Missziós Tagozat

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT HELYE, SZEREPE ÉS CÉLJAI

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT HELYE

A külföldi szolgálatot teljesítés során tapasztalatot szerzett hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos (műveleti, védelmi), nyugállományú, köztisztviselő és közalkalmazott állomány, valamint polgári személyek körében, illetve a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Köztársaság szervei és szolgálatai részéről igényként merült fel egy szakirányú fórum létrehozása. Ezen a fórumon valósulna meg a külszolgálattal kapcsolatban felmerülő általános és sajátságos feladatok felkészülési és végrehajtási tapasztalatinak gyűjtése, a szerzett ismeretek rendszerezett feldolgozása és egyben mindezek felhasználása, továbbadása. Az önkéntes alapon létrejött fórum a MATASZ szervezett keretei között működjön fórum tagozati formában, Missziós Tagozat elnevezéssel.

A Tagozat önkéntes alapon szerveződik. Tevékenységében nem helyettesíti, hanem szorosan támogatja az állami hivatalos szervezetek, a már megalakult társadalmi szervezetek vonatkozó munkáját.

A Tartalékos Tisztek Nemzetközi Szövetsége (CIOR) és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) egyik fő célkitűzése a szövetségek és a közvélemény közötti kapcsolatok javítása, fejlesztése. A társadalmi kapcsolat hangsúlyossá vált, melynek minden szinten jelen kell lennie a Tagozat munkájában.

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT SZEREPE

A KÜLFÖLDI szolgálatot teljesített személyek értékes tapasztalatainak gyűjtése, elemzése és hasznosítása, valamint ezen személyek és családjaik érdekeinek igény-szerinti képviselete érdekében a MATASZ azonos érdeklődésű tagjai az Alapszabály 10. § (3) bekezdése alapján hozták létre és működtetik a MATASZ Missziós Tagozatát.

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT CÉLJAI

  • hivatalos fórumot biztosítani a külföldi szolgálatot teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos (műveleti, védelmi), nyugállományú, köztisztviselő és közalkalmazott állomány, valamint polgári személyek részére, hogy szolgálatuk során szerzett jártasságaikat, tapasztalataikat egymással, valamint az érdeklődőkkel megoszthassák;
  • az összegyűlt tapasztalatok, dokumentumok, fényképek stb. gyűjtése összeállítása, elemzése;
  • az összerendezett tapasztalatok, dokumentumok, fényképek széles körű hasznosíthatóságának megteremtése (a külföldi szolgálatra történő felkészítésen való alkalmazástól az oktatási intézményekbeni tanításán keresztül, a széleskörű társadalmi népszerűsítéséig);
  • a Tagozat a megyei szervezetek azonos érdeklődésű tagságát is összefogja, szervezett kereteinek (Régiók) kiépítésére igény szerint valósul meg;
  • a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség nemzetközi feladatainak ismertetése, népszerűsítése, ezáltal a MH toborzási célkitűzéseinek támogatása (tájékoztató és népszerűsítő anyagok, előadások kidolgozásán és tartásán, mobil kiállítások összeállításán és egyéb munkaformákon keresztül stb.);
  • a külföldi szolgálatot teljesített/teljesítő katonák és családtagjai érdekeinek képviselete (tanácsadás, támogatás, segítségnyújtás stb.);
  • a MATASZ más szervezeteivel szoros együttműködésben hozzájárulni a MATASZ éves terveiben rögzített feladatainak teljesítéséhez;
  • a MATASZ Tagozataként értékes együttműködés megvalósítása a megfelelő magyar és nemzetközi szervezetekkel;
  • részvétel a külföldi szolgálati feltételek törvényi kidolgozásában, korszerűsítésében közelítve az osztrák, illetve skandináv országok szabályozásaihoz;
  • felvenni a kapcsolatot azon országok nagykövetségeivel, ahol missziók voltak (Angola, Mozambik, Kuvait, Nyugat-Szahara, Grúzia stb.), vagy jelenleg is vannak.