Az ifjúság hazafias és általános honvédelmi, rendvédelmi nevelése, előképzése c. rendezvényről

A témában érintett iskolaigazgatók, felelősök tájékoztatása, találkozása céljából a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban 2022. 08. 26. 11.00 órától sikeresen végrehajtottuk a Honvédelmi Miniszter Úr fővédnöksége alatt álló programot. Eredetileg közel száz fős létszámra számítottunk, de több mint kétszázan jöttek el.

Borbély Lénárd Csepel polgármestere bemutatkozott mint a kerület gazdája és az önkormányzat részéről örömét fejezte ki, hogy itt van a rendezvény. Célszerűnek és támogatandónak tartotta az ilyen eseményt.

Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes, államtitkár, a rendezvény védnöke köszöntőjében elmondta, hogy önálló jogszabályi háttérrel biztos talajra állt a szakképzési rendszer, hatalmas lehetőséget kapott a legkülönfélébb szakmai elvárásokhoz, a korábbiaknál rugalmasabb és könnyebben igazodó színvonalas szakmai működés megvalósítására. Ennek egyik példája a rendvédelmi és honvédelmi alapismeretek oktatásának megjelenése a szakképző intézményekben.

Jól példázza a szakterületek közötti együttműködést, hogy e honvédelmi és rendvédelmi célú, tartalmú konferenciára egy Kulturális és Innovációs Minisztériumi fenntartású szakképzési centrum, szakképző intézményében kerül sor. Fontos, hogy a részt vevők új információkkal, hasznos tanácsokkal felvértezve és baráti, munkatársi beszélgetésekkel feltöltődve, újult erővel tudják folytatni áldozatos munkájukat a fiatalok életre, hivatásra nevelése területén a miniszterhelyettes asszony magával hozta Soós László urat a szakképzésért felelős szakemberét, hogy a szünetekben tudjanak vele is konzultálni.

Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ elnöke és a HS alelnöke a rendezvény védnöke a MATASZ-ról, annak kialakulásáról, szerepéről, valamint a HS-ről tartott tájékoztatót, vetítéssel is szemléltetve.

Részletesebben foglalkozott a fiatalok érzelmi megszólításának lehetőségeivel. Pályázati anyagot is kiosztott. Vörös Jolanda úrnő, HS KTSZ Tagozat Project Főreferens, aki a MATASZ és a HS pályázatok jártas szakembere, külön konzultációt tartott a hallgatóságból jelentkezők számára.

Mészáros Károly őrnagy Toborzó és Érdekvédelmi osztályvezető, (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság) a Magyar Honvédség és az iskolarendszer kapcsolatáról, a lehetőségekről beszélt szemléltetve is. Megemlítette a nyári táborokat, a toborzási munkájukat és a kegyeleti munkával letudható kötelező 50 órás önkéntes munka lehetőségét a középiskolásoknak. 

dr. Verhóczki János r.ezredes NKE RTK. Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály vezetője A Rendészeti képzés aktuális kérdéseivel foglalkozott szemléltetve az egyetemi felvételi eljárást, a pontszámban rejlő lehetőségeket a kapcsolatokat a középiskolákkal, beszélt a toborzásról is.

Gulyás József szakmai igazgatóhelyettes (Weiss Manfréd Technikum Szakképző Iskola és Kollégium) beszélt mind a honvéd kadét és a rendészeti képzés náluk folyó konkrét gyakorlati tapasztalatairól, melyet az ide utazó kollégái nagy érdeklődéssel hallgattak.

A Rendészeti Kiképzők Szövetsége részéről Shihan Miskolczi Attila 7.dan a Goju Ryu Magyar karate Szakszövetség alelnöke, a Magyar Karate Szakszövetség Vizsgáztatói Bizottsága elnöke önvédelmi bemutatót tartott, majd Harsányi László 7.dan Goju Ryu Magyar Gojukai karate szövetség elnöke, tájékoztatott arról, hogyan kéne egységesíteni az képző középiskolák önvédelmi oktatását, hogy mit kéne egységesen tanítani.

Ezt követően szponzori állófogadás és kötetlen beszélgetés volt. A közel négy órás eseményt rögzítettük. A távozó résztvevők mindegyike értékesnek, hasznosnak tartotta a rendezvényt, ajándék csomagot is kaptak, melyben elhelyeztük a MATASZ évfordulós könyvét is.

Budapest 2022. 08. 31.

dr. Komáromi István ny. r. dandártábornok
Béri Balog Ádám Alapítvány,
valamint a Rendészeti Kiképzők Szövetsége
elnök