Dr. Gál János

Elköteleződésem a MATASZ irányába:

Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosként, klinikaigazgatóként, valamint a Semmelweis Egyetem Honvéd- Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport vezetőjeként elkötelezett vagyok hazánk és állampolgárainak egészségügyi védelme, orvosként való szolgálata iránt. Nagyon fontosnak tartom a hazafias nevelés megteremtését, Tanszéki Csoportom elsődleges célja a fiatal orvoskollégák érdeklődésének felkeltése, a stabil alapokon nyugvó, egyetemi szintű, magas követelményrendszerű ezirányú oktatás megteremtése és fenntartása, folyamatos fejlesztése. Nem csak a hazai-, de az általam kiépített, mára már kiterjedt, magas szintű nemzetközi kapcsolatrendszer megfelelő hátteret nyújt ahhoz, hogy a legmagasabb fokozatú egészségügyi válsághelyzetben, akár katasztrófa- terrorcselekmény esetén is a legmagasabban képzett orvoscsapat álljon rendelkezésre. Magam is voltam katona, így nem csak elméleti-, de gyakorlati ismeretekkel is bírok. A MATASZ-ban végzett munkám során azon leszek, hogy minden releváns helyzetben az adott körülményekhez képest legmegfelelőbb tudással, szakértelemmel és elkötelezettséggel álljanak helyt orvos kollégáim.

Jelenlegi munkahelye és munkaköre:

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, igazgató

Semmelweis Egyetem, Honvéd-, Katasztrófa és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport, tanszéki csoportvezető

Tudományos fokozata: PhD (2000), Habilitáció (2007)
Szakképesítése: Aneszteziológiai és Intenzív Terápia szakvizsga (1995) Transzoesophagealis Echographia szakképesítés
(Egyesült Királyság 1999)
Specialist Anaesthetist, Grade: Consultant
(Egyesült Királyság 2006)
Sürgősségi Orvostan szakvizsga (2009)

Munkahelyek (2002-jelenleg)

2007.11. – jelenleg klinikaigazgató, Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest

2017.09.15 – jelenleg Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) – Egészségügyi Tagozat elnöke

2016. – jelenleg tanszéki csoportvezető, Semmelweis Egyetem, Honvéd-, Katasztrófa
és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport

2015.09.30 – jelenleg rektori biztos, nemzetközi és stratégiai kapcsolatok, Semmelweis
Egyetem

2015.09.30 – jelenleg Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Elnökségének tagja

2016.07.01 – jelenleg Gazdasági Bizottság elnöke, Semmelweis Egyetem, Általános
Orvostudományi Kar

2016.07.01 – jelenleg Klinikai Bizottság tagja Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

2016.06 – jelenleg Oktatási tanácsadó, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

2015.08 – jelenleg h. Consultant, North Middlesex University Hospital NHS Trust, London

2014-2015 h. Consultant, Royal Brompton & Harefield NHS Trust, London

2013.06 – 2015 mb. Tanszékvezető, Semmelweis Egyetem, Honvéd-, Katasztrófa és Rendvédelem Orvostan Tanszék

2012.07. – 2015. 07. általános és klinikai rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem

2006 – 2008 konzultáns aneszteziológus, vezető klinikus és egyetemi oktató, Nuffield Department of Anaesthetics, John Radcliffe Hospital NHS Trust, Oxford University, Oxford (Anglia)

2006 – 2007 klinikai kutatási munkatárs, vendégprofesszor, Imperial College of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Faculty of Medicine, Department of Anaesthetics, Chelsea and Westminster and Royal Bompton & Harefield NHS Trust (Anglia)

2004 – 2006 egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Ér-
és Szívsebészeti Klinika

2002 – 2004 egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem (ÁOK); Kísérletes
Sebészeti Intézet, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

2002 – 2004 konzultáns aneszteziológus, Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet, Budapest

2002 – 2003 egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem (ÁOK);
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Munkahelyek, szakmai tapasztalat (2002 előtt)

Külföld:
1997.02.17.01-2002.02.07. klinikus, Cardiothoracic Anaesthesia, Dept. of Anaesthetics, Royal Brompton & Harefield NHS Trust, London, Egyesült Királyság
2000.11.06. PhD fokozat, Diploma száma.: 117-16/2000 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, Heart Science Center, Imperial College, London, Egyesült Királyság
Az értekezés címe: Clinical and experimental evaluation of the cardioprotective properties of Fructose-1,6-diphosphate (FDP)
2000.04.01-2000.06.30 aneszteziológus szakorvosjelölt (UK), gyermekanesztézia, Red Cross War Memorial Children’s Hospital, Fokváros, Dél-Afrika
1999.09.23.-2000.06.27 PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kísérletes Sebészeti Intézet, Pécs; Heart Science Center, Imperial College, London University, London, Egyesült Királyság
1997.02.17-2000.03.31 klinikai kutatási munkatárs és aneszteziológus szakorvosjelölt, szívsebészeti anesztézia, Dept. of Anaesthetics, Royal Brompton & Harefield NHS Trust, London, Egyesült Királyság

Magyarország:
1996.11.01-1997.02.01 szívsebészeti aneszteziológus, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország
1996.01.01-1996.10.31 kurzusvezető és aneszteziológus koordinátor a “Pursuit” és “Gusto III” kardiológiai kutatásban, Pécsi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs, Magyarország
1995.12.19. aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, No.: 1919/1995 Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, Magyarország
1994.09.01-1995.12.31. aneszteziológus szakorvosjelölt, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország (4-4 hónap: mellkassebészeti, ortopéd és traumatológiai anesztézia)
1994.03.01-1994.08.31. szakorvosjelölt, belgyógyászati intenzív osztály, Pécsi Tudományegyetem, Pécs Magyarország
1992.03.01-1994.02.28. aneszteziológus rezidens, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország (2-2 hónap: gyermekgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti, 4 hónap ortopéd, 6-6 hónap traumatológiai és sebészeti anesztézia)
1991.10.01-1992.02.28 rezidens, munkatárs az ISIS4 és Inject-Trial nevű kardiológiai gyógyszer programban, Pécsi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, kardiológiai intenzív osztály, Pécs, Magyarország
1991.09.21. általános orvosi diploma, diploma száma.: 69-35/1991, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország
1990.09.01-1991.09.01 gyakorlat: 2-2 hónap belgyógyászat, sebészet, traumatológia és ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, neurológia
1988.04.25-1991.08.30 demonstrátor, Pécsi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs, Magyarország

Külföldi tapasztalatok hazai integrálása, hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenység:
Általam bevezetett hazai klinikai újítások, ezek kapcsán kialakult hazai konzultatív szerepkör:
• első műszív beültetés előkészítése, altatása és posztoperatív kezelése (2008)
• az első hazai intenzív osztályon alkalmazott ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) eljárás a 2009-es H1N1 járvány kapcsán kismamáknál
• a hazai tüdőtranszplantáció szervezeti és szakmai előkészítése.

Tanulmányok/képzések
2009. sürgősségi orvostan szakvizsga, Semmelweis Egyetem
2008. egyetemi tanári cím
2007. habilitáció, Pécsi Tudományegyetem
2006. Specialist Anaesthetist, grade: Consultant (Egyesült Királyság)
2000. tudományos fokozat (PhD), Pécsi Tudományegyetem ÁOK
1995. aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetem, Budapest
1991. általános orvosi diploma, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK

Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben betöltött tagságok, egyéb tisztségek
• A Szakmai Kollégium Aneszteziológia és Intenzív Terápia Tagozatának Tagja (2011- jelenleg is)
• Az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium tagja (2009-2011)
• Grémium elnök:
– aneszteziológia és intenzív terápia (2008-jelenleg is)
– sürgősségi orvostan (2008-2015)
– ráépített csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív (2008-jelenleg is)
• Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvastan Szakmai Grémiumának tagja (2016.06.01-jelenleg is, országos hatáskörrel rendelkező grémium)
• Honvéd- Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan szakvizsgáztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérése alapján (2017. május – 2 éves megbízás)
• Az európai aneszteziológiai és intenzív terápiás képzésért és vizsgáztatásért felelős Européenne des Médecins Spécialistes/European Board of Anesthesiology (UEMS-EBA) tagja (2010-jelenleg is)
• Member of the Committee of the presidents in National Anaesthesia Societies Committee (NASC)
• Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnöke (2010-2014, jelenleg Vezetőségének Tagja)
• Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja (2013-2016)
• Magyar Kórházszövetség tanácsadója (2016-jeleneg is)
• Egyetemi Klinikák Szövetségének titkára (2012-2014)
• Posztgraduális oktatásbizottsági tag Semmelweis Egyetem (2010-jelenleg is)
• Általános és klinikai rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem (2012.07. – 2015. 07.)
• Rektori biztos, Semmelweis Egyetem – nemzetközi és stratégiai kapcsolatok (2015. 09.30- jelenleg is)
• Klinikai Központ Elnökségének tagja, Semmelweis Egyetem (2015. 09.30 – jelenleg is)
• Klinikai Központ Tanácsadó Testületének tagja (2009. 03.18-2012.05.)
• Gazdasági Bizottság elnöke, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (2016. 07.01 – jelenleg is)
• Klinikai Bizottság tagja, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (2016. 07.01 – jelenleg is)

Szakmai folyóiratok szerkesztésében való közreműködés:
• Aneszteziológiai és Intenzív Terápia: Szerkesztő bizottság elnöke (2010-2014), Szerkesztő Bizottsági tag (2014-től)
• Orvosképzés: Főszerkesztő (2011-jelenleg is)
• Interventional Medicine&AppliedSciences – IMAS: Vice Editor-in-Chief (2009-jelenleg is)
• The Journal of Critical Care Medicine (JCCM) – member of Editorial Board (2015-jelenleg is)

Kutatások/ Projektek
• Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 2/12. programjának témavezetője: Ér- és szívsebészeti betegek kardiopulmonalis perioperatív kockázatának felmérése, monitorozása és kezelési lehetőségeinek vizsgálata
• kutatásvezető: Cardeas Pharma funding, cím: Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group, Phase 2 Study of Aerosolized Amikacin and Fosfomycin Delivered via the Investigational eFlow Inline System in Mechanically Ventilated Patients with Gram-negative Bacterial Pneumonia (IASIS), protokoll szám: CAP-01-102
• ASPIRE-ICU Investigator, 2016 október 10-jelenleg is
• AERUCIN, protokoll szám: AR-105-002, investigator, 2017-ben indul
• tudományos munkatárs: OTKA pályázat, T48851 2005.02. „A szívizom endogén adaptációja, szignál mechanizmusok, terápiás megfontolások: kísérletes és klinikai vizsgálatok.” Témavezető: Prof. Rőth Erzsébet intézetvezető egyetemi tanár
• Cypros Pharmaceutical Corporation Funding: Phase 2 Clinical Trial, 1996 –1998. Investigating the role of fructose-1,6-diphosphate as myocardial protection during CABG surgery – Phase 2 clinical trial. Co-investigator (kutatásvezető: Dr. David Royston)
• Astra Pharmaceutical Corporation Funding, 1997 Investigating the role of thoracic epidural analgesia in cardiac surgery Co-investigator (kutatásvezető: Dr. Bernhard Riedel)
• ISIS4 és Inject-trial nemzetközi, kardiológiai gyógyszerhatás klinikai vizsgálata, 1992-93 és 1993-94, vizsgálat vezető: Dr. Sárosi István egyetemi docens
• tudományos munkatárs a Pursuit és Gusto III kardiológiai vizsgálatokban

Kongresszus szervezés (hazai/nemzetközi)
Nemzetközi:
• SIASTOK (Semmelweis Egyetem Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai és Sürgősségi Továbbképző Orvos Kongresszus) 2010-2017 évente, kb.700 fő részvételével.
• A Semmelweis Egyetem és a NATO Katonaegészségügyi Kiválósági Központ közös szimpóziuma a SUN (Symposium of Semmelweis University and NATO) 2012-ben.
• Joint Symposium of Semmelweis and Oxford Universities 2015-ben és 2016-ban
• A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnökeként 2011-2014 közt négy országos konferenciát szerveztem 1200-1400 fő részvételével.
• Klinikánk ápolásvezetésének szervezésében, koordinálásommal kerül megrendezésre két évente a Szakmai VITA (Szakmai Vándorgyűlés Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai szakdolgozók részére) nevű nemzetközi kongresszus.
• 1st International Conference on Hypnosis in Medicine, Budapest, 2013 társelnöke voltam
Hazai:
• INDIA (Intenzív Diagnosztika Fórum) 2012-2014 évente

