Felhívás Don-80 emlékmeneten való részvételre Békés vármegyében 2023.01.21.

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb eseményei közé tartoznak. Alig pár nap alatt a 2. magyar hadsereg Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt a Voronyezs körül vívott harcok során súlyos, mondhatni megsemmisítő veszteséget szenvedett el az igen csak komoly olykor -30, -40 fokos orosz télben, megfelelő felszerelés és fegyverzet nélkül. A 200.000 fős létszámhoz képest az ütközetből visszatért magyar honvédek száma csekélyre tehető, egyes feljegyzések szerint számuk nem érte el a 65.000 főt. Ezek alapján elmondható, hogy közel 100-130.000 fő magyar honvéd veszett oda a Don-kanyarban vívott harcok során. A Szovjet csapatok harcmodorából az is jól kivehető, hogy fogságban tartott honvédek csekély számban lehettek így nagy részük a harctéren, ütközetben vagy a kimerítő orosz tél viszontagságaiban fagyhalálban vesztette életét.

Egy 1943. április 4-én kelt hadseregparancs utolsó bejegyzése így hangzik:
„Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel.”
(forrás: wikipédia)

A doni katasztrófa Békés vármegyében is sok családot érintett, dédnagyapák, nagyapák vesztek oda az ütközetben. A hősi halált halt katonáink emléke előtt tisztelegve a MATASZ Békés Vármegyei Szervezete immáron hetedik alkalommal szervezi meg az emléktúrát.

Kis rövid történelmi visszatekintés után hívunk és várunk mindenkit 2023. január 21-én szombaton a „Békés menetszázad” DON-80’ emlékmenetére mely Mezőhegyesről indulva Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva, Ambrózfalva-Nagyér érintésével érkezik meg Tótkomlósra. A közel 33 km hosszú menet során 12 koszorúzásra, megemlékezésre és közel 320 mécses meggyújtására kerül sor a hősi halált halt magyar honvédek tiszteletére.

Bővebben: https://matasz.com/hun/matasz-don80bekes-menetszazad-20230121/

Az emléktúrához bármelyik emlékhelynél lehet csatlakozni és befejezni. A túrához való csatlakozást és a hazajutást minden részvevőnek egyénileg kell megoldani. Azok a résztvevők, akik a teljes emléktúrát szeretnék teljesíteni, illetve a sötétedést követően is részt vesznek a meneten, fejlámpát és láthatósági mellényt hozzanak magukkal. Az útvonal mentén tömegközlekedés településenként elérhető.

Jelentkezési határidő 2023. január 18. éjfél

Jelentkezés, további információ:
Antal László +36-20/962-72-65 vagy antal.l@mailbox.hu
Viczián Zoltán +36-30/535-83-22 vagy czian65@gmail.com

Szerző: Oszlács Norbert t. szakaszvezető