Kadét szakmai tábor Székesfehérváron

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Fejér Megyei Szervezete, és a Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány, a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával, kadét szakmai tábort szervezett 2021. július 05. és 10. között Székesfehérváron. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád középiskola 10-es kadét osztálya, és 2 fő másik középiskolából, vett részt a programokban bővelkedő táborban. A hét minden napján a kadétok részt vettek alaki foglalkozáson, fizikai állóképesség fejlesztő foglalkozáson.

A kadétok egy teljes napot töltöttek el hadisírgondozó tevékenységgel, amelynek során, rendbe tették a Belsőbárándon található II: világháborús hősi emlékkertet, és környékét. A Zámolyon található Bucsi leventék emlékhelyét, és még 4 háborúban elhunyt katona sírhelyét, a Borbála pusztai kopjafák és környékét. Kitakarították a Gánt-Kőhányási temetőben található II: világháborús emlék helyet, megnézték a Kápolna-puszta hősi temetőjét. A munka közben megismerkedtek az adott helyszín történetével, történelmével.


A nap végén az iskolában található akadálypályán gyakoroltak.

Egy napot felhasználtak arra, hogy meglátogassák a Hadtörténeti Intézet és Múzeumot, ahol megtekintették a fegyvertárat és az aktuális kiállításokat.

Egy délelőttöt töltöttek el a Bakony Harckiképző Központnál, ahol megnézték a Csörlőházi lőteret, és a „O” ponti bázist is, valamint a gyakorlótéren lőkiképző foglalkozáson vettek részt. A kiképzés során megismerkedtek a helyes célzás alapjaival, az álló, a fekvő és térdelő testhelyzetben történő tüzelés sajátosságaival, szabályaival. Még ezen a napon délután, egy 6 km-es menetgyakorlat várt a résztvevőkre, málhazsákkal és gumifegyverrel, amelynek keretében alapvető egészségügyi ismeretekre is szert tettek.

Az esti órákban légpuska és airsoft lövészettel zárták a napot.

A negyedik nap is alaki foglalkozással kezdődött reggel. Rövid eligazítást követően a két rajba beosztott kadétok átcsoportosításra kerültek Csór mellé, ahonnan 15 kilométeres menet várt a résztvevőkre könnyített felszerelésben. Ezen a napon az időjárás nem volt túl kegyes mivel a 34 fokos meleggel is meg kellett küzdeniük, a nehéz terep mellett. A bőséges ebéd után, újabb átcsoportosítás a tábor helyszínére, a Rózsi tanyához, ahol két óra pihenő után elkezdődött a tábor és az éjszakai szálláshelyek kiépítése.

A táborépítés után, a vacsora helyszínére, és vissza, természetesen már gyalog ment a csapat, mivel ez csak 2,5 km volt. A kora esti időben az éjszakai tájékozódás szabályaival és lőkiképzési szabályokkal ismerkedtek, az airsoft lövészet alatt. Pontosításra kerültek az éjszakai menet szabályai, a végrehajtás rendje. Éjszaka 22-órától 6 km-es éjszakai menetre került sor. A menet után megszervezték a tábor őrzés-védelmét 2 órás váltásokkal. az éjszakai „pihenés” után, gyalog reggelizni! Reggeli után tábor bontás, indulás Székesfehérvárra.

A pihenő után értékelés, emléklapok, emléktárgyak átadása, összegzés felszerelés leadása, szakmai gyakorlat zárása.

Fotók: RI, NL,SE