Lövészeti program a csobánkai túlélő tábor résztvevőinek

Augusztus elején, a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisán, Csobánkán tartotta honvédelmi „túlélő” tematikájú táborát a 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalja.

A tábor programjában résztvevő fiatalok a különböző foglakozásokon keresztül, – mint például alaki vagy szabályzat ismeret – ízelítőt kaptak a Magyar Honvédségnél használatos viselkedési normákról, de a térképismeret, a tereptan, az elsősegélynyújtás, vagy éppen a terepfoglalkozások során mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati ismereteiket bővíthették.


A tábor szervezői felkérésére a MATASZ Pest Megyei Szervezete is részt vállalt a tábor programjában. Augusztus 3-án délután, a csobánkai bázis egy ligetes részén 3 ideiglenes „lőtérszektort” – egy légpuska, egy airsoft és egy íjász pályát – alakítottak ki a megyei szervezet tagjai.
A lövészeti program természetesen egy kis elméleti felkészítéssel, a szükséges biztonsági és balesetmegelőzési rendszabályok ismertetésével indult, majd a csoportokba osztott táborozók birtokba vehették az ideiglenes lőtérszektorokat.

Az első pályán Bernát Sándor ny. őrnagy úr az íjászat alapjait mutatta be, míg a légfegyveres pályán Bagi László ny. ezredes úr a csapott célgömbbel való célzást gyakoroltatta. Az airsoft pályán Bodola Botond és Bíró Sándor felügyelete alatt többfajta fegyverrel, különböző gépkarabélyokkal és pisztolyokkal, a Magyar Honvédségnél is rendszeresített fegyverek replika változataival ismerkedhettek meg a fiatalok. A lövészeti program egyik legfontosabb eleme a biztonságos fegyverkezelés alapjainak elsajátítása és gyakoroltatása volt, ami tulajdonképpen megalapozza a majdani éles lőfegyverekkel való lövészeteket. Az élménydús program során a legfontosabbat mindenki megértette, vagyis, hogy a fegyver nem játék, és ezekkel az eszközökkel biztonsággal lehet javítani a rossz fegyverfogásokat, ami sajnos igen gyakori probléma, és be lehet gyakorolni a helyes és
szabályos mozgásokat.


A fegyelmezett és érdeklődő fiatalok jól „vizsgáztak” ezen a délutánon, amiért részükre és a táboroztató katonáknak egyformán jár a gratuláció.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes
Képek: Krizbai Daniella Diana szakaszvezető