JELENTKEZEM

Belépési nyilatkozat, kitölthető PDF formátumban

MATASZ Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata

1. Ha kitöltötte, nyomtassa ki a Belépési nyilatkozatot és a MATASZ Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot, majd mindkét dokumentumot írja alá.

2. Postai úton, vagy beszkennelve e-mailen mindkét dokumentumot juttassa el hozzánk.

3. A dokumentumok feladásával egyidőben postai csekken, vagy számítógépes átutalással tagdíját fizesse be, utalja át az elérhetőségeinknél megadott banki folyószámla számra.

4. Az illetékes megyei elnököt e-mailen, vagy személyesen tájékoztassa, hogy belépéshez szükséges dokumentumait és tagdíját a MATASZ Központba eljuttatta.

5. Tagdíj befizetésének regisztrálásához feltétlenül szükséges, hogy nevét és születési évét, valamint tagsága szerinti megye pontos megnevezését, mind postai csekk kitöltésekor, mind számítógépes utaláskor adja meg!

6. Belépési dokumentumait és tagdíját a megyei szervezet vezetőségének átadva is eljuttathatja a Központba.

7. Tagsági viszonyát akkor gyakorolhatja teljes mértékben, ha az esedékes tagdíját az adott évben befizette!

 

Elérhetőségeink

Tisztelt MATASZ Tagok!

Felhívjuk a tisztelt MATASZ tagok figyelmét, hogy a 2019 március 30-i küldöttgyűlés döntése értelmében a 2020. évi tagdíj mértéke az alábbi:

  • 18. életévét be nem töltött személyek esetén 1000 /egyezer/ forint
  • 18. életévét betöltött személyek esetén 3000 /háromezer/ forint
  • jogi személy tag esetén 5000 /ötezer/ forint

Tagdíj befizetés megvalósítható:

a) közvetlenül:

  • postai csekken,
  • számítógépes utalással, amiről mindkét esetben az illetékes megyei elnököt is tájékoztassa e-mailen
  • személyesen a Központban utalványra.

b) közvetetten:

  • a MATASZ területi/helyi szervezet vezetősége útján

Csekken, illetve utalással történő tagdíjfizetésnél a tagdíjbefizetés megfelelő regisztrációja érdekében a tagdíj összegét feladó személy minden esetben közleményként írja meg teljes nevét, születési évét, MATASZ szervezet (megye/járás, főváros/kerület) nevét, ahova tagságilag tartozik.

Kérjük azokat, akik esetleg több évre előre kifizették tagdíjukat, tájékozódjanak a tagdíj mértékének változásáról.

A fenti összegnél kevesebb befizetések nem tekinthetőek tagdíjnak, és a MATASZ támogatásaként értelmezhetőek.