Bevonultak az önkéntes területvédelmi tartalékosok

Szöveg: Szidor Viktória hadnagy | Fotó: MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred |  2022. január 6. 19:34

Nyolcvanhat önkéntes területvédelmi tartalékos katona vonult be január 5-én az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred nyolc zászlóaljához.

Debrecen2

Az adategyeztetést és szerződéskötést követően a jelentkezők megkapták a kiképzéshez szükséges ruházati felszerelést, majd a nap további részében munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatáson vettek részt.

A területvédelmi ezred zászlóaljaihoz bevonult önkéntes területvédelmi tartalékos katonák kiképzésük során olyan elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatnak el, ami a helyi közösség védelmi képességeit növeli – legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. A hat hónapos kiképzés moduláris rendszerben történik, ennek különböző szakaszaiban honvédelmi, jogi, területvédelmi, általános lőkiképzési, tereptani, híradó és műszaki, valamint egészségügyi oktatáson vesznek részt. Az alaki kiképzés mellett katonai testnevelésen is részt vesznek a tartalékos katonák.

Békéscsaba

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások célja, hogy a katonák fél év alatt olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek birtokában lehetőségük nyílik a honvédelmi pálya folytatására tartalékos, szerződéses vagy hivatásos szolgálati formában. A bevonulók közül többen elmondták, hogy a hat hónap leteltével szeretnének a honvédség kötelékében maradni.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/bevonultak-az-onkentes-teruletvedelmi-tartalekosok.html