Doni múltidéző a Stefánián

A Magyar Kultúráért Alapítvány hadtörténeti előadás-sorozata

Szöveg: MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár |  2023. február 8. 18:02

„A magyar királyi 2. honvédhadsereg fegyverzete és utánpótlása a keleti hadszíntéren, 1942-43” címmel tart előadást dr. Kovács Vilmos ezredes, február 20-án, 17.30 órától a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ Pódium bárjában.

„Nyolcvan esztendővel ezelőtt ezekben a napokban a Magyar Királyi 2. honvéd hadsereg hatalmas veszteségek árán, hősies helytállás közepette visszavonulásban volt a Don folyónál elfoglalt védőállásokból. Ennyi idő eltelte után is nagyon sok olyan információ, értékelés, adat kering a köztudatban, amelyek jelentős része nem felel meg a valóságnak. Ezen adatoknak a többsége a 2. hadsereg összetételét, fegyverzetét, felszerelését taglalják, hol korrekt véleményekkel, hol téves információk felhasználásával. A rendszerváltás utáni évtizedekben kiváló történészek sokat javítottak a 2. honvéd hadseregről szóló tudásunkon, de szükséges, hogy az ott szolgált honfitársainkról valós képet kapjunk. Ez az előadás az 1942-43-ban a keleti hadszíntéren harcolt magyar katonák fegyverzetét és azok ellátását taglalja, összevetve a szembenálló szovjet haderő fegyvereivel. Bízom benne, hogy a meglévő magyar források jelentős részének feldolgozásával árnyaltabb képet sikerül kialakítani hadtörténelmünk ezen tragikus eseményéről.”

A program előreláthatólag 19 óráig tart. 

Bizt Pol Magyar Kultúráért Alapítvány A2

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/doni-multidezo-a-stefanian.html