Legfontosabb alapszimbólum

Csapatzászlót kapott az MH TTP

Szöveg: Takács Vivien | Fotó: Rácz Tünde |  2021. november 5. 14:26

Csapatzászlót adományozott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságnak (MH TTP) november 5-én, pénteken, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban. A zászlóadományozó ünnepségen Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára úgy fogalmazott: a zászló minden katonai szervezet számára az együvé tartozást szimbolizálja.

Csapatzászló-adományozó ünnepség_képek (12)

„Amikor a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség Parancsnoksága a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot meghirdette, abban gondolkodott, hogy egy professzionális, haditechnikai eszközeiben megújult, eljárásrendjében modern és olyan katonákból álló haderő jöjjön létre, amelyek tisztelik, ismerik Magyarország értékeit és hagyományait, szeretik hazájukat és életük feláldozásával is készek megvédeni azt” – emelte ki beszédében Szabó István. Hozzátette: a cél az, hogy olyan elrettentő haderővel rendelkezzen Magyarország itt Közép-Európában, amely megfelelő tartalékokkal rendelkezik. „A területvédelem az ahhoz szorosan kapcsolódó tartalékos rendszer a honvédelmi felkészítés, a hazafias és honvédelmi nevelés alappillérei egy ilyen új haderőnek. Önök ezen sikerrel munkálkodnak” – fogalmazott a honvédelmi államtitkár.

Csapatzászló-adományozó ünnepség_képek (27)

Szabó István kiemelte: az elmúlt másfél-két évben a Magyar Honvédség katonái alapvető szerepet vállaltak a járvány elleni védekezésben. „A magyar társadalom szembesült azzal, hogy a Magyar Honvédség kész és képes bármilyen feladatot végrehajtani Magyarország és a magyar emberek érdekében” – hangsúlyozta. „A csapatzászló arra emlékeztet, hogy a katonának kötelezettsége van a mindennapi szolgálata során és a haza védelmében, hiszen egy csapathoz tartozik” – zárta gondolatait a honvédelmi államtitkár.

Csapatzászló-adományozó ünnepség_képek (5)

A csapatzászlót dr. Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Irodájának vezetője, főhadsegéd – miután rákötötte a zászlószalagot – adta át Bozó Tibor vezérőrnagynak, a katonai szervezet parancsnokának. Az új csapatzászlót Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök és Totha Péter Joel, vezető tábori főrabbi áldotta meg.

https://www.youtube.com/watch?v=ei_W4P_COI8

Bozó Tibor vezérőrnagy ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy ez a zászló egy olyan ereklye, ami a napi feladatokban plusz erőt fog adni. „Tiszteljük, szeretjük, megőrizzük és óvjuk” – mondta a parancsnok.

Csapatzászló-adományozó ünnepség_képek (23)

Érdekesség, hogy a Magyar Honvédségnél második alkalommal zajlott az új szabályzók szerint a csapatzászló-adományozási ünnepség: a csapatzászlóba régi hagyomány mintájára szegeket vertek a kijelölt személyek, a díszőrség pedig kardrántással tisztelgett. A zászlószeg beverés szertartása a 16. század elejétől ismert.

Az ünnepség – amelyen Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is részt vett – az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság zenekarának és a Honvéd Együttes előadásával zárult.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/legfontosabb-alapszimbolum.html