Kétnapos konferencia a honvédelmi nevelésről Balatonakarattyán

A honvédelmi nevelés aktuális kérdései címmel rendezett kétnapos konferenciát a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztálya Balatonakarattyán, április 20-21-én. A rendezvényre meghívást kaptak az országban működő köznevelési intézmények vezetői, a tantárgyat tanító pedagógusok, tanárok és egyéb az ifjúság nevelésével foglalkozó civil szervezetek vezetői is. Így a Magyar Tartalékosok Szövetsége is meghívást kapott a rendezvényre, amelyet Nagy Lajos tartalékos alezredes a MATASZ Fejér Megyei elnöke képviselt. A résztvevők megismerkedhettek a honvédelmi tárca megújuló programjával, amely az új tanévtől Honvéd Kadét Program néven folytatódik.

A konferenciát Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes nyitotta meg, és leszögezte, hogy sporton keresztül is szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz a honvédelem ügyét, hisz a honvédelmi nevelés szerves része a sport.

„Lényeges tudnunk azt, hogy a haza védelme egyrészt szövetségesi rendszerben valósul meg, de ennek a nemzeti ügynek igen fontos pillére fiataljaink elkötelezettsége. Ezt pedig tudás, képességek, és képzettség nélkül nem lehet megvalósítani. A honvédelmi nevelés feladata az, hogy ez az elkötelezettség erős legyen” − mondta el az államtitkár. Az államtitkár elmondta a jelenlévőknek, hogy a migrációs válság kezdetén sok civil érdeklődött arról, hogy miként tudnának segíteni a hon védelmében. „Szeretnénk, ha valamilyen lehetőség nyitva állna azok előtt is, akik nem hivatásként szeretnék hazájukat védeni, hanem önkéntes alapon. Ezért is alakult meg a Honvédelmi Sportszövetség, amely kapocs kíván lenni a haderő és a társadalom között. A járási alapokon működő, önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer is hasonló célt szolgál majd” – amelynek a szervezési feladatait elkezdte a tárca, tette hozzá.

Az első előadó, Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos volt, aki előadásában áttekintette, hogy stratégiai szinten miként lehet egységesen kezelni a honvédelmi nevelés kérdését. Elhangzott: egy aktuális felmérés szerint a fiatalok a családjuk, ismerőseik és szomszédjaik után a negyedik helyen a Magyar Honvédségben bíznak leginkább. Ugyancsak pozitív, hogy a jelenkor 15-20 évesei 67 százalékban Magyarországon képzelik el a jövőjüket, és ennek a tendenciának az egyik oka a hazaszeretet. A vezérőrnagy szerint igen biztató, hogy az elmúlt években a haderő számtalan különböző rendezvényen és módon vette fel a kapcsolatot a társadalommal. Kiemelte, hogy a honvédelmi nevelés úgy lehet még sikeresebb, ha a jövőben a szakmai munka egy egységes irányelv rendszer alapján szerveződik. A honvédelmi nevelést három szinten lehet elképzelni: általános iskolai, kadétkorosztály (14-18 éves), és a felsőoktatás szintjén. A gyakorlati szinterei a nevelésnek: lövészetek, állóképesség fejlesztési feladatok, közelharc, önvédelmi fogások gyakorlása, elsősegélynyújtás, híradás és kommunikáció, tájékozódás terepen, ehhez és a kapcsolódó feladatokhoz nagyon jó alapot biztosít a közelmúltban megalakult Honvédelmi Sportszövetség.

A következő előadó az EMMI miniszteri biztosa Sipos Imre volt, aki a nemzeti alaptantervről, és az iskolarendszert érintő aktuális kérdésekről beszélt, amelynek során nemzetközi és hazai felmérések tapasztalatait sorolta fel és tájékoztatta a jelenlévőket a tervezett változtatásokról. Fontos tényként említette az informatikai rendszer fejlesztésének szükségességét a közeljövőben.

