Benkő Tibor: kövessék bátran katonahőseink példáját

Szöveg: Antal Ferenc | Fotó: Szabó Lajos zászlós |  2021. augusztus 20. 11:35

„A mai napon életük egyik fontos állomásához érkeznek, mert eskütételüket követően belépnek a honvédség, a katonák nagy családjába” – mondta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a fővárosi Kossuth téren rendezett tisztavatáson, augusztus 20-án, pénteken. A Szent István napján megtartott rendezvényen hetvenhét honvéd tisztjelölt és százhuszonnégy hivatásos, szerződéses, illetve önkéntes területvédelmi tartalékos katona tett esküt. A díszünnepségen mások mellett jelen volt dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

LALA2510

A történelmi zászlók bevonulása és Magyarország lobogójának felvonása után a honvédelmi tárca vezetője köszöntötte a tisztjelölteket. Benkő Tibor beszédében kiemelte: a honvédtisztek esküt tesznek arra, hogy ha kell, életük árán is megvédik az országot és annak polgárait. „A mai napon életük egyik fontos állomásához érkeznek, mert eskütételüket követően belépnek a Honvédség, a katonák nagy családjába. Hivatásuk gyakorlását kezdik meg, kérem, szolgálati idejük alatt mindig legyenek példamutatóak, tanuljanak, képezzék magukat, bővítsék tudásukat és ismereteiket. Törekedjenek arra, hogy mindig a legjobbak között legyenek. Mutassanak példát hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből és hűségből, bajtársiasságból és ha kell bátran kövessék őseink, elődeink, katonahőseink példáját. Harcoljanak, őrizzék és védjék az elődeink által megalkotott vagy kiharcolt nemzeti kultúránkat, a nemzet értékeit. Álljanak élére ennek a küzdelemnek, és emeljék oly magasra a nemzet lobogóját, hogy aki elhivatottságot érez nemzete sorsa iránt, felsorakozhasson alatta” – fogalmazott a tárcavezető, aki kiemelte, a magyar kormány elkötelezett az erős Magyar Honvédség létrehozásában, a céljuk pedig egy korszerű haditechnikai eszközökkel felszerelt, kiválóan kiképzett és felkészített, a hazájuk iránt elkötelezett és lojális katonákból álló haderő létrehozása.

A miniszteri köszöntő után az ünnepélyes eskütétel következett, amelyet – a ludovikás hagyományoknak megfelelően – kardrántással és  „A hazáért mindhalálig” felkiáltással erősítettek meg.

LALA2573

Áder János köztársasági elnök ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: nemzeti ünnepek évtizedek, évszázadok távlatából is a magyarok összetartozását hirdetik. Hozzátette, az elmúlt több mint másfél esztendő nehézzé tette a közös emlékezést, mivel a járvány idején alig felfogható veszteségek értek sokakat, több mint harmincezer magyar lett a koronavírus-járvány áldozata. „A járványidőszak ostromállapotában, amikor nap mint nap újabb erőpróbákat kellett kiállnunk, amikor hullámtól hullámig küzdve éltünk, fényévnél is távolabbinak tűnt az ünneplés felszabadult öröme” – emelte ki.

Az államfő arra kérte az újonnan avatott tiszteket, ne feledjék, hogy az egyenruhájukban, rajta a zászlóval, a címerrel, mindannyian a bátorság, a hűség és az áldozatos szolgálat jelképévé válnak. „Amikor önök ezt a hivatást választották, talán a legnagyobbak példája járt a fejükben. Kardforgató, győzelemre vivő, diadalmas, szabadságszerző, önfeláldozó magyaroké. Most, amikor esküt tettek a haza védelmére, arra kérem önöket, ne csak a távoli hősökben, inkább a saját bajtársaikban lássák meg a példaképet. Mindazokban, akik az elmúlt hónapokban megmutatták mit is jelent a hűség, a haza szolgálata” – mondta a köztársasági elnök

LALA2558

A tisztavatás zárómozzanatként egy Gripen vadászgépekből álló kötelék húzott át a Kossuth tér felett.

A rendezvényen közreműködtek a Nemzeti színház művészei, Pál István, Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, érdemes művész, a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, valamint a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/benko-tibor-kovessek-batran-katonahoseink-peldajat.html