Magyar és szerb tartalékos vezetők találkozója Szegeden

„A Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok kiemelkedően jónak mondhatók, ennek megfelelően a két ország tartalékosai közötti együttműködés is folyamatosan fejlődik.” – mondta, a 2019. november 08-án a honvédelmi vezetés meghívására Magyarországra látogató Milan Mojsilović vezérezredes, szerb vezérkari főnök, akit fogadott Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy is. Ezen a találkozón hangzott el, hogy a baráti összefogásra, a jövőben is szükség van és keresni kell az együttműködés bővítési lehetőségeit, Magyarország és Szerbia között. A 2019 áprilisában aláírt kétoldalú katonai technikai megállapodás, komoly segítséget jelent a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításában.

Ezen elvek mentén került sor – ez évben már negyedik alkalommal –, egy közös határ-menti találkozóra Szegeden, 2020. október 13-án, amelyen jelen volt a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók képviseletében Urbancsok András ny. alezredes, valamint a MATASZ Csongrád-Csanád Megyei vezetősége részéről Dávid István ny. mérnök alezredes megyei elnök és Csorba József t. hadnagy vezetőségi tag. A találkozón került sor, a magyar – szerb kapcsolatok és együttműködés áttekintésére, és a közelgő 2021 év tervezett közös feladatainak együttes megbeszélésére.

Dávid István ny. alezredes tájékoztatta a szerb vendégeket, hogy változatlanul fontos partnereinknek tekintjük a velünk együttműködő szerb tartalékosok szervezeteit. A szerb kapcsolatunkat érintő elveink nem változtak, sőt a megnövekedett migráns helyzet miatt, nőtt az érdeklődésünk a Szerbiában kialakult helyzetet illetően. A tájékoztatóban elhangzott, hogy anyagi lehetőségeink is a kívánt mértékben javultak, ennek megfelelően szeretnénk a jövőben tovább erősíteni az eddig kialakított jó kapcsolatainkat, főleg a határ-menti települések kétoldalú kapcsolatait. Saját, a jövő évi terveink feladatait érintően, Dávid alezredes elmondta, hogy a jövőben, saját szervezeti rendszerünk intenzív fejlesztése, korszerűsítése képezi a 2021-es év legfőbb feladatát. Legalább ilyen fontos számunkra, a járási székhelyeken, a járási, valamint a településeken a helyi MATASZ szervezetek megalakítása, taglétszámunk növelése, valamint az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer társadalmi hátterének segítése, támogatása.

Csorba József t. hadnagy – bemutatkozását követően – elmondta, hogy a jövőben szeretnénk bevonni a szerb tartalékos és ifjúsági szervezeteket, az általunk szervezett sport, kulturális és egyéb társadalmi rendezvényekbe. Azokat a lehetőségeket kell kihasználnunk, amelyek adottak, például a kölcsönös rendezvényeinken, sport versenyeken, koszorúzásokon való részvétel, vagy a hivatalos és baráti látogatások, amelyek korábban is voltak.

Urbancsok András ny. alezredes tájékoztatta a magyar tartalékos vezetőket, hogy Szerbiában az idő múlásával komoly gondot okoz – a sorkatonai szolgálat szüneteltetése miatt –, az idősödő tartalékosok utánpótlása, ezért folyamatos fiatalításra van szükség. Több személyi és jogszabályi változás is történt – mindkét oldalon –, ezért szükséges lenne, a közösen áttekintett és átdolgozott együttműködési megállapodást, 2021. évben, egy magyar-szerb találkozó alkalmával aláírni.

A találkozó, egymás gondjainak megértése, a kölcsönös tisztelet és segítés szándékainak hangsúlyozása jegyében telt el. Teljes volt az egyetértés, a határ-menti kapcsolatok további erősítésére, a település szintű kapcsolatok támogatására vonatkozóan. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a találkozó eredményeiről tájékoztatják vezetőségeiket. A találkozó, baráti légkörben, egy közös ebéddel zárult.