A tartalékos katona a honvédség nagykövete

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton | Fotó: Horváth Sztaniszláv |  2023. június 15. 19:57

Drót László ezredes vette át az MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága parancsnoki beosztását. Az átadás-átvételi ünnepséget a fővárosi Zrínyi Miklós laktanya és Egyetemi Campus M. Szabó Miklós altábornagyról elnevezett dísztermében rendezték, június 15-én.

„Mindig valódi mérföldkő a szervezet életében, amikor egy új parancsnok kerül az élére. Azt gondolom, ilyenkor meg kell állnunk egy pillanatra, visszatekintenünk az eredményekre és pontosítani az irányt” – jelentette ki – dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke üdvözletét és köszönetét átadva – Takács Attila vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének együttműködési helyettese. Hozzátette: idén április 15-én alakult meg a parancsnokság, amely elsődlegesen az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésével kapcsolatos stratégiai feladatokat végzi, de szakmailag irányítja és vezeti a területvédelmi ezredeket.

A Magyar Honvédség megújulási folyamata nemcsak gondolkodásmódbeli változtatásokat, vagy a felszerelés modernizálását hozta magával, hanem szervezeti finomításokat is. Ennek egyik szegmense az Önkéntes Tartalékos Rendszer, amely hangsúlyozottan fontos a kormány és a honvédelmi tárca számára.

08_HSZ7551

„A tartalékos katona a Magyar Honvédség nagykövete” – fogalmazott a tábornok, aláhúzva: az Önkéntes Tartalékos Rendszer és a tartalékos katonák kiemelkedő szerepet játszanak a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat építésében. Takács Attila kitért arra, hogy a Honvéd Kadét Programhoz már több mint százhúsz középiskola csatlakozott és az egyes oktatási intézményekben szolgálatot teljesítő katonák számára „a fiatalok nevelése nem katonai kihívás, hanem nemes hivatás”, amely újszerű megközelítési stratégiát igényel.

Miután Apáti Zoltán dandártábornok, leköszönő parancsnok megőrzésre átadta a csapatzászlót utódjának, Drót László ezredesnek, beszédében kiemelte: a parancsnokság megalapítása óta eltelt rövid időben kiemelkedően teljesített az állomány. Apáti tábornok felidézte azokat a pillanatokat, amikor a tartalékos rendszer kialakításában tevékenyen részt vállalt, elsődlegesen a kiképzés területén, később az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnok-helyetteseként. Az elmúlt évek jelentős sikereként említette, hogy a tartalékos katonák precíz szolgálatukkal országos fertőtlenítési feladatokat végeztek a koronavírus-járvány idején, helyt álltak a déli határvidéken és teljesítették az Ohiói Nemzeti Gárda katonáival közös gyakorlatot.

A távozó parancsnok arról is beszélt, hogy a területvédelmi egység alapvető feladata, hogy a Magyarország biztonságáért tenni akaró, a szolgálatot önként vállaló állampolgárokat felkészítse a haza védelmére, a hagyományok tiszteletére. Drót László ezredes a parancsnoki beosztásba történő kinevezését rendkívül nagy személyes és szakmai megtiszteltetésnek tartja, és óriási lehetőségnek tekinti a tartalékos, illetve a területvédelmi rendszer fejlesztése szempontjából.

10_HSZ7407

„Meglátásom szerint az egyik legnemesebb jelenlegi feladat a Magyar Honvédség katonai ereje tartalékos szegmensének a kiépítése. Mi olyan területvédelmet szeretnénk létrehozni, amely biztosítja azt a helyi-katonai ellenálló képességet, amelyre Magyarországnak szüksége van” – részletezte.

A Honvéd Vezérkar főnöke nevében Takács Attila Géza vezérőrnagy emléktárgyat adott át Apáti Zoltán dandártábornoknak, aki – a közös szolgálat emlékére – ajándékot kapott a parancsnokság személyi állományától is.

A vezető állomány tagjai, szervezeti elemeinek vezetői, illetve az alárendelt katonai szervezetek parancsnokai és vezénylőzászlósai jelenlétében tartott rendezvényen részt vett dr. Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Papp László alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka, Kaszab Zoltán főtörzszászlós, az MH vezénylő zászlósa és Albertné Görgey Zsuzsanna zászlóanya, Görgei Artúr, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédseregének fővezére, hadügyminisztere dédunokája is.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/a-tartalekos-katona-a-honvedseg-nagykovete.html