Béri Balog Ádám Alapítvány

Név: Béri Balog Ádám Alapítvány Az Önkéntes Tartalékos Katonákért

Székhely: 1087 Budapest Kerepesi út 29/b.
Alapító: a Magyar Tartalékosok Szövetsége 2010. 01. 21-én, határozatlan időre
Jogállás: önálló jogi személy, közhasznú szervezet
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja.


Adószám: 18145508-1-42
Bankszámla: 11600006-00000000-42284213
TEÁOR: 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Célja: az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkező fiatalok nevelését, oktatását, képességei fejlesztését, egészségének megőrzését, a katasztrófa-elhárításra való felkészülést és az abban való részvételt a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel támogassa.


Tevékenysége:
Egészségmegőrzés, sportesemények, az egészséges életmódra nevelő, arról információt adó, valamint az ifjúság honvédelmi jellegű sportolását megvalósító rendezvények szervezése.
Honvédelmi célokkal összekapcsolódó nevelés és oktatás, felnőttoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Az állampolgárok bekapcsolása a mentés, a katasztrófa-elhárítás, az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységbe.

Kuratórium:
Elnök: Dr. Komáromi István ny. r. dandártábornok +36309421106 komaromi.istvan@hotmail.com
Titkár: Novák Mártonné Szilvia +3612365403 mataszbp@gmail.com
Kurátor: Antal László +36209627265 antal.l@mailbox.hu


A közhasznú szervezet támogatóinak kedvezményei:
https://www.nonprofit.hu/tudastar/milyen-kedvezmenyek-illetik-kozhasznu-szervezetet-tamogatokat


Letölthető anyagok: