Köszönet a MATASZ PMSZ lövészeti programja támogatásáért

A MATASZ Pest Megyei Szervezete 2013-ban indította el lövészeti programját, melynek célja olyan közösségi program szervezése volt, amire a tagság szélesebb körében mutatkozott érdeklődés, és hozzájárulhatott a tartalékosok, lőkészsége szinten tartásához, fejlesztéséhez. Ennek érdekében a megyei szervezet felvette a kapcsolatot a szentendrei Honvéd Kossuth Lövész Klubbal, hogy el lehessen indítani a tagságnak egy rendszeres havi lövészeti programot.

A jogi feltételek tisztázása, az azoknak való megfelelés biztosítása, a lövészetek végrehajtásához szükséges dokumentumok kidolgozása és a személyi feltételek megteremtése – felkészült és a szükséges engedélyekkel rendelkező lövészet vezetők felkérése – után, az első alkalomra 2013. szeptemberében kerülhetett sor.


A Honvéd Kossuth Lövész Klub részéről a lövészeti programot már a kezdetektől a klub titkára, Fodor László úr felügyelte, illetve támogatta, és teszi ezt mind a mai napig. Munkája, fáradozása elismeréseként a MATASZ Pest Megyei Szervezet megalakulása 20. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen Fodor László úr részére egy emléktárgyat kívántak átadni, de az ünnepség időpontja ütközött egy, a lőtéren rendezett programmal, ezért arra ott nem kerülhetett sor.

A megyei szervezet május 27-re meghirdetett lövészeti programja során, azonban már semmi sem akadályozhatta meg, hogy Fodor úrnak ilyen módon is megköszönjék a szervezet részére több éven át nyújtott segítő támogatását.


Reméljük, hogy a közel egy évtizedes baráti és munkakapcsolat tovább erősödik a Honvéd Kossuth Lövész Klub és a MATASZ PMSZ között, és a közösen szervezett, illetve szervezendő programok hozzájárulnak, mind a sportegyesület utánpótlása biztosításához, a fiatalok honvédelmi neveléséhez, és a honvédség toborzó munkája segítéséhez.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes
Képek: MATASZ Pest Megyei Szervezet