A csapatzászló jelképe mindannak, amiben hiszünk

Új parancsnok a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred élén

Szöveg: Snoj Péter | Fotó: a szerző felvételei |  2022. március 10. 14:53

Páli Zoltán alezredes személyében új parancsnok állt az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred élére március 10-én, Székesfehérváron. A csapatzászló átadó-átvevő ünnepségen Baráth István vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) parancsnoka beszédében köszönetet mondott Sipos Antal ezredesnek, az alakulat eddigi parancsnokának.

_SNJ6091

Ünnepi állománygyűlés keretében adta át Sipos Antal ezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred leköszönő parancsnoka az alakulat csapatzászlóját parancsnokhelyettesének, Páli Zoltán alezredesnek, aki március 15-től ezredparancsnokként vezeti tovább a székesfehérvári szervezetet. Kinevezésével egyidejűleg Benkő Tibor honvédelmi miniszter ezredesi rendfokozatba léptette elő, melyet Baráth István vezérőrnagytól vehette át.

Sipos Antal ezredest dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka – szintén március 15-i hatállyal – az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Hátországvédelmi Igazgatóság Helyőrségtámogató Főnökség főnöki beosztásába helyezte át. A parancsnoki beosztás átadás-átvételének kihirdetése mellett bejelentették, hogy Kaló Miklós alezredes, az MH Altiszti Akadémia osztályvezetője március 15-től kezdve a székesfehérvári területvédelmi ezred parancsnokhelyetteseként folytatja tovább szolgálatát.

_SNJ6206

Baráth István vezérőrnagy ünnepi beszédében úgy fogalmazott: mindig megható pillanat, amikor egy ezredparancsnoki beosztás átadás-átvételére kerül sor. Különösképpen ma, amikor elmondható, hogy Sipos Antal ezredes szinte az alakulat felállítása óta vezette a szervezetet. Elmondta, hogy Sipos ezredesnek kiemelkedő feladatban lesz része, hiszen új beosztásában országos szintű feladatkörnek kell majd eleget tennie. „Rendkívül tapasztalt, több éven át vezető beosztásokban teljesített szolgálatot Szolnokon és Tatán” – jelentette ki Baráth István vezérőrnagy, rávilágítva arra is: utóbbi helyőrségben két éven keresztül látta el az MH 25. Klapka György Lövészdandár megbízott parancsnoki feladatait. 2019-ben vette át az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnoki beosztását, ahol „rendkívül sikeresen, eredményesen teljesített” – szögezte le. Hozzátette: eddig is nagyon sok feladata volt a katonáknak, de a jövőben sem lesz másképp. „Nagyon fontos feladatunk, hogy az aktív állományt kiegészítve a lehető legjobb tudásunk szerint hajtsuk végre feladatainkat” – húzta alá Baráth István. Beszéde zárásaként Sipos Antal ezredesnek legalább olyan sikereket kívánt, mint amiket eddigi beosztásaiban elért.

_SNJ6178

Az ezred leköszönő parancsnoka úgy fogalmazott: „egy új fejezet nyílik az életemben, a szakmai pályafutásomban, ami egyúttal le is zár egy fontos időszakot”. Sipos Antal ezredes köszönetet mondott a bizalomért, elismerésért, támogatásért és a megbecsülésért, amit eddigi pályafutása során kapott. A csapatzászló átadásának ceremóniája kapcsán megjegyezte: „egy zászló jelképe a katonai becsületnek, jelzi a hovatartozásunkat, jelképe mindannak, amiben hiszünk”. Hozzátette: Páli Zoltán alezredes új beosztása büszkeséget és presztízs értékű nyereséget jelent az ezrednek. „Tudom és hiszem, hogy sosem fogja elfelejteni, hogy önökkel közösen, szinte a semmiből hoztunk létre egy szervezetet, amit egységbe kovácsoltunk és elindítottunk egy úton. Olyan eredményeket tudunk felmutatni, amelyekre büszkék lehetünk” – húzta alá az ezredes.

Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred új parancsnoka hangsúlyozta: „egy katona életében a parancsnoki beosztásra történő kinevezés mindig egyfajta elismerést jelent, amely – a kívülről kapott megbecsülésen túl – az egyén önbecsülésének is fontos része”. Végezetül köszönetet mondott mindannak a bizalomnak és megbecsülésnek, amelyet eddigi beosztásaiban kapott és szólt arról is, hogy meggyőződéssel és valós tenni akarással kezd bele parancsnoki teendőibe. Ezt követően a teljes személyi állomány nevében fejezte ki háláját eddigi parancsnokának, Sipos Antal ezredesnek, az elmúlt három évben végzett munkájáért.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/a-csapatzaszlo-jelkepe-mindannak-amiben-hiszunk.html