Az Éves Felkészítő Konferencia második része és MATASZ küldöttgyűlés

A Magyar Tartalékosok Szövetsége /MATASZ/ 2023. április 21-22-én Móron rendezte meg az éves Felkészítő Konferenciájának második részét és a Szövetség küldöttgyűlését.

Ez évben a MATASZ Fejér Vármegyei Szervezete vállalta a házigazda szerepét. Az eseménynek a híres móri Lamberg Kastély, a patinás Művelődési Központ, valamint a kiváló szolgáltatást nyújtó Belvárosi Vendégház adott otthont.

A vármegyei, járási és Budapest főváros, valamint Budapest kerületi MATASZ szervezetek vezetőit és képviselőit, a meghívott vendégeket Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ elnöke köszöntötte.

A rendezvényen részt vett és tájékoztatót tartott Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője Fejér vármegye társadalmi, gazdasági helyzetéről, valamint Fenyves Péter Mór város polgármestere, a város életéről. A Konferencia keretében előadások hangzottak el a Honvédelmi Minisztérium /HM/, a Magyar Honvédség /MH/, a Honvéd Vezérkar /HVK/, az április 15.-vel létrehozott MH Területvédelmi Erők Parancsnokság előtt álló feladatokról, az innováció és a hadsereg modernizáció kapcsolatának alakulásáról, a szervezeti struktúrák átalakításáról, a hazafias-honvédelmi nevelés főbb feladatairól. Az előadók hangsúlyozták valamennyi szervezeti egység, központi és területi vezetése egyaránt kiemelt szerepet szán az országos, a területi és a helyi MATASZ szervezetekkel való együttműködésre, kiemelten a toborzás, a tartalékosok, valamint a haza védelme érdekében tenni akarók összefogása érdekében. A Honvédelmi Sportszövetség képviselője megosztotta elképzeléseiket a 2023.-évi feladatokról, a várható pályázati rendszerről.

A küldöttgyűlésen értékelték a Szövetség elmúlt évi feladatainak végrehajtását, számot adtak a kiemelt rendezvényeik, a katonai örökség ápoló tevékenységük – többek között a „MATASZ DON-80” országos rendezvénysorozat – tapasztalatairól. Ezt követően elfogadták a küldöttgyűlés előírt dokumentumait, így a pénzügyi beszámolót, meghatározták az ez évi főbb feladatokat, a feladatok végrehajtását biztosító pénzügyi terveket. Elfogadták a Felügyelő Bizottság jelentését, valamint a Béri Balog Ádám Alapítvány beszámolóját.

A küldöttek és meghívottak kulturális program keretében megismerkedtek Mór történetével, nevezetességeivel és gasztronómiájával is.

Apáti Zoltán dandártábornok, az MH TVEP megbízott parancsnoka előadása után átveszi a MATASZ jubileumi kiadványát.

Törő Gábor országgyűlési képviselő előadását tartja


Törő Gábor országgyűlési képviselő átveszi MATASZ elismerését

Törő Gábor országgyűlési képviselő köszönetet mond a MATASZ elismerésért
Móri beszámoló a küldöttgyűlésről

Móron tartotta éves felkészülését a Magyar Tartalékosok Szövetsége, ahol Fett Krisztiánnal képviseltük a várost.

A tanácskozáson részletesen bemutattam a város és térsége, valamint a vármegye gazdasági és kulturális életét.
Igazán megtisztelő, és nagy meglepetéssel fogadtam, hogy eddig végzett munkámat a szövetség Arany Emlékéremmel jutalmazta. Nagyon köszönöm! A haza minden előtt!

Videó: https://www.facebook.com/torogabor1962/videos/1183058372341395/

Törő Gábor
Országgyűlési képviselő

Forrás: Törő Gábor oldala – https://www.facebook.com/torogabor1962