MATASZ DON – 80 Konferencia, ajánlások az országos rendezvénysorozathoz

A Magyar Tartalékosok Szövetsége /MATASZ/ felelősséget érezve az 1943. január -februári Don folyó menti harcok 80. évfordulójának „MATASZ DON – 80” országos rendezvénysorozat keretén belüli, méltóságteljes megemlékezések szervezéséért, emlékezve a magyar katonák, munkaszolgálatosok helytállására, a magyar katonai örökség ápolását segítve, szerveztük meg a “Konferencia a MATASZ DON – 80 rendezvénysorozat előkészítéséért” elnevezésű tanácskozást 2022. november hónap első napjaiban Szabolcsveresmarton település, Rétközi Tó, Bucka-lak Erdei Iskola Tanácstermében.

Bucka-lak Erdei Iskola

A “MATASZ DON – 80” országos rendezvénysorozat fővédnöki tisztséget Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere vállalta. A rendezvénysorozat helyi kezdeményezésű megyei, járási, települési rendezvények fővédnökei, védnökei között vannak országgyűlési képviselők, helyi nagy tekintélyű, közismert személyek.
A konferencia szerves része a 80. évfordulóra való felkészülés jegyében, szeptember folyamán a MATASZ által megindított módszertani felkészítésnek, ismeretanyagok, szervezési minták, tanácsok honlapon való közzétételének.

A konferencia Kisvárdán a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály külső homlokzatára elhelyezett, a magyar királyi „II. Rákóczi Ferenc” 12. honvéd gyalogezred Don-folyóhoz történő kiszállításának évfordulója alkalmából Emléktábla koszorúzásával vette kezdetét.

Az Emléktáblánál Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ elnöke mondott megemlékező beszédet.

Az Emléktábla mindazoknak a katonáknak állít emléket, akik 1942. október 31-én indultak vasúti kiszállítással a frontra. Majd koszorúk elhelyezésére került sor.

Az Emléktáblánál koszorút helyezett el:

Dudás István kabinet vezető úr és Kovács Zsuzsanna munkatárs úrhölgy, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő nevében;

Ezt követően Dudás István és Matus Attila képviselő urak Kisvárda Város Önkormányzata nevében;

Cill István alezredes és Susánszki Attila zászlós urak a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi ezred nevében;
Széles Ernő ny. dandártábornok elnök úr, a Magyar Tartalékosok Szövetsége nevében
Nagy Zoltán ny. ezredes elnök úr, a MATASZ Békés Megyei Szervezet nevében;
Kovács Balázs alezredes zászlóalj parancsnok úr és dr. Pozsgay Péter t. főhadnagy elnök úr a MATASZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet nevében;
Schucha Ádám őrnagy zászlóalj parancsnok úr és Simon-Jójárt Sándor ny. ezredes elnök úr a MATASZ Veszprém Megyei Egyesület nevében;
Kurucz György elnök és Dankó László elnökhelyettes urak a MATASZ Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezet nevében;

Majd koszorút helyezett el Kovács Zsuzsanna elnök úrhölgy a Honvédsuli Egyesület nevében.

A koszorúzást követően a Tanácsteremben Kovács Zsuzsanna, a Honvédsuli Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ országos elnöke ismertette a konferencia tematikáját.

Az első előadó Baracsi Endre alelnök úr, a Megyei Közgyűlés nevében üdvözölte a konferenciát és többek között elmondta a tapasztalatait a megyében 10 éve folyó Doni megemlékezésekről, melynek ő maga is aktív résztvevője.

Bene János PhD. történész, címzetes múzeum igazgató úr tartott nagy érdeklődésre számot tartó előadást az 1943. januári Don menti események témájában.

A második napon a konferencia résztvevői számoltak be eddigi szervezési munkájukról, osztották meg egymás között elképzeléseiket, terveiket tapasztalatcsere formájában. Az anyagok egy része a MATASZ honlapra is feltöltésre kerültek.

Cill István alezredes úr, a MH 2. vitéz Vattay Antaltartalékos ezred parancsnokhelyettese
Simon-Jójárt Sándor ny. ezredes elnök úr, MATASZ Veszprém Megyei Egyesület
Dr. Pozsgay Péter t. főhadnagy elnök úr, MATASZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet
Nagy Zoltán ny. ezredes elnök úr, MATASZ Békés Megyei Szervezet

A MATASZ honlapon

https://matasz.com/hun/cimke/matasz-don-80/

címen már eddig is megjelentek megyei, járási szervezetek elgondolásai, tervei, anyagai a 80. évfordulóval kapcsolatban, amelyek felhasználására, átvételre minden civil szervezetet, közösséget, intézményt ezúton is biztatunk. Mód van arra, hogy rendezvényeiket akár közösen MATASZ szervezetekkel, akár önállóan szervezzék január-február hónap során.

A konferencia az alábbi ajánlásokat fogadta el:

1,) A MATASZ, a korábbi, közel húsz éves országos, megyei, helyi tapasztalatait is felhasználva, továbbra is vezetője és koordinátora az 1943. év eleji doni harcok emlékére szerveződő országos rendezvénysorozatnak;

2,) Különös figyelmet fordítunk a 2023. év január-február hónapjaiban megtartásra kerülő, Don folyó parti ütközetek 80. évfordulójával összefüggő „MATASZ DON – 80” elnevezésű megemlékezési rendezvényeinkre. A MATASZ szervezetek részére és természetesen minden csatlakozó szervezet, intézmény, személy számára minden segédanyagot biztosítunk a helyi megemlékezési feladatok akár önálló megszervezéséhez, akár csatlakozási lehetőséget a térségben lévő nagy tapasztalatokkal rendelkező MATASZ szervezet rendezvényeihez. A honlapunkon (https://matasz.com/hun/cimke/matasz-don-80/) már szeptember hónapban megindítottuk a „MATASZ DON – 80” elnevezésű külön blokkot. Ebben adunk jól követhető tanácsokat, módszereket, mintákat az országos, helyi, települési rendezvénysorozatok szervezéséhez. A rendezvénysorozat indításának, elöljárói elfoglaltság függvényében opcionális dátumaként 2023. január 10.-t, keddi napot jelöltük meg. Helyszíne: a korábbi budapesti központúságot (HM HIM udvara) kerülve, illetve elkerülve a Budavári épületek egy részének átépítése feletti sajtóvitákat, egy Nyugat Magyarországi közismert település, a Veszprém megyei Zirci Apátság területe. A nyitó rendezvényen miniszter úr, vagy miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár úr, MH Parancsnok úr, a HM-MH vezetői állomány jelenlétével is számolunk. A rendezvénysorozat zárására 2023. február 17-én, pénteken kerül sor a Kelet Magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fehérgyarmaton, szintén elöljárói jelenlét és Patric Sensburg elnök úr, a Német Tartalékos Szövetség (Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr /VdRBw/) elnökének jelenlétében;

3,) Minden résztvevő szervezet, csoport a saját ritmusában, elgondolása szerint valósítja meg az emlékrendezvényeit (megemlékezések katonai emlékműveknél, megemlékező gyűlések szakmai előadással, koszorúzások katonai emlékműveknél, emlékmécsesgyújtások, emlékmenetek, fáklyásmenetek, stb.) alapul véve a „MATASZ DON – 80” honlapon is bemutatott lehetőségeket, valamint figyelembe véve a helyi adottságaikat, kapacitásaikat, szponzoraikat;

4,) A csatlakozni kívánó civil szervezetek számára, akik szervezni kívánnak önálló emlékprogramot, kérés esetén segítséget kíván nyújtani a MATASZ mind adminisztratív, mind szervezési munkák során a honlapon közölteknek megfelelően;

5,) A honlapon közölt anyagok nyílt anyagok, bárki által felhasználhatóak, de kérjük, hogy az alábbi e-mail címekre egy válasz küldését ne kerüljék el;
„Köszönjük, felhasználjuk és egyben csatlakozunk a „MATASZ DON – 80” elnevezésű rendezvénysorozathoz saját rendezvény(einkkel)ünkkel is.”
Jelentkezési és anyagbeküldési e-mail cím, telefonos konzultáció:
veszprem@matasz.com, (+36203800051)
szakmai@matasz.com, (+36309604743)

6,) A konferencia a Honvédelmi Minisztérium, az MH parancsnokság, az MH TT parancsnokság, a területi országgyűlési képviselők, helyi közigazgatási-társadalmi szervezetek támogatásával valósult meg.

7,) A konferencián részt vett:

Kovács Zsuzsanna Honvédsuli Egyesület elnök
Kozma Kinga t. szkv. Honvédsuli Hagyományőrző Tagozat
Vörös Jolanda inspektor MATASZ
Baracsi Endre Sz-Sz-B Megyei Közgyűlés alelnök
Bene János PhD. történész, címzetes múzeum igazgató
Cill István alezredes, parancsnokhelyettes MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
Csordás Imre t. ftörm., a Honvédsuli Pest Megyei Tagozatvezető
Dankó László MATASZ Kisvárdai Járási Szervezet elnök
Kertész József százados 5. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda
Kovács Balázs alezredes Győr-Moson-Sopron Megyei TVZ.
Kurucz György, MATASZ Sz-Sz-B Megyei Szervezet elnök
Mák Dávid t. őrm. Honvédsuli Hagyományőrző Tagozat
Nagy Dávid, Honvédsuli Hagyományőrző Tagozat
Nagy Zoltán ny. ezredes MATASZ Békés Megyei Szervezet elnök
Dr. Pozsgay Péter t. fhdgy. MATASZ GY-M-S Megyei Szervezet elnök
Schucha Ádám őrgy. Veszprém Megyei TVZ.
Simon-Jójárt Sándor ny. ezredes MATASZ Veszprém Megyei Egyesület
Susánszki Attila zls. Békés megyei TVZ.
Szabó János ny. ezredes, inspektor MATASZ
Széles Ernő ny. dandártábornok, országos elnök MATASZ

Szolgálati távollétét követően az Ajánlást támogatta:
Nagy Lajos ny. alez., MATASZ Fejér Megyei Szervezet elnök

8,) A segítségnyújtó (szponzoráló) MATASZ szervezetek és a hozzájuk rendelt területi szervezetek elosztása.

Kérjük, hogy a szervezetek elnökei minél előbb vegyék fel egymással a kapcsolatot a további szponzorálási, tanácsadási kapcsolatok érdekében.

Támogató szervezetTámogatott szervezet
8/1,) MATASZ Békés Megyei Szervezet:MATASZ Bács-Kiskun Megyei Szervezet,
MATASZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet,
MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezet;
8/2,) MATASZ Fejér Megyei Szervezet:MATASZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet,
MATASZ Pest Megyei Szervezet,
MATASZ Tolna Megyei Szervezet;
8/3,) MATASZ GY-M-S Megyei Szervezet:MATASZ Vas Megyei Szervezet,
MATASZ Zala megyei Szervezet;
8/4,) MATASZ Kisvárda Járási Szervezet:MATASZ Heves Megyei Szervezet,
MATASZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet,
MATASZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet,
MATASZ Nógrád Megyei Szervezet,
MATASZ Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezet;
8/5,) MATASZ Veszprém Megyei Egyesület:MATASZ Baranya Megyei Szervezet,
MATASZ Budapest Fővárosi Szervezet,
MATASZ Somogy Megyei Szervezet;

9,) Minden területi, helyi, tagozati MATASZ szervezet karolja fel a HM-MH, valamint civil szervezetek köréből érkező igényeket és segítsen önálló, illetve a MATASZ szervezettel együtt megvalósítandó évfordulós rendezvények szervezésében.

10,) A MATASZ DON – 80 rendezvényeket lehetőleg a Nyitó Nap, 2023. január 10.-e és a Záró Nap, 2023. február 17.-e között kell megtartani.

11,) Kérjük, a MATASZ Béri Balog Alapítvány kuratóriumát, hogy a BM felső vezetésével az ősz folyamán kialakított eredményes kapcsolatok alapján, valamint a rendvédelmi szervezetekkel meglévő kapcsolataik alapján törekedjenek arra, hogy minél több szervezetet, és személyt megnyerjenek a „MATASZ DON – 80” rendezvénysorozatba való bekapcsolódásra.


Szabolcsveresmarton, 2022. november 04-én.


MATASZ DON – 80 Munkacsoport:
elnök: Simon-Jójárt Sándor ny. ezredes, VME elnök
tag: Dankó László SZSZBM KJSZ elnök
Nagy Lajos ny. alezredes, FMSZ elnök
Nagy Zoltán ny. ezredes, BMSZ elnök
Dr. Pozsgay Péter t. főhadnagy, GYSMSZ elnök

Budapest, 2022. november 08-án.
Széles Ernő ny. dandártábornok s. k.
-elnök-

Budapest, 2022. november 30-án.
Országos Elnökség