MATASZ DON-80 „Békés menetszázad” emlékező menete

A magyar történelem legtragikusabb eseményei közé tartozik az a háborús esemény, ami 80 évvel ezelőtt, 1943 januárjában az akkori Szovjetunióban, a Don-kanyarban történt a második magyar hadsereggel. A magyar történelem legsúlyosabb vereségét szenvedte el ez a hadsereg 120 ezer katona elvesztésével.

Minden évben megemlékezünk a január 12-én történt támadásról, de az idei év különlegességét az jelentette, hogy 80 éve történt ez a szörnyű tragédia. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Vármegyei Szervezete idén hetedik alkalommal rendezte meg – csatlakozva a “MATASZ DON-80” országos rendezvénysorozathoz- a „Békés menetszázad” emlékező menetét. Az idén Mezőhegyes-Tótkomlós útvonalon mentek azok az emlékezők, akik kegyelettel szerettek volna adózni az elhunyt hősöknek, 14 emlékhelyen koszorúztak a résztvevők.

Mezőhegyes városából történt az indulás. A város polgármestere, Papp István Tibor köszöntötte a megjelenteket. Azt is külön megköszönte, hogy a város otthont adhat, induló helyet adhat ennek a menetnek. Mezőhegyes amúgy is egy olyan város, amelyik már megalapításakor segítette az akkori katonákat, hiszen a huszárság nagy részét látta el az itt tenyésztett lovakkal. A lótenyésztés ma is Mezőhegyes specialitása, különlegessége, és jó hírét viszi a városnak csakúgy, mint a város vendéglátó szeretete.

Nagy Zoltán ezredes, a Magyar Tartalékosok Békés Vármegyei Szervezetének elnöke olvasta föl a Honvédelmi Miniszter köszöntő levelét, majd Antal László hagyományőrző alezredes, az emlékmenet parancsnoka, fő szervezője, ismertette a szervezet elnökének intézkedését a „Békés menetszázad” ideiglenes létrehozásáról az emlékmenet végrehajtásának idejére.

A túra társszervezője Viczián Zoltán, a Pünkösdi Zarándoklatért Turisztikai Egyesület elnöke részletesen ismertette a menetrendet és a lebonyolítás módját. Csakúgy, mint tavaly, az emléktúráról egy rendkívül igényes ismertető füzetből tájékozódhattak a résztvevők, akik a túra végén emléklapot és kitűzőt kaptak.

A meneten részt vettek a Magyar Tartalékosok Szövetségének tagjai, önkéntes tartalékosok, a kadétképzésben résztvevő középiskolák hallgatói és civil érdeklődők, akik velünk közösen kívánták kegyeletüket leróni a háborús hősök előtt. Az ország több pontjáról érkeztek érdeklődők.

Jelenlétükkel megtisztelték a menetet német bajtársaink, a Bundeswehr Tartalékos Szövetség Oberpfalz Megyei Csoportjának tagjai is, akik koszorúval és mécsesekkel tisztelegtek a hősi emlékművek előtt.

A menetet lovas huszár vezette fel, aki magyar zászlót tartva haladt a menet élén. Indulás után először a közeli Csekonics parki első világháborús hősi emlékműnél történt a koszorúzás. A következő állomás az Ó-temető volt, ahol a Hősök ligetében koszorúzás mellett 150 mécsest helyeztek el a részvevők az ott nyugvó hősi halottak sírjára. Mezőhegyesen a Szent György téren is koszorúzás történt a méneskari tisztek emlékére.

Az egész emléktúrát az jellemezte, hogy a települések, amelyeken áthaladtunk és megemlékeztünk, mindenhol nagy szeretettel fogadták nemcsak a települések vezetői, hanem települések lakói is az időközben 210 főre duzzadt menet részvevőit. Pogácsával, teával – aminek az időjárás miatt nagy népszerűsége volt – lángos sütéssel látták vendégül az emlékezőket, jelezve azt, hogy ez az esemény komoly eseménynek számít a települések életében. Ezt a törődést érezte a menet, amikor Pitvarosra, a világháborús emlékműhöz érkezett. Radó Tibor polgármester ünnepi beszédben méltatta a régmúlt eseményeit. Frissítésre került sor, majd elindult a menet a község határában található Ó-temetőhöz, ahol 16 hős sírjához tették a kegyelet mécseseit a résztvevők.

Ugyanilyen szívélyes volt a fogadtatás Csanádalbertiben is, ahol a polgármesteri hivatalnál I. világháborús emlékműnél Csjernyik Zoltán polgármester fogadta a résztvevőket. Egy kis vendéglátás után a temetőben folytatódott a koszorúzás és a mécsesek elhelyezése, emlékezve a nyolcvan első világháborús és ötven második világháborús Csanádalberti hősi halott előtt tisztelegve.

A következő állomás Ambrózfalva volt, ahol a világháborús emlékhelynél Dorotovicsné Gulyás Judit polgármester asszony rövid beszédben emlékezett meg az elhunyt hősökről. Itt is jólesett a meleg tea és friss lángos a résztvevőknek a pihenőnél. Majd elindult a menet a közeli Nagyérre, ahol a II. világháborús emlékműnél Lőrincz Tibor polgármester mondta el emlékbeszédét. Jó hangulatban üdvözölték egymást a német „kollégával”, hiszen a német küldöttség egyik tagja civilben polgármester. Ezt követően a helyi temetőben emlékeztünk meg az ott nyugvó magyar katonáról, aki a községben halt meg a háború végén.

Az estébe nyúló emlékmenet Tótkomlóson ért véget. Ott az Ó-temetőben, az első világháborús Emlékdombnál Szpisák Attila evangélikus lelkész mondott prédikációt és imát az elhunytakért, majd Zsura Zoltán János polgármester emlékezését hallgathatták meg a résztvevők.

A menet ezután a városközpontban található II. világháborús emlékműhöz vonult, ahol szintén koszorúzásra került sor.

A Tótkomlósi közösségi házban ért véget a menet egy jó hangulatú vacsorával. Az est folyamán tárgyalásra is sor került a jövőbeni kapcsolattartásról a német testvérszervezettel. A német bajtársak külön kiemelték azt a hatalmas, áldozatos és eredményes munkát, amit a kapcsolatért Antal László, a MATASZ Békés vármegyei szervezet elnökségi tagja végez.

Nagy Zoltán nyugállományú ezredes elégedetten zárta be a rendezvényt, megállapítva, hogy a résztvevők száma a tavalyihoz képest jóval nagyobb volt, mely azt bizonyítja, hogy érdemes az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Békés vármegyében is külön emlékmenetet szervezni, hisz sok érintett család él ebben a vármegyében is. A vacsorát követően baráti beszélgetés zárta a “MATASZ DON -80” Békés vármegyei rendezvényét.

A VII. Doni emlékmenetünk zavartalan szervezéséhez és lebonyolításához anyagi támogatást nyújtottak:
Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
mely támogatásokat tisztelettel köszönünk!

Szerző, fotó: Gregor László t. százados MATASZ Békés Vármegyei Szervezet elnökségi tag