2023. január 14. „MATASZ DON-80” – Fejér Megyei Szervezet elnökének intézkedése és a Fejér menetszázad parancsnokának parancsa

A MATASZ FEJÉR MEGYEI SZERVEZET elnökének 01/2023. számú intézkedése a „MATASZ DON-80” rendezvénysorozat Emlékmenetének végrehajtására a FEJÉR MENETSZÁZAD megalakításáról

Az 1943. januári urivi áttörés, a Don menti harcok hőseinek és áldozatainak emlékére a „MATASZ DON – 80” országos rendezvénysorozat részeként Székesfehérvár város középiskoláinak diákjaiból, aktív, nyugdíjas és tartalékos katonákból, civil személyekből FEJÉR Menetszázad névvel századköteléket hozok létre, 2023. január 14-diki napra vonatkozóan, ideiglenes jelleggel.

A Menetszázad zászlóvivőkből, Hagyományőrző rajból, három diákszakaszból és a biztosítási feladatokat ellátó személyekből álljon.

A FEJÉR MENETSZÁZAD parancsnoka: Rózsenberszki István ny. alezredes.

A Menetszázad a MATASZ FMSZ megyei zászlója, és menetzászlója alatt meneteljen, a

Zámoly, Hősök tere –– Vörösmarty Mihály u. – Csákberény, II. világháborús páncélos emlékmű falu szélén – Rákóczi u. – Csákberény, Hősök tere, faluközpont I.-II. világháborús emlékmű – Csákberény, Csókakő Borút –Széphegyi u. – , Csókakő Szent Donát templom, I.-II. világháborús emlékmű – Ady Endre u., temető, háborús emlékmű – Móri u. – Mór-Csókakő kerékpár út, – Széchenyi út, – Mór, Szent István tér, II. világháborús emlékmű menetvonalon.

A Menetszázad a lakott településeken zárt kötelékben, lépéstartással az alakzatot megtartva meneteljen. A szakaszok közötti távolság 3 méter. A menet elejét és végét egy-egy láthatósági mellénnyel ellátott rádiós személlyel biztosítsák. Az esetleges egészségügyi esetek ellátására és a menet egészségügyi biztosítására 1 fő CLS (Combat Life Savior) személyt biztosítok, aki az oszlop végén menetel.

Az útvonalat a Városi Közterület-felügyelőség, a Polgárőrség, és a Rendőrség biztosítja a településeken és a megemlékezések alatt!

Elvárom, hogy a Menetszázad teljes állománya az emlékmenet során elődeihez méltó módon, kitartással viselje a terep, az időjárás, és egyéb körülmények nehézségeit!

A végrehajtáshoz kívánok a teljes állomány részére, erőt, egészséget!

Székesfehérvár, 2023. január 14-én

Nagy Lajos ny. alezredes s. k.
MATASZ FMSZ elnöke


A MATASZ FEJÉR MEGYEI SZERVEZET FEJÉR MENETSZÁZAD parancsnokának
01/2023. számú parancsa

a FEJÉR MENETSZÁZAD „MATASZ DON-80” Emlékmenetének végrehajtására

Az 1943. januári, Don menti harcok hőseinek és áldozatainak emlékére a MATASZ FMSZ erre az emléksorozatra ideiglenesen létrehozott, FEJÉR Menetszázada – a „MATASZ DON – 80” országos rendezvénysorozat részeként – hajtson végre kombinált menetet 2023. január 14-én, század kötelékben, a

Zámoly, Hősök tere –– Vörösmarty Mihály u. – Csákberény, II. világháborús páncélos emlékmű falu szélén – Rákóczi u. – Csákberény, Hősök tere, faluközpont I.-II. világháborús emlékmű – Csákberény, Csókakő Borút –Széphegyi u. – , Csókakő Szent Donát templom, I.-II. világháborús emlékmű – Ady Endre u., temető, háborús emlékmű – Móri u. – Mór-Csókakő kerékpár út, – Széchenyi út, – Mór, Szent István tér, II. világháborús emlékmű menetvonalon.

Főbb időpontok:
• Indulás: Zámoly, központi emlékmű: 08,30
• Beérkezés Csákberény emlékmű: 11,00.
• Beérkezés Csókakő emlékmű: 14,30.
• Beérkezés Mór emlékmű: 17,30.

Az Emlékműveknél történő koszorúzások külön terv szerint történnek.

Öltözet:
• polgáriaknak: az évszaknak megfelelő polgári öltözet, szükség szerint esővédővel,
• aktív katonáknak: az évszaknak megfelelő szabályos téli hadi gyakorló és a katonai szervezet által elrendelt kiegészítők,
• tartalékos katonák: az évszaknak megfelelő szabályos téli hadi gyakorló öltözet,
• hagyományőrzőknek: az adott kornak megfelelő téli öltözet a szükséges kiegészítőkkel.
A végrehajtás során engedélyezett és javasolt a hátizsák használata, amelyben célszerű 1 váltás ruha és étkészlet tárolása. A menetelés alatt a dohányzást megtiltom! A szemetet a természetben szétdobálni tilos!

A Menetszázad a lakott településeken zárt kötelékben, lépéstartással az alakzatot megtartva meneteljen. A szakaszok közötti távolság 3 méter. A menet elejét és végét egy-egy láthatósági mellénnyel ellátott rádiós személlyel biztosítsák. Az esetleges egészségügyi esetek ellátására és a menet egészségügyi biztosítására 1 fő CLS (Combat Life Savior) személyt biztosítok, aki az oszlop végén menetel.

Az útvonalat a Városi Közterület-felügyelőség, a Polgárőrség, és a Rendőrség biztosítja a településeken és a megemlékezések alatt!

Elvárom, hogy a Menetszázad teljes állománya az emlékmenet során elődeihez méltó módon viselje a terep, az időjárás, és egyéb körülmények nehézségeit!

A végrehajtáshoz kívánok a teljes állomány részére, erőt, egészséget!

Székesfehérvár, 2023. január 14-én

Rózsenberszki István nyá. alezredes s. k.
parancsnok