Érdekes előadás következett, amelyet Gáspár Levente alezredes tartott, aki a tartalékosi rendszer aktualitásairól beszélt, kiemelve az újonnan megjelenő Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszert, és az ehhez kapcsolódó feltételeket, a szervezés alatt álló járási és kerületi feladatokat.

Üde szintfolt volt a soron következő előadó, Simon Ettinghausen a Brit Védelmi Minisztérium főtisztje, aki a konferencia résztvevőivel megismertette az Egyesült Királyságban már több mint 150 éve működő kadét-rendszert. Bemutatta az angol iskolákban folyó kiképzési feladatokat, ismertette, hogy a rendszer milyen előnyökkel jár a fiataloknak, és az iskoláknak. Kiemelte az önkéntesség elvét, a három haderőnem (szárazföld, légierő, haditengerészet) nagyon erős támogatását. (anyagi is, pl, felszerelések biztosítása a kadétoknak) Fontos elemként említette a személyes példamutatást, amelynek során három személyt is megnevezett: a mindenkori miniszterelnök, Károly herceg, Harry herceg, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a kadétképzést. Az ország teljes területén több mint 3000 kadét központ működik, ahol erősítik a fiatalok felelősségérzetét, kitartását, problémamegoldó képességét, alakítják a közösségi szellemet, erősítik a hazafiság érzését.

Érdekes színfoltja volt a konferenciának Gausz Tamás, a Magyar Szablyavívó Iskola oktatójának előadása, aki a szablyavívás hazai történetét mutatta be, míg a sportlövészet nevelésre gyakorolt hatásáról, saját személyes élményei alapján, Tobai-Sike Renáta világ- és Európa bajnoki bronzérmes, olimpikon sportlövő beszélt.

Másnap a soron következő előadások, a nyári Honvédelmi táborokról, azok múltbeli tapasztalatairól, a honvédelmi oktatásról, a katonai alapismeretek tantárgy oktatásának problémáiról szóltak. Az előadók a honvédelmi nevelés kérdését több oldalról világították meg, így betekintést nyújtottak a Honvédelmi Sportszövetség szerepébe, a honvédelmi ágazati szakképzésbe, a katonai alapismeretek tantárgy fejlesztésébe, a honvédelmi nevelés érzelmi területére.

A résztvevők konkrét információkat szerezhettek a 2017-es honvédelmi táborokról, amelyet dr. Eleki Zoltán ezredes a program főszervezője, és koordinátora mutatott be.

Kiss Balázs főhadnagy egy fontos területről, a hadisír gondozásról beszélt annak jelenlegi helyzetéről, problémáiról, jó nevelési hatásáról a fiatalok körében.

Oláh László nyá. alezredes a Katonai Emlékpark Pákozd által működtetett Hazafiság iskolája programról valamint annak az aktuális kérdéseiről tartott ismertetőt.

Az előadások során bemutatták az altiszti pálya fontosságát is, valamint a pedagógusok által is vállalható önkéntes tartalékos szolgálat lehetőségét.

Az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban (MH RKKK) tartott konferenciát Szabó Zoltán alezredes a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztálya főtisztje összegezte, aki hangsúlyozta: a haza védelmének fontos pillére állampolgárainak hazafias elkötelezettsége, ezért a fiatalok honvédelmi nevelése mindig is aktuális kérdés lesz. Zárszavában fontosnak ítélte meg hogy lehetőség volt a problémák és az aktuális feladatok egyeztetésére, a soron következő feladatok pontosítására ilyen széles körben.

A kétnapos konferencia a Magyar Tartalékosok Szövetsége számára is egy nagyon jó és hasznos program volt, amelynek során megállapítást nyert, hogy a szövetség jó úton halad a kadét mozgalom megszervezése, az ifjúság honvédelmi, hazafias nevelése területén. Fontos eleme a tartalékos rendszer újszerű kialakításának, és továbbra is összekötő híd szerepet tölt be a civil társadalom és a fegyveres erők, a haza védelmét fontosnak tartók között.

Nagy Lajos tart. alez.