Országos és központi hírek

Megyei/járási/fővárosi/kerületi/tagozati hírek

MATASZ Pályázati Felhívás – MATASZ Szervezetek Részére

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A MATASZ elnöksége a 2020. december 15-i ülésén hozott határozata alapján a MATASZ területi, helyi és tagozati szervezetei részére pályázatot hirdet, melyben várja az elmúlt 20 évben folytatott munkájuk összefoglaló leírását, fényképekkel illusztrálva, maximum 5 oldal terjedelemben.

Terveink szerint a pályázati anyagok felhasználásra kerülnek a MATASZ 20. évfordulójára kiadásra kerülő könyvben.

Az elnökség 3 fős Pályázatkezelő és Értékelő Munkacsoportot hozott létre, melynek vezetője Tóth Lajos László elnökségi tag, Novák Mártonné Szilvia, F. Horváth Ágnes t.szds., ügyintézők.

A Munkacsoport javaslatát az elnökség megtárgyalja és a kiválasztott első hat (6) helyezett munkát, 500-300-200-100-75-50 ezer Ft díjazásban részesíti, amely összeget a pályázaton nyertes szervezet 2021. évi programjaihoz, éves költségvetési keretszámán felül, tudja felhasználni.

A pályázat beadási határideje 2021. február 28. A pályázatok beadásának határideje egy alkalommal meghosszabbítható az elnökség döntése alapján.

Budapest, 2020. december 15.

Elnökség