Drón Tagozat bemutatkozás

Elnök: Bárdi Farkas János
Székhely: Balatonfűzfő, Nike krt. 2/3
Elérhetőség: janosbardifarkas@gmail.com

A MATASZ Drón Tagozatának központi telephelye a balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (BWM), amelyet a továbbiakban drónpilótaképzéssel és a drónokhoz köthető mechatronika oktatással, telephellyel kívánunk bővíteni.

Intézményünk 2013 szeptemberében általános iskola alsó tagozat profillal kezdte meg működését. Az évek során számos honvédelemhez kapcsolódó programmal kiegészülve, mára a teljes közoktatás 1-12 évét lefedő képzésűre bővült, mely továbbra is töretlenül keresi a fejlődés lehetőségét. Profilunkban meghatározóak a modern módszerek, a korszerű pedagógiai elvek mentén történő oktató–nevelő munka. Értékrendünk alapvető eleme a hazaszeretet, valamint a történelmi hagyományok ápolása, megőrzése a következő generációk számára.

Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk tanuló fiatalok számára olyan képzést biztosítsunk, amely már a tanulmányaik megkezdésétől fogva az ő egyéni képességeikre koncentrálva szerveződik, valamint napjaink modern lehetőségein keresztül a jövő kihívásaira is felkészítsük őket. Perspektívát nyújtunk tanulóinknak, az iskolába kerüléstől kezdve, és olyan módon fejlesztjük őket, hogy az általuk mutatott erősségek és képességek szempontjából a releváns szakterületekre helyezzük a hangsúly úgy, hogy az egyetemi továbbtanulását megalapozó magasabb rendű kompetenciákra tudjon szert tenni.

2018-ban elindítottuk az Apród Programot a MATASZ VME-el együttműködésben. Diákjaink valamennyi rendezvény szorgalmas látogatói, résztvevői, közreműködői, rendszeresen részt veszünk a Doni Hősök Emléktúráján, gondozunk hadisírt az Ojtozi szorosban, és rendszeresen látogat el kadétunk az I. világháborús „Monte Tomba” emlékhelyre.

2020-ban csatlakoztunk a Honvéd Kadét Programhoz a felsőbb éves tanulóink bevonásával, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ vezetésével. Iskolánkban a 9-12. osztályos diákjaink honvéd kadét képzése folyik, ahol órarendi keretek között tanulják a Honvédelmi alapismeretek tantárgyat, melyből érettségit tesznek.

2022-ben ezen elvek mentén csatlakoztunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Partneriskola Programjához, mellyel célunk az volt, hogy oktatási programunkkal folyamatos fejlesztéssel megfelelő előképzettségű, tehetséges és motivált hallgatói utánpótlást biztosítsunk, széles látókörű honvéd- és rendészeti tiszteket, valamint közigazgatási vezetésre alkalmas fiatalokat képezzünk az egyetem számára.
A Balaton legészakibb pontján elhelyezkedő iskolánk a dróntagozat mellett hajózási alapismereteket és gyakorlati oktatást biztosít az érdeklődő tanulók számára a 2022- 2023-as tanévben, szakkör formájában, 2024-es tanévtől pedig órarendi keretek között.

További lokális erőforrásaink közé tartozik a jelenleg csak részlegesen kihasznált helyi sportkomplexum és uszoda is, melyek egyrészről szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel egészítik ki a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését, másrészről a felnőttek számára lehetőséget biztosítanak a honvédelem szempontjából értékes képességeik, fizikai felkészültségük fejlesztésére. Balatonfűzfő város sportközpontjának jövőbeli, célorientált bevonásával és hatékony fejlesztésével, kiegészülve Iskolánk képzési profiljával és létesíteni tervezett gyakorló lőterével, a városi ökoszisztémában méltó alapokat nyújthat egy egyedülálló, magas színvonalú katonai kollégium létesítéséhez is.

Figyelembe véve térségünk geopolitikai helyzetének változását, kiemelt feladatként tekintenünk arra, hogy a MATASZ, a honvédség és társadalom közötti híd szerepét támogassuk, erőforrásainkat maximalizálva vegyük ki részünket a tartalékos állomány képzéséből. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy alap-, közép- és felsőfokú oktatás szintjén is komplexen foglalkozzunk honvédelmi kérdésekkel, oktatás innovációval, modernizációval.
A háborús válságok nyertesei rendszerint a technológiai fejlesztések, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján pedig meggyőződésünk, hogy Intézményünk – a szakképzési centrumokkal ellentétben – gyorsabban és hatékonyabban képes képzését a modern elvárásokhoz alakítani, mely elengedhetetlen egy olyan rohamos léptékben fejlődő terület esetén, mint a honvédelmi modernizáció.

Napjaink kormányzati és szakértői tájékoztatása szerint a következő 5-10 évben a dróntechnológia gyors, tömeges elterjedése várható. A szektorban közvetlenül foglalkoztatottak száma Európában húsz éven belül meghaladja majd a százezret, gazdasági hatása pedig a tízmilliárd eurót, de a pilóta nélküli légi járművek alkalmazásának folyamatos bővülése napjaink Magyarországán is megfigyelhető több iparágban is. A szakértők a védelmi ipar mellett a mezőgazdaság, az infrastruktúra monitorozás, valamint a szállítmányozás modernizációjának kulcsaként is tekintenek a dróntechnológiák fejlődésére.

Diákjaink drónpilóta oktatásának és a kapcsolódó mechatronikai képzésének körvonalazódásával 2014 óta kitűzött célunk megvalósulása közeledik, mely stabil alapja lehet a magyar katonai tartalékosok képzésére, továbbképzésére alkalmas országos központnak.

Iskolánk és apparátusunk kész erőforrásait a helyi infrastruktúra adottságainak becsatornázásával együtt felhasználni annak érdekében, hogy kiemelt szerepet vállaljon hazánk tartalékos katonaállományának továbbképzésének megszervezésében, állományi utánpótlásuk egyedülálló támogatásában. Intézményünk fenti célkitűzéseket megalapozó és kiszolgáló infrastruktúrájának bővítése elengedhetetlen a megfelelő kapacitásbővítés és profiltágítás érdekében. Tornacsarnokunk bővítése, egy hiánypótló lőtér létesítése, valamint további oktató termek számára otthont adó új épületszárny kialakítása szükségszerű a megfelelő színvonalú képzés biztosításához.

Fenti célkitűzéseink és lehetőségeink a hazafias, hazájáért tenni képes társadalom formálásán keresztül fizikailag felkészült és alkalmas ifjúság kinevelésével biztosítja a megfelelő értékrenddel és képességekkel rendelkező, orientált fiatalokat a tartalékos rendszer részére, ezzel is erősítve hazánk rejtett védelmi képességeit.