Háromoldalú megbeszélés a Pest Megyei Kormányhivatalban

A Magyar Tartalékosok Szövetsége működésének egyik legfőbb célja, mint ahogy azt az alapszabálya 2. §-a is kimondja, „a Magyar Honvédség tartalékos állományának összefogása és egyfajta híd szerepének betöltése Magyarország hadereje és a magyar társadalom között”. Ezen célok jövőbeni mind teljesebb elérését és megyei teljesítését szolgáló feladatok közös megoldása érdekében kezdeményezett, illetve szervezett 2020. február 06-án, a MATASZ Pest Megyei Szervezete (továbbiakban: MATASZ PMSZ) egy háromoldalú megbeszélést, a Pest Megyei Kormányhivatal, a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalj (továbbiakban: Zászlóalj) és a MATASZ PMSZ között. A megbeszélés házigazdája Dr. Tarnai Richárd úr, Pest Megyei Kormánymegbízott volt. A Pest Megyei Kormányhivatal részéről a megbeszélésen a Pest Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese Gyenge Emil alezredes honvédelmi referens vett részt. A Zászlóaljat Vörös Mihály százados úr, rangidős tiszt, míg a MATASZ PMSZ-ét Bíró Sándor ny. r. ezredes a megyei szervezet elnöke és Dr. Bardócz-Tódor András elnökségi tag képviselte. A MATASZ PMSZ elnöke tájékoztatást adott a megyei szervezet 2019. évi munkájáról, a területvédelmi zászlóaljjal és a Pest Megyei Védelmi Bizottsággal való együttműködés helyzetéről, eredményeiről, a megyei szervezet önkéntes tartalékos tagjainak létszámáról és a szervezetben végzett munkájáról.

Elnök úr elmondta, hogy a megyei szervezet feladatai között kiemelt helyet foglal el a fiatalok honvédelmi nevelése, és a honvédség toborzó munkájának segítése. Ezen feladatokat elsősorban az „Egy nap a honvédelemért” elnevezésű program keretében és a különböző települési közösségeket aktivizáló rendezvényeken, város és falunapokon, fesztiválokon, gyereknapi programokon végzik, melyeken a szervezet tartalékosai is aktívan részt vesznek.

Vörös Mihály százados úr beszámolt a területvédelmi zászlóalj feltöltöttségének helyzetéről, munkájukról, és megerősítette a MATASZ PMSZ elnöke által is elmondott, a toborzás érdekében közösen végzett feladatok hasznosságát, és a tartalékosok részére rendelkezésre állási időben szervezett programjaik szükségességét.  A tájékoztatókat követően a MATASZ PMSZ elnöke javaslatokat fogalmazott meg az önkéntes területvédelmi tartalékosok rendelkezésre állási időben történő összefogásának újabb lehetőségeire, melyek megvalósításához kérte Kormánymegbízott úr támogatását.

Kormánymegbízott úr megköszönte a részletes és alapos tájékoztatást, további támogatásáról biztosította az előző évhez hasonlóan a MATASZ PMSZ-ét, és fontosnak ítélte meg a Zászlóalj és a járások közötti munkakapcsolat további erősítését is. Az elhangzott javaslatokkal egyetértve az kérte a jelenlévőktől, hogy minél előbb dolgozzák ki a részletes programjavaslatokat, a szükséges időpontokról egyeztessenek Gyenge Emil alezredes úrral.

A találkozó zárásaként a tárgyaló felek nevében a MATASZ PMSZ elnöke, az eddigi támogatás elismeréseként, az Isaszegi János ny. vezérőrnagy úr által szerkesztett, A Magyar Honvédség negyedszázada – A rendszerváltástól napjainkig című kiadvány átadásával fejezte ki köszönetét Dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott úrnak.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes

Kép: Zöld Levente Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet