Doni Hősök Emléktúrák Pest-megyében – Az első menet

A Jásdi Balázs vezette MATASZ Hagyományőrző Tagozat által 21-ik alkalommal meghirdetett „Doni Hősök emléktúra” programsorozatba az idei évben a MATASZ Pest Megyei Szervezete tevőlegesen is bekapcsolódott. Az előző években a megyei szervezet tagjai többnyire a Heves-megyei Lenkey menetszázad programjához csatlakoztak, ami részben az idén is igaz, mivel a Munkácsi Sándor t. ezredes úr által vezetett századhoz regisztráltuk programjainkat, illetve tagjaink túráinkon való részvételét.
A kiírásnak megfelelő szempontok, illetve a járványügyi szabályok messzemenő figyelembe vételével 3 menetvonalon, különböző időpontokban került a program meghirdetésre. Az első 17 km-es menetvonal, amit Papp László ött. ftörm. és Medveczki Ádám ömt. ftörm. jelöltek ki, Bag – Aszód – Kartal – Verseg településeket érintette. Az emléktúrára 2021. január 15-én került sor, melyre előzetesen 3 fő jelentkezett, Bagi László ny. ezredes, Medveczki Ádám ömt. ftörm és Papp László ött. ftörm.

A kezdő állomás Bagon volt, a Szent Imre úton, a polgármesteri hivatallal átellenben található hősi emlékműnél, ahol a túrázók a település polgármesterével Palya Zoltán úrral közösen helyezték el néma főhajtással az emlékezés koszorúit.

A megemlékezést követően útnak indult a kis csoport, melyhez csatlakozott a Zádori Mónika az Aszódi Tükör felelős szerkesztője és Mertlik Ferenc úr is.
A második állomás az aszódi Szabadság téri Hősi emlékmű volt.

Itt a város polgármestere Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs úr fogadta az emléktúra résztvevőit, akikkel együtt hajtott fejet a háború áldozati emléke előtt. A koszorúzást követő rövid beszélgetés során szóba került az is, hogy a város esetleg szerepet vállalna egy a jövőben, a pandémia utáni időben megszervezhető komolyabb, nagyobb létszámú emléktúra előkészítésében és lebonyolításában. Az Aszódi tükör munkatársai itt elköszöntek a menettől, de a létszám mégsem változott, mert Deszk Tamás és Deszk Benjamin övt-s kollégák csatlakoztak a menethez.

A túra harmadik állomása a Kartalon, a Baross utcában található emlékműnél volt. Az emlékművet 1993-ban állítatták fel, ami egy nőalak. Az emlékmű teljes mértékben kifejezi a kegyeleti jelleget, hiszen a háborúk legnagyobb szenvedői az anyák, a feleségek, kedvesek, akik hazavárják, vagy nagyon sok esetben gyászolják a háborúban a harcoló fiukat, férjüket, kedvesüket.

Az emléktúra igazi téli körülmények között folytatódott, sűrű hóesésben, és erős szembeszélben, ami próbára tette a túrázókat.

A befejező állomás Versegen volt, ahol először a József Attila úti Hősi emlékműnél rótták le kegyeletüket a résztvevők, majd a település temetőjében található 12 kettő katona végső nyughelyénél gyújtottak mécsest, akik a háború utolsó napjaiban az itt lévő harcok következtében hunytak el.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes
Képek: Mertlik Ferenc úr (Aszódi Tükör), Bíró Sándor ny. r. ezredes