JELENTKEZEM

Belépési nyilatkozat, kitölthető PDF formátumban

MATASZ Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata

1. Ha kitöltötte, nyomtassa ki a Belépési nyilatkozatot és a MATASZ Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot, majd mindkét dokumentumot írja alá.

2. Postai úton, vagy beszkennelve e-mailen mindkét dokumentumot juttassa el hozzánk.

3. A dokumentumok feladásával egyidőben postai csekken, vagy számítógépes átutalással tagdíját fizesse be, utalja át az elérhetőségeinknél megadott banki folyószámla számra.

4. Az illetékes vármegyei/járási/Budapest kerületi/tagozati elnököt e-mailen, vagy személyesen tájékoztassa, hogy belépéshez szükséges dokumentumait és tagdíját a MATASZ Központba eljuttatta.

5. Tagdíj befizetésének regisztrálásához feltétlenül szükséges, hogy nevét és születési évét, valamint tagsága szerinti vármegye/járás/Budapest kerületi /tagozat pontos megnevezését, mind postai csekk kitöltésekor, mind számítógépes utaláskor adja meg!

6. Belépési dokumentumait és tagdíját a vármegyei szervezet elnökének is átadhatja, aki a fenti módokon eljuttathatja a Központba.

7. Tagsági viszonyát akkor gyakorolhatja teljes mértékben, ha az esedékes tagdíját az adott évben befizette!

8. Új tag esetében tagsági viszonyának kezdő dátuma a dokumentumok és a tagsági díj beérkezésének dátuma a Központba.

Elérhetőségeink

Tisztelt MATASZ Tagok!

Felhívjuk a tisztelt MATASZ tagok figyelmét, hogy a 2022 március 27-i küldöttgyűlés döntése értelmében a 2023. 01. 01.-től az évi tagdíj mértéke az alábbi:

  • természetes személy esetén 3000 /háromezer/ forint
  • jogi személy tag esetén 5000 /ötezer/ forint

Tagdíj befizetés megvalósítható:

a) közvetlenül:

  • postai csekken,
  • számítógépes utalással, amiről mindkét esetben az illetékes megyei elnököt is tájékoztassa e-mailen

b) közvetetten:

  • a MATASZ területi/helyi/tagozati szervezet elnöksége útján

Postai csekken, illetve utalással történő tagdíjfizetésnél a tagdíjbefizetés megfelelő regisztrációja érdekében a tagdíj összegét feladó személy minden esetben közleményként írja meg teljes nevét, születési évét, MATASZ szervezet (vármegye/járás, főváros/kerület, tagozat) nevét, ahova tagsági viszonya szerint tartozik.

Kérjük azokat, akik esetleg több évre előre kifizették tagdíjukat, tájékozódjanak a tagdíj mértékének változásáról.

Nem tekinthetőek tagdíjnak, és a MATASZ támogatásaként értelmezhetőek az olyan befizetések amikor:
– nem a fenti összegű befizetés történt,
– a tagdíjbefizető neve és szervezethez való tartozása nem állapítható meg,
– amennyiben az új tag Belépési nyilatkozata a Központba nem érkezett be egyidejűleg a befizetéssel.