A Don melletti ütközetekre, valamint az 1943-as doni áttörésre emlékezett a honvédelmi tárca Budapesten, január 10-én. Az eseményen Németh Szilárd parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes mondott beszédet.

Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a doni áttörés, amelyben a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg több mint százezer katonája esett áldozatul. A Honvédelmi Minisztérium, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Honvéd Hagyományőrző Egyesület az évforduló alkalmából közösen tartott központi megemlékezést pénteken. Az esemény a Mátyás templomban kezdődött, ahol Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke mutatott be megemlékező szentmisét.

Az évfordulós rendezvény központi helyszínén, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán Németh Szilárd parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes emlékezett meg a 77 évvel ezelőtti eseményekről. Mint mondta, magyar hadsereg olyan nehéz és mostoha körülmények között még soha nem harcolt, mint amely a Donhoz felvonult. „20. századi hadtörténelmi példákat is nehéz lenne találni arra, hogy egy 200 ezer fős hadsereg – ilyen körülmények között – ellen tudott volna állni a súlypontokra koncentráló személyi és fegyverzeti túlerővel rendelkező ellenfél támadásának” – fogalmazott. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar katonák a körülmények ellenére is kitartottak az utolsó pillanatig, s a mínusz 35-40 fokos dermesztő hidegben napokig vívták kétségbeesett és egyenlőtlen küzdelmüket, de több hétig tartott utóvédharcuk is. „Nem gyávaságuk miatt kényszerültek meghátrálásra, az eredményes védelem reális feltételei hiányoztak. Harcoltak és védték magukat a rendelkezésre álló elégtelen fegyverzettel, amíg egyáltalán lehetséges volt” – mondta Németh Szilárd.

A honvédelmi miniszterhelyettes rámutatott: a 2. hadsereg doni katasztrófája a 21. század Magyarországa, s benne a Magyar Honvédség újraépítése megszervezőinek megszívlelendő tanulságokkal szolgál. Mint fogalmazott, magyar életek, a magyar katonák soha nem áldozhatók fel idegen, nagyhatalmi érdekek oltárán, a mindenkori politikai és katonai vezetésnek pedig minden, katonáink bevetésével kapcsolatos eshetőségre kell, hogy legyen terve, forgatókönyve. „Tudjuk, sajnos, tízezreknek nem adatott meg a hazatérés, meghaltak, elvesztek, megsebesültek, megbetegedtek. A háborús poklot túlélt hős magyar honvédeink és munkaszolgálatosaink mellett rájuk emlékezünk katonai tiszteletadással, szent misével, kegyeleti imával minden esztendő januárjában Magyarországon, a Kárpát-medence szerte és e határokon túl egyaránt. Tisztelet a Hősöknek, kegyelet az Áldozatoknak!” – zárta beszédét Németh Szilárd.

Az eseményen, amelyen részt vett Szabó István, a tárca honvédelmi államtitkára is, Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke adta át a XX. Doni Hősök Emléktúra útbaindító parancsát a Magyar Tartalékosok Szövetsége képviselőjének, Jásdi Balázs főszervezőnek, amellyel kezdetét vette a több, egymást követő hétvégén, immáron országos szinten végrehajtott emléktúra.

Az eseményt kegyeleti ima és koszorúzás zárta.