Brüsszeli csúcsok

Szöveg: A Magyar Honvédség Parancsnoksága | Fotó: a parancsnokság felvételei |  2021. május 20. 15:08

Május 18-án a NATO, 19-én az EU legfelsőbb katonai vezetése ülésezett a belga fővárosban. A magyar delegációt Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka vezette a tanácskozásokon. A két nap során a NATO és az EU legfontosabb műveleti, missziós, védelmi és biztonságpolitikai kérdéseiről egyeztettek a tagállamok vezérkari főnökei.

20210518-CHOD-033

A NATO legmagasabb szintű katonai szervének, a NATO Katonai Bizottság (NATO MC) soron következő ülésén a vezérkarfőnökök a NATO legfontosabb, aktuális stratégiai kérdéseit vitatták meg május 18-án. A NATO főtitkár immár hagyományosnak nevezhető köszöntőbeszédével nyitották meg a tanácskozást.

Az ülésen a katonai vezetők tájékoztatást kaptak a NATO jelenlegi missziós és műveleti szerepvállalásairól, külön kiemelve az afganisztáni és iraki műveletek részleteit. A fokozatosan javuló, de még jelenlévő vírushelyzet ellenére a NATO erők megtartották katonai képességeiket, illetve folyamatosan biztosították a műveletek, missziók végrehajtását, illetve megfelelően kezelték a globális kihívásokat.

A megbeszélésen külön szekciókban egyeztették a NATO katonai eszköztárának jövőbeni fejlesztési területeit meghatározó, a NATO Katonai Stratégia végrehajtását támogató úgynevezett Harc-megvívási Koncepció soron következő elemeit, valamint elfogadták az Elrettentési és Védelmi Koncepció végrehajtásáról szóló időszaki jelentést. A résztvevők beszámoltak a COVID-19 világjárvány alatt végrehajtott katonai feladatokról és tapasztalatokról, majd azok eredményeit tárgyalták meg.

20210518-CHOD-040

Sir Stuart Peach légi marsall, a NATO Katonai Bizottság elnöke elköszönt az értekezleten, mivel három éves mandátumának lejártával a NATO Katonai Bizottságának elnöki posztján szeptembertől Robert Peter Bauer, a Holland Királyi Haditengerészet admirálisa váltja.

Május 19-én az EU Katonai Bizottság (EUMC) vezérkarfőnöki értekezletén az EU külügyi és biztonságpolitikai fő-képviselőjével folytattak eszmecserét a résztvevők.

Az Európai Unió legfelsőbb katonai vezetői egyeztettek a Stratégiai Iránytű folyamatának aktualitás lépéseiről. A 2022 első félév végére elkészülő stratégia a katonai válságkezelés, ellenállóképesség, képességfejlesztés és partnerség vonatkozásában ad majd politikai iránymutatást, így lehetővé válik a fenyegetések és kihívások közös európai értelmezése, az európai közös védelem.

20210519_082642

Korom Ferenc vezérezredes hozzászólásában kiemelte: az EU reflexiós folyamatában mindenképpen időszerű és szükséges volt a Stratégiai Iránytű létrehozása, különösen a jelenlegi európai biztonsági környezet és a globális nagyhatalmak növekvő versengése tükrében.

A jelenlévőket az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájához kötődő katonai egységek, az EU Harccsoportok folyamatban lévő műveleteiről, majd külön panelben az EU Katonai Törzs és a Katonai Tervező és Vezető Képesség szervezeti fejlődéséről tájékoztatták.

Az ülésen a vezérkarfőnökök tárgyaltak az EU közös Kül- és Biztonságpolitika kérdéseiről és eredményeiről az EU-t érintő katonai műveletek és missziók vonatkozásában, valamint az EU-NATO együttműködésről.

20210519_082655

A Balkáni-régióban folyó műveletek kapcsán a Magyar Honvédség parancsnoka hozzászólásában hangsúlyozta: a régió stabilitása továbbra is prioritás számunkra. Részvételünk az egyesített műveleti területen – amely magában foglalja az EUFOR-t, Bosznia-Hercegovinában, és a KFOR-t Koszovóban – lehetőséget nyújt arra, hogy megfelelő tapasztalatot és tudást szerezzünk, annak érdekében, hogy támogassuk a térség biztonságát, stabilitását és a területeken belüli mozgás-szabadságot.

Magyarország a prioritások figyelembevételével döntött a KFOR részvételünk bővítéséről. A júniusi erőgenerálási konferencián megerősítettük azt a szándékunkat, hogy átvesszük a vezető nemzeti szerepet, és mi adjuk a KFOR parancsnokot egy éves időtartamban, 2021 novemberétől kezdődően. Prioritásunk hangsúlyozásának megerősítéseként további erőkkel növeljük a jelenlétünket a térségben.

Az EU Katonai Bizottság elnöki (EUMC) pozícióját három éve Claudio Graziano vezérezredes látja el, akinek mandátuma a jövő évben lejár. Az ülésen Robert Brieger vezérezredest, az osztrák vezérkar főnököt választották meg az elnöki posztra.

Az ülés végeztével a vezérkarfőnökök megállapodtak abban, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a folyamatos műveleti- és képességfejlesztésre, a közös európai biztonság és védelem garantálására, illetve az EU által vezetett műveletek és missziók végrehajtására.

20210519_082622

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/brusszeli-csucsok.html