Kombinált Ifjúsági Honvédelmi Haditornát rendeztek Szegeden

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Elnöksége, 2022. szeptember 17-én rendezte meg, – párhuzamosan a három napos nemzetközi ejtőernyős bajnoksággal – a szegedi középiskolák fiataljai részére, a „VII. Kombinált Ifjúsági Haditorna” honvédelmi akadályversenyt.

A verseny fővédnökének felkérték, Széles Ernő ny. dandártábornok urat, a MATASZ országos elnökét. A versenyt Dávid István ny. mérnök alezredes és Csorba József t. hadnagy urak szervezték.

A versenyre a 2022. évre tervezett éves program keretében került sor, amelynek elsődleges célja volt, a középiskolai évfolyamok tanulói részére a honvédelmi ismeretek átadása, a fiatalok egészséges életmódra való nevelése, illetve a honvédelmi sportok iránti figyelem, valamint, a katonai pálya és az önkéntes tartalékos szolgálat iránti érdeklődés felkeltése. A versenyre négy szegedi középiskola versenycsapata nevezett be.

Az összetett ifjúsági honvédelmi verseny, 2022. szeptember 17-én 11.00 órakor kezdődött, közvetlenül a XXIII. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró MATASZ – MEBSZ Kupa Versenyének ünnepélyes megnyitója után, a szegedi repülőtéren, ahová a középiskolás fiatalok érkeztek. A versenyre érkező fiatalokat Dávid István ny. mérnök alezredes, a verseny főszervezője köszöntötte. A regisztrációra a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ katonái által, – a szemerkélő eső miatt, a repülőtér egyik hangárjában – felállított toborzó asztalnál került sor. A szemerkélő eső miatt az ejtőernyős verseny ünnepélyes megnyitójára is itt került sor, amin a középiskolás versenyzők is részt vettek.

Mivel a versenyre kizárólag csapatban lehetett nevezni, az előzetesen írásban leadott négyfős csapatok jelentkezhettek a versenyre. A regisztrációt követően, részletes tájékoztatást kaptak Dávid István nyugalmazott mérnök alezredestől, a verseny lefolyásáról, valamint a verseny során betartandó biztonsági és magatartási szabályokról, különös figyelemmel a lövészetre.
Miután a versenyzők vállalták, hogy betartják a versenyszabályokat, – elfogadva, hogy a szabályoktól való eltérés, a versenyből való kizárást vonhatja maga után – a verseny elindult.
A rajtot követően – az első állomáson – a „tájékozódó-terepfutás” versenyszám várta őket, amely abból állt, hogy a „kihelyezett pályaelemekkel” nehezített terepen kellett végigfutni az adott távon. A második állomáson a csapat, egy hordágyon kellett vigye a legkönnyebb „sérült” tagját, a 25m-re lévő pontig, majd vissza kellett fordulni a kiindulási pontra. A harmadik állomáson a gránátdobás volt a feladat, amelyet a 25 m távolságra elhelyezett 3 m átmérőjű koncentrikus körbe, – amely méterenként növekedett 3 m-ig – kellett 3 próbadobást követően a 3 gyakorló kézigránátot dobni, amely értékelésre került.

A fenti feladatok végrehajtása után, be kellett érkezni a célba, amellyel még nem ért véget a verseny, hiszen pályán kívül, de versenyen belül még egy feladat volt hátra.
Ezen az állomáson lövészet volt, ahol légpuskával való lövés, bukó célra volt a feladat. A bukócél, 15 m távolságra helyezkedett el az adott lőállástól. Az 5 db próbalövést követően, 5 db értékelt lövés leadása volt a feladat.

Az idő sajnos nem kedvezett a versenynek, mert az évszakhoz képest kellemetlen hűvös és esős volt az idő. Ennek ellenére jó hangulatban folyt a verseny, ahol az alábbi eredmények születtek:

Csapat összetett versenyben:
I. helyezést ért el: a Csonka „ALFA” csapata. (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum)
II. helyezést ért el: a „Csorba Csapat”. (Matasz Ifjúsági Ejtőernyősök)
III. helyezést ért el: a Csonka „BÉTA” csapata. (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum)
IV. helyezést ért el: a Móra 1. csapata. (Szegedi Szakképzési Centrum Móra Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola.)
V. helyezést ért el: a Móra 2. csapata. (Szegedi Szakképzési Centrum Móra Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola.)

A versenyen való részvétel, illetve a nevezés, díjmentes volt. A csapatversenyen az első három helyezett kupát, oklevelet, érmet, és a felajánlott díjakat kapták, a verseny támogatóitól. A versenydíjakat, Dávid István ny. mérnök alezredes, a verseny szervezője, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság által felajánlott díjakat, Csepregi Balázs őrnagy, a védelmi bizottság titkára adta át.

A verseny zár szavát is Csepregi Balázs őrnagy, a védelmi bizottság titkára tolmácsolta, biztatva a jelenlévőket, hogy: „Jövőre ugyan itt találkozunk és várunk mindenkit, a VIII. Kombinált Ifjúsági Haditornára! Külön köszönet illeti a felkészítő tanárokat, illetve mindazokat a MATASZ tagokat, akik munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához!” mondta.