Magyar Honvédség Parancsnokának engedélye

A Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökének felterjesztésére Dr. Ruszin- Szendi Romulusz altábornagy úr, a Magyar Honvédség Parancsnoka engedélyezte az állomány leterheltségének függvényében, hogy részt vegyenek a „MATASZ DON – 80” országos emlékrendezvénysorozaton és támogassák a szükséges mértékben azok sikeres végrehajtását.

From: Ruszin-Szendi Romulusz altbgy. <>
Sent: Wednesday, December 7, 2022 8:25 AM
To: Széles Ernő <>
Subject: RE: Jelentés a „MATASZ DON-80” országos rendezvénysorozatról.


Engedélyezem, a leterheltség függvényében.

Tisztelettel:
Dr. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ altábornagy
MAGYAR HONVÉDSÉG
parancsnok
(HVKF)

From: Széles Ernő <>
Sent: Tuesday, December 6, 2022 3:07 AM
To: Ruszin-Szendi Romulusz altbgy. <>
Cc:
Subject: Jelentés a „MATASZ DON-80” országos rendezvénysorozatról.

Tisztelt Altábornagy Úr!

Jelentem, mint Altábornagy Úrnak korábban már jelentettem, a Szövetségben szeptember hónap óta folyik a jövőre 80. évfordulós doni harcokkal összefüggő megemlékező rendezvénysorozat szervezése „MATASZ DON – 80” elnevezéssel. Miniszter urat, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár urat tájékoztattam a rendezvénysorozat előkészítéséről. Az előkészítést szolgáló Konferencia Ajánlásokat fogadott el a „MATASZ DON – 80” megvalósításával kapcsolatban, amit a MATASZ Országos Elnökség november 30-án elfogadott.

Az országos rendezvénysorozat keretében a MATASZ szervezetek január 10.-e és február 17.-e között minden megyében, és a járások egy részében megemlékező gyűlésektől kezdve emlékmenetek végrehajtásáig terveznek különböző programokat helyi országgyűlési képviselők, polgármesterek, helyi elöljárók részvételével.

Kérem, hogy Altábornagy Úr engedélyezze, hogy a programokon a helyi katona és honvédelmi alkalmazotti állomány részt vegyen, támogassa a szükséges mértékben a sikeres végrehajtást.

A csatolmányokban felterjesztem a Konferencia Ajánlásait, a szervezeteknek megküldött e-mail másolatát egy felmérő táblázattal.

Tisztelettel:
Széles Ernő ny. dandártábornok
Magyar Tartalékosok Szövetsége
elnök

„From: Széles Ernő <>
Sent: Monday, December 5, 2022 12:09 AM
To: MATASZ teljes címlista

Subject: MATASZ DON-80 országos rendezvénysorozat

Tisztelt Elnök Úrnő/Úr!

Tisztelettel tájékoztatlak, hogy az 1943. évi Doni harcok 80. évfordulója alkalmából, 2023. január-február hónapokban tartandó „MATASZ DON-80” elnevezésű MATASZ rendezvénysorozat szervezési kérdéseit az elnökség november 30-án megtárgyalta, az alábbi feladatokat határozta meg:

1,) Elfogadva a MATASZ DON – 80 konferencia ajánlásait, minden szervezetünk, területi (megyei, Budapest Fővárosi), helyi (járási, Budapest kerületi), tagozati szervezet elnöke, elnöksége tekintse kiemelt feladatának, hogy a központi nyitó (01.10) és záró (02.17.) rendezvény napjai közötti időszakban, működési közigazgatási (megye, város, stb) területén, méltóan megemlékezzen, lehetőségei és adottságai szerinti formákban (megemlékező gyűlésektől emlékmenetek szervezéséig bezárólag) a nyolcvan évvel ezelőtti eseményekről.

2,) Jelen e-mail csatolmányában, vagy a MATASZ honlap https://matasz.com/hun/cimke/matasz-don-80/ címen megjelent ajánlásokat, illetve a Honvédelmi Minisztérium honlapján https://honvedelem.hu/hirek/matasz-don-80-konferencia.html címen megjelenteket a MATASZ szervezetek vegyék figyelembe.

3,) A szponzorálási feladatokkal megbízott öt MATASZ szervezet segítségét vegyék igénybe a szervezetek a rendezvényeik előkészítéséhez, megtartásához.

4,) A MATASZ szervezetek működési-közigazgatási területükön elhelyezkedő honvédségi szervekkel és szervezetekkel az elnökség vegye fel a kapcsolatot közös rendezvények megszervezéséhez.

5,) A MATASZ szervezet működési-közigazgatási területükön elhelyezkedő intézményekkel, más civil szervezetekkel az elnökség vegye fel kapcsolatot közös rendezvények megszervezéséhez, vagy azok önálló megemlékező programjai szervezésének segítéséhez.

6,) Minden MATASZ szervezet december 09-én, pénteken 12:00-ig mérje fel és küldje meg a … e-mail címekre a rendezvényé(ei)hez esetleg felmerülő pénzügyi támogatási igényét egy Részletes (tételes) Pénzfelhasználási Tervben felsorolt költségvetési formában, valamint külön oldalon, esetleges katonai eszközre vonatkozó kérelmét. Mindkét dokumentum összeállításakor figyelembe kell venni a háború, valamint a pénzügyi-energia-alapanyag ellátási válság adta szűkösebb lehetőségeket és a Magyar Honvédség leterheltségének alakulását. Fel kell készülni, hogy a fenti körülmények kedvezőtlen alakulása esetén, egyik támogatási forma biztosítására sem lesz lehetőség a helyi rendezvényhez.

7,) Minden MATASZ szervezet december 14-én, szerdán 12:00-ig mérje fel és kitöltve küldje meg a … e-mail címekre a csatolmányban lévő táblázatot.

A készülő országos összegző-jelentéshez a határidőn túl beérkező e-maileket már nem tudjuk figyelembe venni!

 
Üdvözlettel:
Széles Ernő ny.ddtbk.
MATASZ elnök”