Díjak / Kitüntetések
• A Magyar Kórházszövetség elismerése “elnökségi tagként végzett magas szakértelméről tanúskodó, áldozatos és kitartó munkájáért” 2016 március 2.
• A MÁÉ Szülésznői Szekció és a Magyar Ápolási Egyesület kitüntetése a “több évtizedes elkötelezett munkájáért, melyet a szülésznők-védőnők-gyermekápolók képzése, továbbképzése, valamint tevékenységük hivatássá fejlesztése érdekében tett”. 2014. november 27.
• Pro Salute Hominum plakett hazai orvosaink és szakdolgozóink méltó elismeréséért, társadalmi és szakmai megbecsülésük elősegítéséért tett erőfeszítéseiért- Astellas 2014. november 27.
• Astellas díj Az év orvosa pályázat – Év csapata díj
• a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Vezetői és Orvosai részére 2013. február 6.
• A Magyar Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság Tiszteletbeli Tagjává választott szakmai munkám elismeréseként 2013. május 5.
• Akadémiai Nívódíj 2012 Budapest, 2012. november „Interventional Medicine and Applied Science” folyóirat. Főszerkesztő: Szél Ágoston, főszerkesztő helyettesek: Gál János, Hüttl Kálmán, Merkely Béla
• 1. fődíj – szóbeli előadások kategóriájában, Debrecen, 2007. május, A MAITT Nemzeti Kogresszusa. Kertai MD, Varga K, Royston D, Szabolcs Z, London MJ, Acsady Gy, Gal J.: Aprotinin és a perioperatív szövődmények kockázata szívsebészeti műtéten átesett betegeknél.
• A legjobb előadói díj: 2005. május, Capri: II. Nemzetközi Kongresszus a „ Sufentanil from the view of users.”: J. Gál, M. Windisch, M. Kertai, Gy. Acsády: „Fast track“ technique as a new aspect in cardiovascular anaesthesia.
• 2. fődíj (európai) – szóbeli előadások kategóriájában: 2003. május, Prága: Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA): J Gál, B Riedel, N Marczin, D Royston: The effect of heparin on vascular endothelial function by monitoring inracellular accumulation of cGMP.
• 1. fődíj – szóbeli előadások kategóriájában: 2001. május, Sopron: Fiatal Magyar Aneszteziológusok V. Nemzetközi Kongresszusa: Gál J , Marczin N, Riedel B, Royston D A fruktóz-1,6-difoszfát (FDF) vasculaturára kifejtett hatásának kísérletes vizsgálata.
• Az „Év Registrarja” South Africa, 2000. június Red Cross War Memorial Children’s Hospital, Cape Town, South Africa
• „Best Junior Research Fellow” award 1999. december, Heart Science Center, Imperial College London, UK
• 1. helyezés tudományos pályázaton: 1995. október: A Pécsi Orvostudományi Egyetem, Tudományos Bizottsága által meghirdetett pályázat: a „Szeptikus betegek biokémiai monitorozásának lehetőségei” címmel. Díj: Európai kongresszuson való részvételi támogatás (8th European Intensive Congress, Athens, Greece).
• „Travel award” to Evaluation of pharmaceutical studies of “INJECT”-trial”, 1995. január, Munich, Germany.

Társasági tagságok (hazai/nemzetközi)
General Medical Council, Egyesült Királyság: honosított szakvizsga és működési engedély, 2006.03.19-től, nyilvántartási szám: 4593531
General Medical Council, Egyesült Királyság: működési engedély: 1999.03.04-2006.03.28, nyilvántartási szám: 4593531
General Medical Council, Egyesült Királyság: működési engedély a Royal College of Anaesthetists engedélyével, 1997.03.01-1999.03.03, nyilvántartási szám: 97/0619
Society of Cardiovascular Anesthesiologists (SCA), Virginia, USA: 2000.10.30, nyilvántartási szám: 3175509
International Anesthesia Research Society (IARS), Cleveland, USA: 2000.10.30, nyilvántartási szám: 3175509
European Society of Anaesthesiology (ESA): 2005.05, nyilvántartási szám:27843
European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA): 2003.03.24. nyilvántartási szám: 1225
Health Professions Council of South Africa, Pretoria, Dél-Afrika: működési engedély: 2000.01.12-2001.01.11, nyilvántartási szám: MP 0508950
Medical Protection Society, London, Egyesült Királyság: működési engedély: 2000.02.18, nyilvántartási szám: 289327
Egészségügyi Minisztérium, Magyarország: működési engedély: 1992.01.23-tól, nyilvántartási szám: 50146
Magyar Kórházszövetség: 2013. áprilistól
Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság: 1992.02.01-től
Magyar Kardiológiai Társaság: 2002.03.01-től
Magyar Szívsebészeti Társaság: 2002.10.01-től
Magyar Érsebészeti Társaság: 2004.01.01-től
Magyar Reanimációs Társaság: 2013-tól
Magyar Transzplantációs Társaság 2014-től

Bírálati munkák

PhD opponensi véleményezések

• Dr. Tánczos Krisztián „Macro-hemodynamic targets and hemostatic effects of fluid resuscitation during experimental hemorrhagic shock” – SZTE 2017. május

• dr. Vekerdi Zoltán, ezredes
„A NATO egészségügyi biztosítás szerepének feladatkörének átalakulása, hatása a honvéd-egészségügyre” – Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. október, bírálóbizottsági tag

Konferenciák
2017 október 12-14 Magyar Mesterséges Táplálási Társaság éves kongresszusa
üléselnök (társelnök Lang Györggyel)