AJÁNLÁSOK a MATASZ DON-81 országos rendezvénysorozatra

Fővédnök: Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Magyar Tartalékosok Szövetsége /MATASZ/ 2022 év őszén, több mint két évtizedes tapasztalatai alapján, egy Ajánlás formájában adta ki ismételten tartalmi és szervezési tanácsait az 1943. január – februári, Don folyó menti harcok évfordulós emlékrendezvényeihez.

A Szövetség továbbra is felelősséget érez valamennyi évfordulóhoz kötődő méltóságteljes megemlékezések szervezéséért, emlékezve a magyar katonák, munkaszolgálatosok helytállására, segítve a magyar katonai örökség ápolását. 2024. január-február hónapokra készítjük elő a „MATASZ DON – 81” elnevezésű országos rendezvénysorozatot. Folyamatban van, néhány MATASZ szervezetnél már utolsó szakaszához érkezett, az előkészítő-szervező munka.

A “MATASZ DON – 81” országos rendezvénysorozat fővédnöki tisztségére Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi miniszterét kértük fel ismét. A vármegyéktől beérkezett előzetes információk szerint a rendezvénysorozat helyi kezdeményezésű vármegyei, járási, települési rendezvények fővédnökei, védnökei között vannak országgyűlési képviselők, helyi nagy tekintélyű, közismert személyek.

A 81. évfordulóra való felkészülést segítik a MATASZ által megindított módszertani felkészítő gyűjtemények, ismeretanyagok, szervezési minták, tanácsok, amelyek honlapunkon https://matasz.com/hun/ kerülnek közzétételre.

Feltöltésre kerülnek a beküldött vármegyei, járási, budapesti kerületi szervezetek elgondolásai, tervei, anyagai a 81. évfordulóval kapcsolatban, amelyek felhasználására, átvételre minden civil szervezetet, közösséget, intézményt ezúton is biztatunk. Mód van arra, hogy rendezvényeiket akár közösen MATASZ szervezetekkel, akár önállóan szervezzék január-február hónap során.

A „MATASZ DON-81 Ajánlások” az alábbiakat tartalmazzák:

1,) A MATASZ, a korábbi, közel húsz éves országos, megyei, helyi tapasztalatait is felhasználva, továbbra is vezetője és koordinátora az 1943. év eleji doni harcok emlékére szerveződő „MATASZ DON-81” elnevezésű rendezvénysorozatnak;

2,) Különös figyelmet fordítunk a 2024. év január-február hónapjaiban megtartásra kerülő, Don folyó parti ütközetek 81. évfordulójával összefüggő „MATASZ DON – 81” elnevezésű megemlékezési rendezvényeinkre. A MATASZ szervezetek részére és természetesen minden csatlakozó szervezet, intézmény, személy számára minden segédanyagot biztosítunk a helyi megemlékezési feladatok akár önálló megszervezéséhez, akár csatlakozási lehetőséget a térségben lévő nagy tapasztalatokkal rendelkező MATASZ szervezet rendezvényeihez. A honlapunkon (https://matasz.com/hun/ ) egy külön rovatot nyitunk „MATASZ DON – 81” elnevezéssel. Ebben adunk jól követhető tanácsokat, módszereket, mintákat az országos, helyi, települési rendezvénysorozatok szervezéséhez A rendezvénysorozat első rendezvényei között szerepel január 13.-án a MATASZ Győr-Moson-Sopron rendezvénye, amely már a honlapra is feltöltésre került. Valamennyi MATASZ szervezésű rendezvényünkön számolunk a HM-MH vezetői állomány, a helyi polgári-katonai elöljárók képviselőinek, tartalékos katonák, aktív katonák és a társadalom valamennyi rétegének, különösen a tanintézeti diákok jelenlétével is. Több vármegyei szervezet emlékrendezvényére már külföldi tartalékos szervezet tagjai is bejelentkeztek. A fent említett január 13.-i megemlékező rendezvényen és teljesítmény túrán vesz részt személyesen a Német Tartalékos Szövetség (Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr /VdRBw/) elnöke is német tartalékosokkal együtt.;

3,) Minden résztvevő szervezet, csoport a saját ritmusában, elgondolása szerint valósítja meg az emlékrendezvényeit (megemlékezések katonai emlékműveknél, megemlékező gyűlések szakmai előadással, koszorúzások katonai emlékműveknél, emlékmécsesgyújtások, emlékmenetek, fáklyásmenetek, stb…) alapul véve a „MATASZ DON – 81” honlapon is bemutatott lehetőségeket, valamint figyelembe véve a helyi adottságaikat, lehetőségeiket, szponzori támogatásokat;

4,) A csatlakozni kívánó civil szervezetek számára, akik szervezni kívánnak önálló emlékprogramot, kérés esetén segítséget fog nyújtani a MATASZ mind adminisztratív, mind szervezési munkák során a honlapon közölteknek megfelelően;

5,) A honlapon közölt anyagok nyílt anyagok, bárki által felhasználhatóak, de kérjük, hogy az alábbi e-mail címekre egy válasz küldését ne kerüljék el;
„Köszönjük, felhasználjuk és egyben csatlakozunk a „MATASZ DON-81” elnevezésű rendezvénysorozathoz saját rendezvény(einkkel)ünkkel is.”
Jelentkezési és anyagbeküldési e-mail cím, telefonos konzultáció:
szakmai@matasz.com, (+36302345847)

6,) Rendezvényeink a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az MH TVE parancsnokság, a területi országgyűlési képviselők, helyi közigazgatási-társadalmi szervezetek támogatásával valósulnak meg.

7,) A jövő évi emlékrendezvények megvalósításának segítését a 2023. évben bevált segítségnyújtó, támogató MATASZ szervezetek és a hozzájuk rendelt támogatott területi szervezetek elosztása biztosítja.

Kérjük, hogy a szervezetek elnökei minél előbb vegyék fel egymással a kapcsolatot a további szponzorálási, tanácsadási kapcsolatok érdekében.

8,) Minden területi, helyi, tagozati MATASZ szervezet karolja fel a HM-MH, valamint civil szervezetek köréből érkező igényeket és segítsen önálló, illetve a MATASZ szervezettel együtt megvalósítandó évfordulós rendezvények szervezésében.

9,) A MATASZ DON -81 rendezvényeket lehetőleg, 2024. január 12.-e és 2024. február 29.-e között kell megtartani.

10,) Kérjük, a MATASZ Béri Balog Alapítvány kuratóriumát, hogy a BM felső vezetésével a korábban kialakított eredményes kapcsolatok alapján, valamint a rendvédelmi szervezetekkel meglévő kapcsolataik alapján törekedjenek arra, hogy minél több szervezetet, és személyt megnyerjenek a „MATASZ DON – 81” rendezvénysorozatba való bekapcsolódásra.

Budapest, 2023. október 13.

Tisztelettel:
Széles Ernő ny. dandártábornok
s. k.
elnök