A Német – Magyar Partnerségi Találkozóról és Biztonságpolitikai Szemináriumról

A MATASZ /Magyar Tartalékosok Szövetsége/ – VdRBw /Német Szövetségi Haderő Tartalékosok Szövetsége/ Partnerségi Találkozójának és Biztonságpolitikai Szemináriumának tavalyi nagysikerű magyarországi rendezvényének viszont programjára került sor idén június 8-11. között Berlinben.

Az évente felváltva Magyarországon illetve Németországban megtartott programokon a MATASZ vármegyei, járási szervezeteinek és a VdRBw tartományi szervezeteinek úgynevezett együttműködő partnerszervezeteinek képviselői vesznek részt. A régi partnerek mellett minden találkozón törekednek mindkét országból új partner szervezeti kapcsolatok létrehozására is.
Így volt ez Berlinben is, ahol már az érkezés napján szívélyes fogadást tartottak német bajtársaink, és lehetőség volt új delegáció tagoknak is összeismerkedni
Pénteken, június 9-én a Potsdam melletti Schwielowsee-be látogatott küldöttségünk, ahol bemutatták a német bevetés-irányítási parancsnokságot, és annak működését. A parancsnokság elsősorban a külföldi missziókat irányítja, 7/24-es ügyeleti rendszerben, illetve Németország biztonságának is fontos szervezete.

Az alakulat bemutatását követően megtekintettük a parancsnokság épületei mögött kialakított „Emlékezés Erdeje” elnevezésű parkot. Ide – bejelentkezés alapján – bárki, bármikor eljöhet gyászolni az elesett bajtársakat – rokonok, barátok és katonák egyaránt.

A bejárathoz legközelebb a Bundeswehr megalapítása óta bevetés során, vagy ezzel kapcsolatban elhunyt katonák és civil alkalmazottak emlékoszlopai találhatók, illetve a missziós emlékhelyek. Ugyanis a Bundeswehr Afganisztánból ide szállította az általunk is jól ismert, Mazar-i-Sharif-i nemzetközi emlékmű eredeti központi kövét és a táblákat (maga a kő 72 tonnás, egy Antonov-gép szállított Németországba). Itt van a hat elesett magyar katona emléktáblája is (ezekről jelenleg készítik a másolatokat, az eredetieket minden nemzet meg fogja kapni). Maliból is hamarosan kivonulnak a német békefenntartók, és a kiürítési parancsok között az első volt, hogy bontsák le, szállítsák ide az ottani hősi emlékművet is.

A bajtársak gyakran hagynak személyes tárgyakat, felvarrókat, állományjelzőket, stb. az elesettek nevénél. Delegációnk az egyik magyar hősi halott, Pappné Ábrahám Judit posztumusz hadnagy táblájához felerősített egy nemzeti színű pajzsot, jelezve, hogy a magyarok sem felejtik el elesett bajtársaikat.

A délután folyamán prof. dr. Patrick Sensburg tartalékos ezredes, a Szövetség elnöke vállalkozott a német parlament bemutatására és igen exkluzív idegenvezetésével betekintést nyerhettünk a parlament munkájába, az épületkomplexum működésébe.

A következő napon a két Szövetség munkájáról és a delegációk tagjainak személyes bemutatkozásáról esett szó, majd több érdekfeszítő előadást hallgattunk meg a VdRBw székházában, a finn, a dán és a svéd katonai attasé részéről. A katonadiplomaták érdekesen vázolták, hogy hogyan változott meg az országuk stratégiai helyzete, védelmi feladatai az elmúlt egy évben. A legfigyelemreméltóbb az volt, hogy a dánok erőteljesen növelik a sorkatonai szolgálatra behívandók számát és a kiképzés időtartamát is. Európában rajtuk kívül még van néhány ország, ahol sorozott katonai rendszer van, csak a környező északi országokat tekintve az észtek, finnek is ebbe a sorba tartoznak. a legújabb tervek szerint a nők számára is előírnák a kötelező sorkatonai szolgálatot, mivel jelentősen növelni szeretnék fegyveres erőiknek létszámát.

Figyelemre méltó a svédek toborzási szisztémája is. Svédországban egy adott napon minden évben („Honvédelem Napja”) kiküldésre kerül az abban az évben a 18. életévüket betöltők részére egy online kérdőív a fizikai, mentális állapotukra, tanulmányaikra, jövőbeni terveikre, stb. vonatkozóan. Ez alapján kb. 55 ezer főt behívnak alkalmassági vizsgálatra, akik közül kb. 15 ezer főt hívnak be végül tényleges kiképzésre, szolgálatra, 18(!) hónapra. A morállal nincs probléma: gyakorlatilag csak önkéntesek és a mentálisan/fizikailag legfelkészültebbek kerülnek be a rendszerbe.

Finnország eddig is aktív kapcsolatot tartott fenn a NATO-val és a háború következtében tagjává válva az Észak-Atlanti Szövetségnek, még inkább növeli védelmi erőfeszítéseit.

Az attasékon kívül két tudományos munkatárs is tartott előadást: egyikük az orosz-iráni kapcsolatról, a másik Kínával kapcsolatosan. Érdekes volt végig követni, hogyan alakult ki ez a szoros orosz-iráni kapcsolat. 1980-ban még a harmadik helyen szerepelt az iráni ballisztikus rakétán felírva az ellenségek sorában, hogy „Halál az oroszokra!” Most pedig gyakorlatilag ők biztosítják az oroszok drón-ellátását.

Másik előadó kifejtette, hogy Kína számára nem jött jókor ez a háború. Ugyan látványosan Kína nem foglalt állást az agresszor kérdésében, de hallgatólagosan több kérdésben az oroszokat támogatta. Talán ez a háború 10-15 évvel később lett volna időszerű számukra (a CIA szerint kb. ekkorra éri el a kínai haditengerészet azt a szintet, hogy sikerrel felvehesse a harcot az amerikai flottával, és így megnyílhasson előtte Tajvan elfoglalásának lehetősége). Az előadó hangsúlyozta, hogy már jelenleg is azon dolgozik az USA, hogy létrejöjjön az új, Japán-Dél-Korea-USA-Ausztrália-Indonézia szövetség a térségben, ami 10-15 év múlva képes lesz meghiúsítani az ezirányú kínai törekvéseket.

A délután folyamán megtekintettük a Szövetségesek Múzeumát, és bajtársi esten vettünk részt vendéglátóinkkal. A bajtársi est megnyitóján Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ elnöke, és Kovács Imre ny. ezredes, a MATASZ német referense, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) magyarországi megbízottja részesült magas Szövetségi kitüntetésben a német – magyar kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett tevékenységükért.

A Partnerségi Találkozó és Biztonságpolitikai Szeminárium programjain részt vett a berlini magyar katonai attasé, Fucsku Sándor vezérőrnagy is. A rendezvényeken számos hasznos, inspiráló ismeretre tett szert a magyar delegáció, ami nagyban segíti a MATASZ további munkáját, a magyar-német kapcsolatok erősítését.

Dr. Pozsgay Péter t. főhadnagy
MATASZ Győr-Moson-Sopron
Vármegye Szervezet elnök