Egyeztető munkamegbeszélés Szentendrén

A MATASZ Pest Megyei Szervezet elnöke az éves programtervben foglaltaknak megfelelően, 2020. február 04-én felkereste a Pest megyében diszlokáló önkéntes területvédelmi zászlóalj vezetését, hogy a 2020-as évben, a mindkét szervezet eredményes munkavégzését szolgáló, közösön ellátható feladatokról előzetesen egyeztessen. A megbeszélésen az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalj vezetését, a szolgálatilag távol lévő zászlóalparancsnok helyett, Vörös Mihály százados úr, rangidős tiszt képviselte.

 

 A konstruktív légkörben lezajló megbeszélésen áttekintették azokat a lehetőségeket, amelyeket a MATASZ Pest Megyei Szervezete, programjai keretén belül biztosítani tud az önkéntes területvédelmi tartalékosok toborzásának elősegítéséhez, illetve a rendelkezésre állási időben a tartalékosok közösségi élete kiszolgálásához, teljesebbé tételéhez. A megbeszélésen áttekintették továbbá azokat a MATASZ Pest Megyei Szervezet által prezentált lehetőségeket is, amelyek jól szolgálhatják a civil társadalom és a honvédség közötti kapcsolat további erősítését. A megbeszélés során mindkét fél egyetértett abban, hogy szükséges lenne egy, a kifejezetten a tartalékosok társadalmi, erkölcsi megbecsülést szolgáló elismerési mód jövőbeni bevezetésére, melynek lehetséges módjaira az eddigi tapasztalatok alapján közösen dolgoznak majd ki egy előzetes javaslatot.

 

A megbeszélés zárásaként az egyeztető felek egyetértettek abban, hogy a 2020. évi programok véglegesítése után, azok konkrét megvalósítása érdekében ismét találkoznak, és közösen határozzák majd meg a végrehajtás módozatait.

 

Szentendre, 2020. február 04.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes

Kép: Nemcsák Zoltán szkv.