Doni Hősök Emléktúrák Pest-megyében – Második menet

A MATASZ Pest Megyei Szervezete a MATASZ Hagyományőrző Tagozata vezetője, Jásdi Balázs által megfogalmazott felhívásnak megfelelően szervezte meg, a 21. alkalommal meghirdetett „Doni Hősök Emléktúra” 2021. évi Pest-megyei szakaszait. A január 16-i második, 13 km-es menetvonal Budakalász – Pomáz – Szentendre útvonalon lett kijelölve. A Munkácsi Sándor t. ezredes úr által vezetett Lenkey menetszázadhoz történő regisztrációhoz erre az útvonalra 9 fő adta le jelentkezését. A települések polgármestereivel történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően a II. világháborús hősi emlékműveknél közös megemlékezések, koszorúzások kerültek előkészítésre. A menet kezdő állomása a budakalászi katolikus templom hátsó kertjében található hősi emlékműnél volt. A megyei szervezet tagjai itt találkoztak Dr. Göbl Richárd polgármester úrral és Kelemen László atyával, a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia plébánosával. A programtervnek megfelelően 9 órakor egy rövid megemlékezéssel kezdődött az emléktúra, melynek keretén belül a résztvevők meghallgathatták polgármester úr emlékező szavait. Kelemen atya imát mondott a háborúban hősi halált haltak és eltűntek lelki üdvéért, majd az emlékezők közösen elhelyezték az emlékműnél koszorúikat.

A megemlékezést követően a túrázók elindultak a következő állomásra, Pomázra, a Hősök terén felállított Jankovics Gyula szobrászművész által készített hősi emlékműhöz, ahol az érkezést követően Leidinger István polgármester úr köszöntötte az egymástól több méteres távolságra menetelő csapatot.

Az emlékezők elhelyezték koszorúikat, majd mécses gyújtással tisztelegtek a világháború, emlékművön feltüntetett pomázi áldozataira.

Az emléktúra második pomázi állomása a polgármesteri hivatalnál felállított emlékfal volt, ahol azoknak a pomázi hősi halottaknak a nevei kerültek fölvésésre akiket az újabb kutatások során azonosítottak be.

Az emlékfalnál tartott koszorúzást és néma főhajtást követően polgármester úr köszönetet mondott az emlékezőknek, hogy menetükkel emlékeztetik a ma élőket arra, hogy nem feledhetjük hőseinket, emlékük ápolása fontos közös feladatunk. A januári hidegben különösen jól esett polgármester úr gondoskodása, aki forró teával vendégelte meg az emléktúra résztvevőit.

A befejező állomás Szentendrén volt, ahol előbb a Kálvária térnél, a Bükkös patak partján álló II. világháborús emlékműnél, majd az utolsó állomáson, a Sztaravodai útelágazásnál 2019-ben emelt hősi emlékműnél Fülöp Zsolt úrral, Szentendre város polgármesterével és Szűcs Katalin képviselő asszonnyal és Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes úrral a MATASZ korábbi elnökével közösen rótták le kegyeletüket a menet résztvevői.

Mindhárom településen szóba került egy olyan, a pandémiás időszak elmúltával és nagyobb létszámmal, akár külföldi emlékezők részvételével szervezhető emléktúra lehetősége, amelyekben megfelelő előkészítést követően az érintett települések szívesen részt vennének. Ez természetesen jelenleg még csak egy elképzelés, ami ha megfelelően elő lesz készítve és a szükséges források is rendelkezésre fognak állni, valóság lehet.
Az emléktúra résztvevői fáradtan, de jóleső elégedettséggel köszöntek el egymástól, hiszen ezeken a településeken is sikerült a figyelmet ráirányítani múltunk tiszteletének, a háborúkban hősi halált halt és eltűnt őseink emléke ápolásának fontosságára, amit a települések honlapjain megjelent írások hűen tükröznek.


A túrázók abban a reményben köszöntek el egymástól, hogy a MATASZ Pest Megyei Szervezete által szervezett Doni Hősök emléktúrák harmadik, egyben befejező, Pilisvörösvár – Pilisszentiván – Piliscsaba útvonalra tervezett szakaszán, amit Nyitrai Lajos és felesége készítenek elő, természetesen a járványügyi szabályok maximális betartása mellett még több tagtársukkal találkozhatnak.

Szöveg. Bíró Sándor ny. r. ezredes
Képek: Kasza Krisztina