A NATO legfelsőbb katonai vezetői tanácskoztak Brüsszelben

Szöveg: MHP PKI | Fotó: NATO PAO |  2021. január 28. 16:57

Idén első alkalommal január 27-én ülésezett a NATO legmagasabb szintű katonai szerve, a Katonai Bizottság (MC), a NATO központjában, Brüsszelben. A rendszeres találkozókon a vezérkarfőnökök a NATO kiemelt stratégiai kérdéseit vitatják meg. A megbeszélésen a NATO műveletek egyeztetése mellett hangsúlyos pont volt a COVID-19 világjárvány elleni védekezés is.

Brüsszel (2)

A magyar küldöttséget Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka vezette. A megbeszéléseken a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala részéről dr. Orosz Zoltán altábornagy, katonai képviselő és szakértő állománya, valamint Horváth Gábor vezérőrnagy, mint leendő katonai képviselő vett részt.

Az ülés a járványügyi helyzet miatt „hibrid” formában zajlott, vegyesen személyes és online részvétellel. A Katonai Bizottság elnöke a bevezetőjében köszönetet mondott a nemzetek járványügyi helyzetkezelésben nyújtott helytállásáért. A vírushelyzet ellenére a NATO erők megtartották katonai képességeiket és folyamatosan biztosítják a műveletek, valamint a missziók végrehajtását. A Katonai Bizottság elnökének hagyományos megnyitóját követő beszédében a NATO főtitkára felhívta a figyelmet a globális kihívások kezelésére való felkészülésre, kiemelve a transzatlanti együttműködés fontosságát.

Az ülésen a vezérkarfőnökök tájékoztatást kaptak a folyamatban lévő NATO műveletek és missziók helyzetéről, valamint megismerhették a NATO katonai stratégiájának várható keretkoncepcióját, a katonai eszközrendszerek következő évtizedekre vonatkozó képességfejlesztési irányát. A vezérkarfőnökök megerősítették elkötelezettségüket a NATO műveletek és missziók támogatása tekintetében. Külön szekciókban értékelték a NATO afganisztáni, iraki és a koszovói műveleteinek helyzetét, kiemelve az afganisztáni művelet jövőjével kapcsolatos politikai iránymutatás sürgősségét.

Brüsszel (1)

A katonai vezetők elfogadták a NATO Katonai Stratégia végrehajtását támogató úgynevezett Harc-megvívási Koncepciót (NWCC), amely a NATO katonai eszköztárának jövőbeni fejlesztési területeit határozza meg, valamint támogatták az Elrettentési és Védelmi Koncepció végrehajtásáról szóló időszaki jelentést. Ez utóbbi dokumentum a jövőben jelentős hatással lesz a Szövetség erőinek struktúrájára, a vezetés-irányítási rendjére és a NATO felajánlott erők készenlétére.

A vezérkari főnökök utolsó – de kiemelten fontos – napirendi pontként tájékoztatást adtak a COVID-19 világjárvány alatt végrehajtott katonai feladatokról. A bizottság megtárgyalta a pandémia kapcsán már folyamatban lévő szövetségi válaszreakciókat, azok eredményeit. Áttekintették a Szövetség képességeinek megóvása érdekében a hasonló helyzetekben, közép- és hosszútávon megvalósítandó NATO feladatokat.

Brüsszel (3)

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/a-nato-legfelsobb-katonai-vezetoi-tanacskoztak-brusszelben.html