Az altisztképzés másfél évszázadáról nyílt kiállítás Veszprémben

A vándorkiállításnak a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára adott otthont, amely épületben 92 évvel ezelőtt a nemzetközileg is ismert a Jutas Altisztképző iskola működött.

A kiállítás beharangozójából megtudhattuk, hogy a szervezők elképzelése szerint az altisztképzés másfél évszázados ünnepe jó alkalmat teremt arra, hogy a Magyar Honvédség megemlékezzen egykori altisztjeiről, tiszthelyetteseiről. A vándorkiállításon látható tárgyak és dokumentumok bepillantást engednek a kezdetekbe, valamint az eltelt időszak tiszthelyettesi karának életébe. A korszakokon átívelő kiállítási anyagok nagyon jól tükrözik az altisztképzés aktuális történelmi eseményekhez történő igazodását.

A kiállítást Barta Sándor ezredes, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ törzsfőnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben a Magyar Honvédség jelentős szervezeti változásokon ment keresztül és ennek szerves része volt az altiszti képzés fejlődése is. Babits Mihály szerint a „múlt nélkül nincs jövő, s minél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Veszprém a huszadik század elején az altisztképzésben jelentős szerepet játszott. Ezért is fontos az, hogy Veszprém adhat otthont ennek a vándorkiállításnak abban az épületben, ahol a Jutas Altisztképző Iskola évtizedekig működött.

A kiállításra érkezett vendégeket Boross István, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltár igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy amikor felmerült a kiállítás megszervezésének gondolata, azonnal felajánlották helyszínként a levéltárat. A megyei levéltár 2005 óta működik abban épületben, ahol egykor altiszteket is képeztek. A Trianoni-békediktátum csak egy korlátozott számú hivatásos katonaság fenntartását engedélyezte, azért a szervezetében és fegyverzetében hatékony katonasággal lehetett kiegyenlíteni a létszámbeli különbségeket. Ennek részeként jelentkezett jogos igényként az, hogy a parancsnoki állomány alsó szintjén is fokozzák a felkészültségi, kiképzettségi szintet.

A Jutas Altisztképző iskolában 98 évvel ezelőtt 1924-ben kezdődött meg a hivatásos altisztek képzése, mintegy 150 hallgatóval. Az iskola impozáns főépülete ma is uralja a Bakony városrészt. A második világháború személyi szükséglete miatt átálltak az egyéves képzésre és 1941-től már több mint 1600 altisztet készítettek fel. Az innen kikerülő katonák a frontra indulók korszerűen felkészített altiszti táborát erősítették. Az iskolát a szovjet csapatok előretörése miatt Németországba vasúti vagonokon menekítették ki.

A levéltár napjainkban is őrzi az altisztképző iskola szellemét – emelte ki az igazgató. A Veszprémben lévő alakulatokkal együttműködve már eddig is több olyan kiállítást szerveztek, amely a magyar katonaság történetét dolgozta fel, de bekapcsolódtak a különböző történelmi emléktúrákba, megemlékezésekbe is. Bízik abban, hogy az altisztképzés 150 éves történetét bemutató vándorkiállítás is öregbíti ezt a hírnevüket.

A kiállítást Kollár László főtörzszászlós, a kiállítás kurátora mutatta be. A tárlókban eredeti tárgyak és dokumentumok mutatták be az 1872-es kezdettől a napjainkig az altisztképzés fejlődését. A kiállításon sok személyes tárgy található, többek között igazolványok, kitüntetések, emlékiratok különböző tantervek, amelyek jelentős kutatómunka után váltak a közönség számára láthatóvá.

Nagy mennyiségű anyag foglalkozik a Jutas Altisztképző iskolával, amelyből nagyon sok ismert katonai vezető nőtt ki, vagy kapta meg a legnagyobb háborús kitüntetést. Külön bemutató sarkot kapott az a 1926. augusztus 8-i esemény, amikor az altiszti iskolánál csapatzászló szentelési és adományozási ünnepséget tartottak. De több olyan tárgy is bemutatásra kerül, amelyek „haza jöttek”. Egyéni gyűjtőktől kerültek felvásárlásra és most már a köz-szolgálatába lettek állítva. Az altisztképző iskola szellemiségét mutatják azok a mai napig meglévő kulturális, egyházi létesítmények is, amelyek az itt tanulók kezdeményezésére készültek el és vették használatba a városban és környékén élők.

A rendezvényen MATASZ Veszprém Megyei Egyesület tagságát Simon-Jójárt Sándor nyá. ezredes elnök, valamint Balassa Endre nyá. törzszászlós alelnök képviselte.

A kiállítást az érdeklődők április 1-én péntekig látogathatják meg a Veszprém Megyei Levéltár dísztermében.