Benkő Tibor: az elrettentés és a párbeszéd egysége teremthet békét

Szöveg: Szűcs László | Fotó: Kertész László |  2022. február 15. 22:53

Az aktuális biztonságpolitikai helyzetről, valamint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményeiről is tájékoztatta a meghívott újságírókat Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy háttérbeszélgetésen február 15-én, kedden, Budapesten.

Honvédelmi Tudósítók köre KLAC5845

Mint a honvédelmi miniszter elmondta: a Magyar Honvédséget érintő legaktuálisabb kérdés, amiről mindenképpen beszélni kell, az a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. A nagy volumenű fejlesztést – egyebek mellett – a térségünkben tapasztalható romló biztonsági helyzet is indokolja, ami nyugtalanságra ad okot. „Látjuk, hogy milyen gyorsan változik a helyzet, milyen új kihívások, kockázatok, fenyegetések jelennek meg, és bizony erre mindig készen kell állni” – fogalmazott Benkő Tibor, hozzátéve: „2014 óta tudjuk, hogy nyugtalanság van az orosz-ukrán, valamint a belorusz-ukrán határon, mégis meglepő volt, hogy milyen gyorsan eszkalálódik a helyzet, és pillanatok alatt kialakulhat olyan háborús konfliktus, amit utána kezelnünk kell.” A miniszter kiemelte: 2014, vagyis a Krím-félsziget elcsatolása óta azt is tudjuk, hogy a hibrid hadviselés mennyire veszélyes lehet, hiszen nagyobb katonai erők bevetése nélkül is birtokba lehet venni jelentős földterületeket, országrészeket.

Benkő Tibor kitért arra is, hogy a mai kihívások tükrében a NATO két veszélyeztetettségi iránnyal számol. Az egyik a keleti, azaz az orosz fenyegetettség. A másik pedig a déli, amely egy komplex kihívás. Magába foglalja – egyebek mellett – a migrációt és a terrorizmus elleni küzdelmet is. „E két fenyegetettségnek Közép-Európában van a metszéspontja. Mi azt mondjuk, hogy Magyarországot érinthetik a keleti fenyegetettségből adódó feladatok, de ugyanúgy érintheti a déli is, hiszen az egyik legnagyobb kihívás számunkra a Nyugat-Balkán békéje és a térség stabilitásának hosszú távú kezelése. Így Magyarország jelentős kihívásokkal néz szembe” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

A keleti fenyegetettségre kitérve Benkő Tibor emlékeztetett: a NATO Oroszországgal szemben évek óta a kettős megközelítés, vagyis az elrettentés és a párbeszéd alkalmazásának egységét hirdeti. „E kettő egysége kell, hogy békét teremtsen” – emelte ki a tárcavezető, aláhúzva: a hírszerzési információk és a felderítési adatok nem indokolják azt, hogy a már meglévő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság mellé újabb NATO erők települjenek az országba, hiszen megvannak a megfelelő védelmi képességeink.

A tárcavezető hangsúlyozta: a jelenlegi biztonsági helyzetet csak korszerű és erős Magyar Honvédséggel lehet kezelni, de ezt fel kell építeni, hiszen az elmúlt évtizedek haderőreformjai oda vezettek, hogy csökkent a laktanyák száma, valamint a Magyar Honvédség létszáma és képessége. Ezt erősítette az 1999-es NATO csatlakozás is, amikor mindvégig csak a washingtoni szerződés 5-ös cikkelyéről, azaz a kollektív védelemről volt szó. Pedig a szerződés 3-as cikke azt is kimondja, hogy olyan honvédséget, olyan képességeket kell építeni, amivel beléphetünk és tagjai lehetünk a szövetségnek, amivel saját magunkat meg tudjuk védeni. Probléma volt az is, hogy a NATO 2003-ban azt mondta, hogy nem szükséges a nehéz fegyverzet, helyette a könnyűlövész képességet kell az előtérbe helyezni. Így jutottunk el oda, hogy 2004-ben mindössze 23.900 katona alkotta a Magyar Honvédséget. Ráadásul ebben az évben nemcsak a sorkatonai szolgálatot szüntettük meg, hanem a hadkötelezettséget is. Az európai uniós jogok bevezetése pedig azt eredményezte, hogy nem lehetett nyilvántartást vezetni a magyar férfiakról, így nem tudtuk, hogy hány évesek, milyen egészségi állapotban vannak.

Honvédelmi Tudósítók köre KLAC5837

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról szólva Benkő Tibor emlékeztetett: 2016-ra jutottak el odáig, hogy meg lehetett kezdeni a honvédség fejlesztését. Hangsúlyozta: a program két részből áll, a honvédelmi láb a katonákról szól, a haderőfejlesztési rész pedig a haditechnikai eszközök megvásárlásáról és hadrendbe állításáról. A programmal a Magyar Honvédség egy olyan életpályát épített fel, amely vonzóvá tette a katonai hivatást: nemcsak hívja, hanem meg is tartja a katonákat. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a program egyik eleme a hazafias és honvédelmi nevelés. A fiatalokat a honvédelmi táborokkal lehet megszólítani, ezek a programok nagyon népszerűen voltak az elmúlt években. A Honvédelmi Sportszövetség pedig azért tesz sokat, hogy a fiatalok korán meg tudják kezdeni sportolói pályafutásukat.

A honvédelmi miniszter részletesen szólt a Honvéd Kadét Programról is, kiemelve, hogy a rendszer három részből áll. Az első a honvéd közismereti képzés, amelyet elsősorban gimnáziumokban folytatnak és jelenleg már nyolcvanöt intézménnyel kötöttek megállapodást. A második szint a honvéd kadét szakképzés, amelyben a szakképzési centrumok és technikumok vesznek részt. Az ezekben az intézményekben tanuló diákokra már, mint a jövő altisztjeire számít a honvédség. A program legmagasabb szintje pedig a honvéd középiskola és kollégium, amelyből jelenleg kettő van az országban – Debrecenben és Nyíregyházán -, de 2028-ra nyolc-tíz ilyen iskolára lesz szüksége a honvédségnek.

A miniszter kitért a Vadai Ágnes, a DK politikusa által, a közelmúltban ismertetett ellenzéki honvédelmi programra is. Benkő Tibor több pontot is felsorolt, amelyet az ellenzék kormányra kerülése esetén bevezetne, holott – mint megjegyezte – azok már évek óta léteznek. Ilyen például a lakhatási támogatás, az egészségkárosodási támogatás, valamint a kibervédelmi képesség is.

A háttérbeszélgetésen Benkő Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az ország öt térségében szeretnének laktanyát nyitni, elsősorban azért, hogy biztosítani lehessen az önkéntes területvédelmi tartalékosok elhelyezését, felkészítését és kiképzését.

Honvédelmi Tudósítók köre KLAC5848

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/benko-tibor-az-elrettentes-es-a-parbeszed-egysege-teremthet-beket.html