Különleges státuszban – a Magyar Honvéd magazin legfrissebb számából

Szöveg: honvedelem.hu |  2022. április 16. 15:30

A Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium – az ország egyetlen fegyvertechnikai, civil oktatási intézményeként – két éve képzi a honvédelem ágazat keretében a fegyverműszerész-technikusokat, a fegyvergyártó szaktechnikusokat és a fegyveroptikai szaktechnikusokat. A középiskola csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz, a diákok közismereti tantárgyként honvédelmi alapismereteket is tanulnak.

MH_2022_4_borito

Az 1989-ben alapított csongrádi iskola az ezredforduló óta köznevelési intézmény, országos beiskolázású a honvédelem ágazatba tartozó fegyvertechnikai szakképesítések területén. Több mint három évtizede egyedülállóan biztosítja a szakképzett fegyverműszerész-munkaerőt a fegyverspecifikus védelmi ipar, annak beszállítói, a Magyar Honvédség és a fegyveres testületek számára.

Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) felváltó új rendszerű Szakmajegyzék hatálybalépésével, a 2020/21-es tanévtől az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a honvédelmi tárca felügyelete és gondozása alá kerültek a fegyvertechnikai képzések. A csongrádi középiskola hazánkban az egyetlen olyan intézmény, amelyben a Honvéd Kadét Program második szintjébe nem sorolható, de a honvédséghez szorosan kötődő civil szakmákat oktatnak a honvédelem ágazat keretében. A kadétok elméleti és gyakorlati felkészítésének támogatását az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred megbízott honvédelmi referenseként – együttműködve a szegedi MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda munkatársaival – Udvardi Tibor főtörzsőrmester koordinálja. A technikum igazgatója Bozó Gábor.

További részletek a Magyar Honvéd magazin április 14-én megjelent számában!

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/kulonleges-statuszban-a-magyar-honved-magazin-legfrissebb-szamabol.html


Diákjaik számára az ország százöt középiskolája kínál lehetőséget a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által a 2017/18-as tanévben indított Honvéd Kadét Programra történő jelentkezésre. A hazafias és honvédelmi nevelést erősítő, tartalmában, tematikájában és nevében is megújult – korábban KatonaSuli néven ismert – képzés célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a katonai pálya iránt.

Öt év alatt nyolcvan település százöt tanintézménye csatlakozott már a Honvédelmi Minisztérium által támogatott Honvéd Kadét Programhoz. Ezek az oktatási intézmények együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Honvédség kijelölt szervezetével és a Honvédelmi Sportszövetséggel, amelyek szakmai támogatást, továbbá a pedagógusok számára továbbképzési és mentorálási lehetőséget biztosítanak. Az idei (2021/22-es) tanévben már 4618 diák vesz részt a folyamat valamelyik fázisában.

– A Honvéd Kadét Programnak nem a katonai toborzás a célja. A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése mellett elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalokban tudatosuljanak az Alaptörvényben is rögzített eszmék, például: „Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.” Reményeink szerint persze a hatékonyan végzett honvédelmi nevelés eredményeként egyre több fiatal választja majd a katonai szolgálatot. A pályaorientációs előadások és az ezekhez kapcsolódó gyakorlati foglalkozások alkalmával egyébként mindenkinek lehetősége nyílik a katonák élet- és szolgálati körülményeinek megismerésére is – foglalta össze a folyamat legfontosabb célkitűzéseit Almási László alezredes, a HM Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály vezetője.

További részletek a Magyar Honvéd magazin április 14-én megjelent számában!

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/kadetok-kozott-a-magyar-honved-magazin-legfrissebb-szamabol.html