Felhívás a MATASZ tagok helyes öltözet viselésére

FELHÍVÁS A HELYES ÖLTÖZET VISELÉSRE!

Tisztelt MATASZ tagok!

Az elnökség 10/2014 sz. határozatában rendszeresítésre került a MATASZ formaruha. A határozat és a határozathoz készített útmutató a Magyar Tartalékosok Szövetsége tagjainak formaruha viselésére vonatkozóan a 2/2019 számú Körlevélben a MATASZ megyei és tagozati szervezetei számára megküldésre került a tagság széleskörű tájékoztatása érdekében. Jelen Felhívásban közvetlenül is szeretnénk tagságunkhoz fordulni az MH egyenruhái, a MATASZ formaruhái szabályos viseletének további megerősítése érdekében.

Az öt évvel ezelőtti határozat bizonyára sokak számára már kevésbé ismert, így ismételten nyilvánossá tesszük.

Az útmutató kiadására egyrészt típusváltás miatt került sor, másrészt a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség vezetése az utóbbi időben különös gondot fordít a katonai egyenruházat korszerűsítésére, és egyben szabályszerű viselésére.

Az MH öltözködési szabályzata megtalálható a honlapunkon /a „Jogszabályi háttér” oldalrovatra kattintva (https://matasz.com/hun/jogszabalyi-hatter/), majd a vonatkozó HM rendeletre kattintva (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500009.HM)/, illetve hamarosan kiadásra kerül a néhány napja bemutatott MH új egyenruhák viselésére vonatkozó szabályzó.

Általános elvként az alábbiakra felhívjuk a figyelmet:

1, Kis társasági öltözet viselésére jogosult, aki jelenleg is hivatásos állományú, illetve aki honvédségtől nyugállományba vonult és korában hivatásos állományú személy volt.

2, Köznapi ruhát az állományban lévő személy viselhet.

3, Különböző gyakorló öltözetet, pedig az állománykategóriákra vonatkozóan meghatározottaknak megfelelően lehet viselni. A tartalékos állomány különböző kategóriáira is külön szabályozás van érvényben, például a területvédelmi tartalékos csak behívása idején viselhet gyakorló egyenruhát.

4, Egyenruha viselésre külföldön, az általános szabályokon túlmenően, csak külön MH parancsnoki engedély megléte esetén van lehetőség. Az engedélyre a kérelmet a MATASZ Központhoz lehet benyújtani, megjelölve a külföldi rendezvényt és az azon részt vevő személyek állománykategóriáit.

5, MATASZ rendezvényeken MATASZ formaruhát minden tagdíjat fizető MATASZ tag jogosult viselni Magyarországon és külföldön egyaránt.

A ruházati anyagok beszerzéséről érdeklődni lehet a MATASZ Központban.

Tisztelettel kérem azon MATASZ tagjainkat, akik különböző állomány viszonyban vannak a Magyar Honvédséggel, hogy a Magyar Honvédség rendszeresített ruházati felszerelését a vonatkozó öltözködési szabályzók maximális figyelembevételével, állománykategóriájukra vonatkozóan tartsák be.

A Magyar Honvédséggel állomány viszonyban nem lévő MATASZ tagjainkat szintén tisztelettel kérem, hogy a vonatkozó határozatban, illetve az útmutatóban meghatározott MATASZ formaruhát szíveskedjenek rendezvényeinken viselni, illetve ennek hiányában az alkalomhoz illő civil öltözetet.

Viseljük bár az MH különböző egyenruháját, ha arra jogosultak vagyunk, vagy viseljük MATASZ formaruháinkat, vagy legyünk az alkalomhoz illő civil öltözetben, mindenki tudja, hogy együvé tartozásunkat elsősorban egymás iránti bajtársias viselkedésünkkel fejezhetjük ki legjobban. Szabályos öltözetünkkel még inkább érvényre juttathatjuk a Szövetség iránti tiszteletünket, bajtársaink nagyra becsülését.

Budapest, 2019. Július 19-én.

Széles Ernő ny.dandártábornok sk.

MATASZ elnök


Melléklet:

1. sz. melléklet: 10/2014 MATASZ elnökségi határozat.


