és a boldogságorientációk kapcsolatának vizsgálata katonák körében

11:50 – 12:00 Kérdések és válaszok

12:00 – 13:00 Ebéd

13:00 – 13:20 PROF. DR. SZILÁGYI Tivadar nyá. ezredes, Szent István Egyetem, GTK - dékán-helyettes,
DR. BOLDIZSÁR Gábor ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - egyetemi docens: Műveleti sikerek fegyver nélkül, avagy a vidékbiztonsági „éberség”

13:20 – 13:40 DR. KASZNÁR Attila nb. alezredes, NKE Nemzetbiztonsági Intézet, Terrorelhárítási Tanszék - tanszékvezető: A klímaváltozás hatása a biológiai ágensek hibridhadviselésben történő felhasználásában

13:40 – 14:00 MILETICS Péter, MH HFKP Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely - tanácsos: Fejezetek a
Kárpát-medencei klímamigráció történetéből

14:00 – 14:10 Kérdések és válaszok

14:10 – 14:30 KÖRMENDI György, Statistical Products Hungary Kft. (Clementine) - ügyvezető: Hadrendbe áll a mesterséges intelligencia és az adatelemzés

14:30 – 14:50 TAKÁCS Gergely, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola - PhD aspiráns: Big Data elemzési
módszerek a nemzetbiztonsági szférában

14:50 – 15:10 DR. LÓDERER Balázs főhadnagy, MH HFKP, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – beosztott tiszt: SOCMINT

15:10 – 15:20 Kérdések és válaszok

15:20 – 15:30 Első nap összegzése
 
 
következő nap a folytatásban...


 
2018. november 8.

9:00 – 9:20 DR. BALOGH Péter, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszék - egyetemi adjunktus: Haderő(fejlesztés) és bizalom(építés), A képességfejlesztés, mint
társadalmi beágyazódási művelet

9:20 – 9:40 DR. HABIL. JUNG András: Szent István Egyetem - tanszékvezető: Spektrális képalkotó rendszerek a távérzékelésben és terepi adatgyűjtésben

9:40 – 10:00 DR. HABIL. JOBBÁGY Zoltán ezredes, NKE HHK - dékán-helyettes: Nem háborús műveletek, nem kinetikus képességek: a brit Mission Command

10:00 – 10:10 Kérdések és válaszok

10:10 – 10:30 Szünet

10:30 – 10:50 DR. SZELKE László, PPKE BTK - adjunktus: Információs és dezinformációs hadműveletek a második világháborúban, A balkáni front megnyitásának terve és szerepe az angolszász hatalmak háborús
propagandájában

10:50 – 11:10 HEGEDÜS Norbert alezredes, MH HFKP - részlegvezető: Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer földrajzi aspektusai és vetületei

11:10 – 11:30 CSANÁDI Győző alezredes, HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség,
Informatikai Osztály - mb. vezető kiemelt főtiszt: Mennyire fájdalmas fegyver az információ? A
költséghatékony hadszíntér

11:30 – 11:50 DR. KESZELY László ezredes, HM Védelmi Igazgatási Főosztály - főosztályvezető-helyettes: A civil és rendvédelmi szervekkel történő együttműködés, mint a honvédelem non-kinetikus képessége

11:50 – 12:10 FEKETE-KARYDIS Klára t. őrnagy, MH HFKP Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely: A
kriptovaluták és a terrorizmus kapcsolata

12:10 – 12:20 Kérdések és válaszok

12:20 – 12:30 Összegzés

12:30 – 12:40 Záróbeszéd: TAKÁCS Attila dandártábornok, MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnokság - parancsnok
Ezen hír származási helye: MATASZ - Magyar Tartalékosok Szövetsége
( http://matasz.com/news.php?extend.877 )