„Minden egyes tanárunk ismer minden diákot”

Szöveg: Ördög Kovács Márton | Fotó: archív |  2021. január 11. 7:11

Izgalmas hónapok előtt állnak a középiskolába készülő diákok, mivel közelednek a központi felvételi vizsgák. Az ország minden táján, de még a határon túl is sok család keresi gyermeke számára azt az oktatási intézményt, ahol a diákok megalapozhatják későbbi életpályájukat. Természetesen a középiskolák is készülnek erre az időszakra. Nincs ez máshogy a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban sem, ahol Böjthéné Urbin Eleonórával, az intézmény közismereti igazgatóhelyettesével beszélgettünk.

Kratochvil (1)

2020. december 4-én zárult a központi felvételi vizsgák jelentkezési határideje és 2021. január 23-án meg is kezdődnek az írásbelik. Mit jelent ez az intézményükre nézve?

Eddig közel 50 tanuló jelezte – több esetben határon túliak is -, hogy intézményünkben kívánja megírni a központi írásbeli felvételit. De ez még nem jelenti a teljes létszámát azoknak, akik a felvételi során hozzánk jelentkeznek, ugyanis nem kötelező az írásbelit megírni abban az intézményben, ahová később majd felvételt szeretnének nyerni. A diákoknak lehetőségük van arra, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb kijelölt vizsgaközpontban írják meg a felvételi vizsgát. Így jelenleg csak azt látjuk, hogy hányan szeretnének nálunk írásbeli vizsgát teljesíteni. A jelentkezők számát ez az adat még nem tükrözi.

Mikor tudja meg az adott intézmény, hogy hányan szeretnének hozzájuk bekerülni?

Az intézmény ezt akkor fogja megtudni, amikor a felvételizőknek be kell nyújtaniuk a felvételi papírokat. Ennek a határideje a tanév rendje szerint február 19-e (péntek), legkésőbb eddig kell a jelentkezési lapokat postai úton feladni az intézményekbe. Ez azért is érdekes, mert eddig mindig két írásbeli vizsganap volt kijelölve: egy eredeti nap, ami most január 23-a és egy pótnap. Viszont a jelenlegi járványügyi helyzet miatt megadtak egy második pótnapot is, ami február 5-re esik. A felvételi eredményeiről február 8-án értesülnek a vizsgázók, de azoknak, akik ez utóbbi időpontban vizsgáztak, az Oktatási Hivatal február 10-ét határozta meg a betekintés időpontjának. Reméljük, mindenkinek sikerül időben feladni a jelentkezési lapját, és akkor február utolsó hetében pontosan tudjuk, hány tanuló szeretne felvételt nyerni hozzánk.

Kratochvil (2)

Az önök intézményében milyen képzésekre várják a jelentkezéseket?

Minden ezzel kapcsolatos információ a honlapunkon és a felvételi tájékoztatónkban is megtalálható. Ebben az évben most nem három, hanem csak két osztályt tervezzünk indítani szeptemberben. Az egyik a már megszokott módon emelt szintű nyelvi képzést nyújtó gimnáziumi osztály, ahol angol vagy német nyelvet tanulhatnak emelt óraszámban első idegen nyelvként a tanulók, aszerint, hogy milyen nyelvet tanultak korábban és mire nyújtják be a jelentkezést. Ez egy négyévfolyamos képzés, ami érettségivel zárul 12. évfolyam végén. A másik induló osztályunk egy szakképzést nyújtó osztály, honvéd kadét ágazati szakképzés elektronikai technikus képzéssel. Ez, az új technikumi struktúrának megfelelően már öt éves képzés, ami azt jelenti, hogy a 12. évfolyam végén nem tesznek minden tárgyból érettségit a tanulók, csak előrehozott érettségi vizsgaként érettségizhetnek magyarból, matematikából és történelemből. Ezt követően a 13. év végén a technikusi vizsgával és az idegen nyelvből nyújtott érettségivel együtt lesz teljes az érettségi bizonyítványuk. Emellé természetesen egy technikusi oklevelet is kapnak. Ez a két képzésünk indul el a 2021/2022-es tanévben.

Említette, hogy a határon túlról is jelentkeznek önökhöz. Mi lehet az oka annak, hogy az intézményük ilyen népszerűségnek örvend a határon túli magyarság körében is?

Sok múlik azon, hogy az intézményben tanuló diákjaink milyen hírét viszik a nálunk zajló oktatásnak. Több olyan diákunk van jelenleg is, aki vagy testvérpár vagy unokatestvér, rokon. És ahogy egy családon belül, úgy nagyobb közösségekben is gyorsan elterjedt a jó hírünk. Ugyanez figyelhető meg a határon túli jelentkezőknél is: akik nálunk tanulnak, azok elviszik az iskolában folyó képzésnek a hírét az adott településre, ahol laknak. Így ezeken a településeken az emberek megismerik az intézményünket, értesülnek arról, hogy milyen a kollégiumi élet, és milyen lehetőségei vannak a nálunk tanuló és végző diákoknak. Szerintem ezek a fő okok, valamint úgy gondolom, hogy többen vannak olyanok, akik mindenképpen Magyarországon szeretnének tanulni és itt nálunk, a honvédelmi nevelésnek köszönhetően találják meg a kötődésüket.

Kratochvil (3)

A Magyar Honvédségnek érezhetően nőtt a társadalmi beágyazottsága, elfogadottsága az elmúlt időszakban. Tapasztalták-e ennek a folyamatnak hozadékát az intézményük iránti érdeklődők számában?

Igen, ezt mi is tapasztaljuk. Egy iskolának ahhoz, hogy meglegyenek a stabil alapjai, legalább 5-10 évre van szüksége. A mi iskolánk is fokozatosan, a fejlődésével párhuzamosan vált egyre ismertebbé. Neve egyre inkább összeforrott a honvédelmi neveléssel, illetve a végzős diákok és a továbbtanulási eredmények igazolták azt, hogy az általunk nyújtott képzés megfelelő. A honvédség iránt érdeklődő, határozott jövőképben gondolkodó szülők és tanulók már célirányosan keresik az iskolánkat. Ennek köszönhetően azt tapasztaljuk a felvételik során is, hogy megnőtt az érdeklődők száma a nálunk képviselt oktatási forma iránt.

Általában elmondható a speciális képzést nyújtó középiskolákról, hogy egy nyitott, és a kollégiumi létformából adódóan összetartó közösséget is alkotnak. Ön hogy látja, mi az a szellemiség, ami az intézményüket leginkább jellemzi és népszerűvé teszi?

Az biztos, hogy az összetartozás- és az összetartástudatnak, a bajtársiasságnak nagyon erős hatása van az intézményünkben. Egyrészt azért, mert a hétköznapokban 24 órát együtt vannak a diákok, és magának a honvédelmi képzésnek is vannak délutáni időpontban zajló foglalkozásai. Sok lehetősége van a diákoknak, hogy szakkörökön vagy felkészítőkön vegyenek részt. Ennek köszönhetően az osztályközösségek és az azokat összetartó barátságok is erősebbek. Ezek a kapcsolatok a diákjaink későbbi életpályája során is visszaköszönnek. Úgy vélem, iskolánkban alapvetően családias hangulat tapasztalható, mivel nem egy nagy létszámú intézmény vagyunk; minden egyes tanárunk ismer minden diákot – ez is ad egy erős köteléket az iskolán belül, és ezért könnyebben tudjuk támogatni növendékeinket céljaik megvalósításában.

Kratochvil (4)

Említette, hogy 50 diák jelezte, önöknél írná meg a központi felvételit. Egy vírushelyzet idején milyen kötelezettségeket ró ez az intézményükre a lebonyolítás terén?

Figyelemmel követjük mindig az EMMI által kiadott határozatokat és az Oktatási Hivatal javaslatait is. Jelenleg a vizsgaszervezéssel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindenképpen ügyelni kell az osztálytermekben a felvételizők létszámára, amit 10 főben maximalizáltak, betartva a minimum 1,5 méteres távolságot. Mi igyekszünk ezt a számot még lejjebb vinni, hogy minél kevesebb legyen az érintkezés a diákok között. Emellett természetesen továbbra is ügyelünk a beléptetésre vonatkozó kézfertőtlenítési szabályokra. A felügyelő tanároknak kötelező lesz a maszkviselés. Minden vizsgahelyszínen, mosdóban, folyosón biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét. Fokozottan ügyelünk arra, hogy a vizsga helyszínének megközelítése során és a vizsgák közötti szünetben se nagyon érintkezzenek egymással a tanulók, a maszkhasználat mellett tartsák a megfelelő távolságot egymástól. A termeket szellőztetjük. Figyelnünk kell arra is, hogy a vizsgadolgozat beadásánál is minél kevesebb legyen az érintkezés a felvételiző és a felügyelő tanár között. A felvételi dolgozatokat – ugyanúgy, mint az érettséginél is tettük – egy irattárban fogjuk elhelyezni, és legalább 24 órán keresztül ott lesznek elzárva a dolgozatok, mielőtt a javító tanár átvenné azokat. Az írásbeli felvételi vizsga megszervezése után a betekintés során szintén be kell majd tartanunk a biztonsági előírásokat. A megtekintés helyszínén lehetőleg csak egy tanuló tartózkodik majd, aki lefényképezheti a dolgozatát. Így az egy térben tartózkodás időintervallumát és a találkozások számát is csökkenthetjük. Természetesen jogorvoslati igényükkel továbbra is élhetnek a felvételizők, ezt elektronikus formában kell benyújtani az intézmény vezetőjének. A márciusi szóbeli felvételi időszakában megtartott motivációs beszélgetések lebonyolításánál is követjük majd az akkor hatályos járványügyi szabályokat.

Kratochvil (5)

Önöknél kötelező a kollégiumi bentlakás a diákok számára. Mi az, amit ezen a téren kínálni tudnak a felvételizőknek?

A kötelező kollégiumi bentlakás mellett azért is döntöttünk, mert a növendékek élete határozott napirend szerint zajlik, segítve a későbbi katonai pályára felkészülés folyamatát. Emellett, mint minden kollégiumban, nálunk is zajlanak szilenciumi órák, valamint korrepetálások, felkészítések és egyéb foglalkozások. Mindig az adott évfolyam eredményeit és a tanulói igényeket vesszük figyelembe, amikor meghirdetjük ezeket a délutáni alkalmakat. Minden kollégiumi nevelőnknek van pedagógus végzettsége, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy az iskolai oktatóink munkáját támogatva segítsék a növendékek tantárgyi fejlődését, felzárkóztatását. Rendkívül népszerű a matematika felzárkóztató-felkészítő, hiszen ez a tantárgy – tapasztalataink szerint – országos szinten is problémásnak minősül. Ezen kívül vannak például közép- és emelt szintű érettségi- és nyelvvizsga-felkészítők, sportfoglalkozások. És ne feledkezzünk meg a délutáni katonai foglalkozásokról sem, amikor például menetgyakorlatra mehetnek a diákok, vagy speciális katonai mozgásformákat sajátíthatnak el. Hétvégén jó idő esetén pecaszakkörre is van lehetőség, a lányok körében pedig népszerű a sütiszakkör és az újságírás. A diákönkormányzat programjai is főleg a délutáni időpontokban valósulnak meg. Minden foglalkozással, legyen az kötelező vagy szabadon választható, arra törekszünk, hogy növendékeink továbbtanulását segíteni tudjuk civil és katonai pálya esetében egyaránt, valamint érett, felelősségteljes gondolkodású, hazaszerető ifjakként hagyják el az intézményünket végzőseink.

Kratochvil (6)_2

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/minden-egyes-tanarunk-ismer-minden-diakot.html