Jásdi Balázs

Jásdi Balázs

1970. április 2.-án születtem Budapesten. Azóta is itt élek. Eredeti szakmám iparművész, 2011 óta a HM-ben dolgozom közalkalmazottként.

A katonai hagyományok kis gyermekkorom óta érdekelnek. Sorkatonai szolgálatomat 1992-93-ban teljesítettem. 1997 áprilisában csatlakoztam egy Jászberényi II. világháborús hagyományőrző egyesülethez. E szervezetből negyedmagammal kiváltunk és a Pápai Huszáregyesület II. világháborús tagozataként működtünk tovább. 2001.-ben ennek a szervezetnek a keretében szerveztem meg saját ötletem alapján az I. Doni – Hősök Emléktúrát. A következő évi túra előkészítéséhez felkértem néhai Kovács László ezredes urat segítőnek. Az Ő javaslatára beléptünk az akkor alakult MATASZ-ba és az ezredes úr vezetésével létre hoztuk a hagyományőrző tagozatot, amelyet halála óta én vezetek. A Pápai Huszáregyesületből ekkor kiléptünk, de a kapcsolatot az óta is tartjuk. A fenti emléktúrát az óta is szervezem, immár a MATASZ égisze alatt.

Vezetésemmel tartjuk karban és építjük újjá a tevékenységünkhöz elengedhetetlen, polgári célra átalakított, haditechnikai eszközöket, felszereléseket, amelyeket magánszemélyek bocsájtanak rendelkezésünkre. A fiatalok hazafias és honvédelmi nevelését tartom legfontosabb célunknak, amelynek leg hatékonyabb módszerének az aktív katonai hagyományőrzést tekintem. Fontosnak tartom, hogy a háborúkban harcolt Magyar katonák helytállását mutassuk be minél hitelesebben és érdekesebben az érdeklődőknek! 2008-tól már a második világháborún kívül az első világháború és 1956 Honvéd tüzérségét is megjelenítjük. 1999-óta rendszeresen szakértek háborús filmeket és színdarabokat. A fenti munkákba rendszeresen bevonom a csapatomat illetve társ csapatainkat.

Jelenleg hat tüzérségi eszközzel dolgozunk, amelyekkel a MATASZ hagyományőrző díszütegét működtetjük. 2009.-ben pirotechnikus és pirotechnikai raktárkezelő végzettséget szereztem, hogy a munkánkhoz ne kelljen külső segítséget igénybe venni. Jó kapcsolatot tartok fenn a hozzánk hasonlóan működő hagyományőrző szervezetekkel, amelyekkel sok közös rendezvényen dolgozunk együtt, valamint a végrehajtó állomány további kiképzését is egymást segítve végezzük.

Rendszeresen segítem (hivatali beosztásomból adódóan is) a HM-MH azon rendezvényinek szervezését, ahol a száz esztendős honvéd tüzérséget meg kell jeleníteni. Az általam vezetett díszüteg hazánkban egyedüliként tud díszlövéseket kiváltani hátultöltő ágyúkból! Ennek köszönhetően az állami, önkormányzati rendezvények rendszeres szereplői vagyunk.

Fontosnak tartom, hogy a hagyományőrzés hatékony eszközével segítsem a HM és az MH munkáját, valamint e-tevékenységemmel is népszerűsíteni akarom a haza védelmének és az önkéntes tartalékos rendszer felépítésének fontos ügyét!