Országos és központi hírek

Megyei/járási/fővárosi/kerületi/tagozati hírek

Tisztelt Látogató a Magyar Tartalékosok Szövetségének /MATASZ/ honlapján!

A MATASZ elnöksége, bár nem így tervezte a 1942-43-as Don menti harcokra való, 79. évfordulós MATASZ megemlékezések emlékrendezvények, emlékmenetek megszervezését a 2022. évre, azonban a COVID-19 vírusjárvány és néhány más körülmény nem tette lehetővé a hagyományos, bevált formák alkalmazását.

Minden szervezetünknél, ahol szándék van valamilyen módon (koszorúzás, egy-egy szál virágelhelyezés, emlékülés, kiscsoportos, vagy egyéni emlékmenet-túra stb.) megemlékezni a magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942-43. évi tevékenységéről, hangsúlyosan az 1943 januári Don menti ütközeteiről, a magyar katonák hősies harcairól, kitartásáról, tragédiába forduló áldozatvállalásáról, a korábbi intézkedéseknek megfelelően önállóan szervezzék meg azokat.

A szervezők gondoskodjanak arról, hogy Magyarország honvédelmi miniszterének és a Magyar Honvédség parancsnokának köszöntő levele ismertetésre kerüljön!

Tisztelet a doni csaták magyar katona hőseinek!

Széles Ernő ny. dandártábornok
MATASZ elnök


Magyarország honvédelmi miniszterének és a Magyar Honvédség parancsnokának köszöntő levele: