Néma főhajtás a kommunizmus áldozatainak tiszteletére

Szöveg: Gyimóthy Levente | Fotó: Dömsödi Richárd |  2023. február 28. 14:17

2001. február 25-e óta emlékeznek meg Magyarországon a kommunista diktatúra áldozatairól. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát az itt tevékenykedő szovjet hatóságok összeesküvés vádjával letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták.

_DR_7709 (1)

A több évtizedes kommunista uralom áldozatairól Székesfehérváron is megemlékeznek évről évre, az Ötvenhatosok terén. Idén Cser-Palkovics András polgármester mellett Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes és Törő Gábor országgyűlési képviselők, dr. Simon László fejér megyei főispán, valamint Dancs Norbert járási hivatalvezető-helyettes is néma főhajtással emlékezett az elhunytakra.

A megemlékezésen részt vettek a hivatali, fegyveres és rendvédelmi szervek, oktatási intézmények és a honvéd hagyományőrző szervezetek vezetői, képviselői is.

_DR_7776

A közel százmilliós áldozatot hozó kommunizmus hazai adatait tekintve, az elhunytak, kitelepítettek, bebörtönzöttek száma minimum ötvenezerre tehető. Ebbe, a második világháborúban szovjet fogságba kerültek, az 1946-ban munkaszolgálatra hurcolt személyek és a mentálisan megnyomorított emberek nincsenek beleszámítva.

A csendes megemlékezésen az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár részéről – Vokla János ezredes, dandárparancsnok képviseletében – Wenzdorfer Zoltán alezredes vett részt. A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságtól (HQ MND-C) Tábi Levente alezredes, a NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) részéről Juhász Gábor őrnagy, az MH Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (DCM-E) nevében Németh Sándor őrnagy, valamint az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred képviseletében Pőcze Endre százados hajtott fejet az áldozatok emléke előtt.

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/nema-fohajtas-a-kommunizmus-aldozatainak-tiszteletere.html