2. sz melléklet: Útmutató a 10/2014 sz. elnökségi határozathoz

 

Útmutató a 10/2014 sz. elnökségi határozathoz

(Magyar Tartalékosok Szövetsége tagjainak formaruha viselésére)

 

1.     A formaruha kifejezi az MATASZ-hoz való tartozást, továbbá eszköz a híd szerepének betöltésére Magyarország hadereje és a magyar társadalom között, megfelel a magyar katonai hagyományok ápolására és a fokozott igénybevételi kívánalmaknak, időjárási viszonyoknak.

2.     A formaruhát ezen útmutató szerint kell viselni.

3.     Formaruhát viselhet a MATASZ rendes-, tiszteletbeli-, pártoló- tagja amennyiben természetes személy és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett. Jogi személy tag képviselője vagy tagja annak a megyei szervezet elnökének az írásos hozzájárulásával viselheti a MATASZ formaruhát, amelyben a tagsági jogait gyakorolja.

4.     A formaruhát az igénybevételi alkalomnak, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ezen Útmutató szerint kell megválasztani, és azt az abban meghatározottak szerint lehet viselni.

5.     A formaruha az alábbiakból áll:

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) sapka, amely lehet trópusi kalap, baseball sapka, combat cap, polár sapka, vagy haderőnemi színnek megfelelő barett.

–        Sál, melynek színe nem üthet el a viselt ruházattól

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) esővédő kabát vagy poncsó

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) vagy egyszínű katonai jellegű polár pulóver (kabátbélés)

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) vagy egyszínű katonai jellegű kesztyű

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) gyakorlózubbony

–        Gyakorlópóló vagy MATASZ címerrel hímzett póló

–        Hatszínnyomásos (multicam jellegű) gyakorlónadrág

–        Egyszínű katonai jellegű bakancs

–        Hevederöv

6.     A formaruha hord mód változatai:

a.)   Télen:

–        esővédő kabát polár pulóverrel, zárt gallérral, sállal

–        esővédő kabát polár pulóverrel, nyitott gallérral, alatta gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral

b.)   Átmeneti időszakban:

–        gyakorló esővédő kabát – polár pulóver nélkül – nyitott gallérral, alatta gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral,

c.)   Nyáron:

–        gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

–        gyakorlópóló vagy MATASZ címerrel hímzett póló.

7.     A gyakorlónadrágot a bakancson kívül úgy kell viselni, hogy a bakancs szárának felső kétharmad részét fedje.

8.     Az MATASZ tagsága a formaruha zubbonyán hímzett MATASZ feliratot és a viselőjének nyomtatott nagy betűtípussal írott vezetéknevét tartalmazó feliratot hord. A MATASZ felirat a bal mellen vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendő úgy, hogy a középvonala a zseb középvonalával egybeessen. A MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének tagja MATASZ-VME feliratot visel.

9.     A formaruhán a hímzett MATASZ címert mintázó pajzsot az esővédő kabát, a gyakorlózubbony bal ujján kell viselni.

10.  A MATASZ tagja – tagságának megfelelően – a megyei szervezete vagy tagozata karjelzését (logóját) viseli a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján. A formaruhán a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján egy karjelzés viselhető.

11.  A MATASZ formaruhához rendfokozat viselete nem megengedett.

12.  A MATASZ tagja különleges képesség megszerzését, kiemelkedő sportteljesítményt tanúsító hímzett karfeliratot a zubbony ujjain viselheti, több megszerzett különleges képesség, kiemelkedő sportteljesítmény esetén csak kettő – a használó által kiválasztott – karfelirat viselhető úgy, hogy az első a bal, a második a jobb karon kerüljön elhelyezésre.

13.  Nyári, téli és átmeneti időszak:

–        nyári időszak: május 1-jétől-szeptember 30-ig,

–        téli időszak: november 1-jétől-február utolsó napjáig,

–        átmeneti időszak: március 1-jétől-április 30-ig és október 1-jétől-október 31-ig.

14.  A felsorolt öltözet típusok mellett MATASZ rendezvényeken, főleg meleg, nyárias időjárási viszonyok között, megengedett a könnyített MATASZ öltözet, amely magába foglalja a MATASZ logóval nyomott khaki sapkát és rövid ujjú khaki inget a MATASZ logóval. Nadrágként és lábbeliként viselhetők hozzá a fentebb leírt nadrágok, bakancsok illetve a színben hozzá megfelelő, hosszú- illetve rövidnadrág (lecsatolható változat) sportos lábbelivel.

 

Képek:

Könnyített MATASZ öltözet sapkája és rövid-ujjú ingje: