CIOR Summer Congress 2021- Online tanácskozás a nemzetközi tartalékos szervezetnél

A NATO-val szorosan együttműködő nemzetközi tartalékos tiszti szövetség, a CIOR 2021. augusztus 7-8. között, rendhagyó módon tartotta meg éves nyári kongresszusát. A rendszeres találkozók, szemináriumok közül kiemelkedik az úgynevezett „Summer Congress”, amelynek minden évben más ország ad otthont, és amelynek kísérő rendezvényei a kéthetes katonai nyelvtanfolyam a CIOR Language Academy szervezésében, valamint a katonai többtusa verseny (CIOR MilComp). A 2020-as évben a szervezet nyári kongresszusa a járványveszély miatt elmaradt, helyette szeptember végén, Észtországban került sor vegyes (személyes és online) találkozóra. A 2021-es Summer Congress helyszíne Athén lett volna, ám az ott tomboló erdőtüzek, illetve az egyes tagországok eltérő járványügyi kockázataira figyelemmel a soros elnökséget ellátó Németország kétnapos online kongresszus szervezése mellett döntött. A tanácskozáson Magyarországot Hegyi Sándor ny. őrnagy, Szmetán Ferenc ny. őrnagy és Bencze Rita tartalékos hadnagy képviselték.

A kongresszus első napján Jan Hörmann, német tartalékos sorhajókapitány (ezredesi rendfokozatnak felel meg – a szerk.), a szervezet soros elnöke köszöntötte a legfőbb döntéshozó szerv, a Tanács (Council) ülésének résztvevőit. A napirendi pontok ismertetése előtt a francia tartalékos szervezet képviselője megköszönte Széles Ernő ny. dandártábornok úrnak, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökének korábbi levelét, amelyben együttérzését fejezte ki a Franciaországot sújtó árvizek miatt. Az első napon a résztvevők több érdekes előadást hallhattak, így például a német haditengerészet fejlesztéseiről és a haditengerészet tartalékos rendszeréről, a tartalékosok rendszerben tartásáról, a brit tartalékosok alkalmazásáról a Covid-járvány idején. Általános tapasztalatként leszögezhető, hogy válsághelyzetben még mindig sok ember kész önkéntesen segíteni, és a járványveszélyben a tartalékosokat számos helyszínen, többféle feladatra is be lehet vetni. Az előadások mellett a szervezet működését érintő kérdések is napirenden voltak, így az előző évi zárszámadás és a következő évi költségvetés, valamint Észak-Macedóniának a szervezet teljes jogú tagjává történő választása.

A második napon a Tanáccsal párhuzamosan ülésező CIOR szakbizottságok képviselői számoltak be a bizottsági munka eredményeiről. A továbbiakban e beszámolók ismertetésére kerül sor, a teljesség igénye nékül. A CIOR Language Academy képviselője elmondta, hogy bár az idei nyári nyelvtanfolyam a járvány miatt törlésre került, sikerrel zárult ugyanakkor a NATO-val közösen elindított nyelvoktatási projekt, amelynek első állomása a marokkói Ben Guerir-ben volt, ahol a mobil kiképző csoport a 2. ejtőernyős dandár 26 tagjának tanított angol katonai nyelvet. A védelem-és biztonságpolitikai bizottság beszámolt egy felmérésről, amelynek tárgya a tartalékos katonák Covid-19 járvány idején történő bevetése volt, és amely alapján tervdokumentum készült a hasonló helyzetekben történő alkalmazásukra. A civil-katonai együttműködésér felelős (CIMIC) bizottság képviselője beszámolt a július 31-augusztus 1. között megtartott éves CIMEX gyakorlatról, és a 2022. évi tervekről. A külső kapcsolattartásért felelős bizottság vezetője kiemelte, hogy az inaktív tagok (pl. Lengyelország, Lettország) tagságának újbóli élővé tételét követően potenciális új tagországokkal is tervezik a kapcsolatfelvételt. A katonai többtusa (MILCOMP) bizottság beszámolt a legutóbbi közös gyakorlásról, amelyen 9 nemzet katonái készültek közösen a jövőbeli versenyekre.

A beszámolókat követően Görögország reményét fejezte ki, hogy 2022-ben az Athénba tervezett nyári kongresszust meg lehet tartani, az elnökséget jövő évtől átvevő Észtország képviselői pedig ismertették a 2022-2024-es időszak tervezett programjait. Utolsó napirendi pontként a CIOR kommunikációs stratégiájának áttekintésére került sor, így különösen a honlapon és a közösségi médiában történő jobb megjelenés lehetőségeit vizsgálta meg a Tanács.

dr. Kintzly Péter Szabolcs t. főhadnagy