Összefoglaló a CIOR IBM IV-ről

CIOR IBM IV ülés Wilhelmshavenben

2022. április 3–5. között a németországi Wilhelmshavenben került sor a Tartalékos Tisztek Nemzetközi Szövetségének (CIOR) IBM IV ülésére. A MATASZ delegációja sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, ahol az alábbi témakörök kerültek megvitatásra.
Április 3-án a CIOR elnök bevezető előadásában bemutatta a német haderő (Bundeswehr) haditengerészeti erőit, és beszélt a Sachsen-Anhalt fregatton tervezett csapatlátogatásról.

Az észt Riho Terras tábornok előadást tartott az ukrajnai eseményekről és a Balti államok helyzetéről, majd az észt küldött ismertette az Ukrajnának nyújtandó humanitárius és egészségügyi támogatások formáit.

A CIOR elnöke átadta a nemzeti képviselőknek a Wilhelmshaveni Deklaráció előzetes tervezetét, majd a küldöttek megvitatták a tartalmát. Az elnök leszögezte, hogy fontos a CIOR állásfoglalása, üzenete az aktuális európai biztonsági helyzettel kapcsolatosan, amelynek konszenzuson kell alapulnia.
A CIOR elnöke az NRFC-vel és a CISOR-ral történő együttműködés kérdését említve a 2022 augusztusában Athénban megrendezésre kerülő CIOR kongresszuson vár előrelépést.

A görög delegációvezető tájékoztatást adott a 2022. augusztus közepén Athénban tervezett nyári ülésről és programokról.
A CIOR elnöke bemutatta a CIOR medált és a 75. évfordulóra készülő emlékkönyvet.

A résztvevők meglátogatták a német haditengerészeti bázist, és hajóztak a Sachsen-Anhalt fregattal.

Kép forrása: CIOR Facebook oldaláról

Április 5-én az észt elnök beszélt a jövőbeni kongresszusokról (SC Athén 2022, SC Helsinki 2023, SC Tallinn 2024) és elnökségekről.

A CIOR 2.0 megvitatásra került a francia képviselők jelenlétében. A program javasolta a digitalizáció növelését, az online kapcsolattartás lehetőségeinek kihasználását. A CIOR elnöke ugyanakkor kijelentette, hogy emellett a jövőben is különösen fontosnak tartja a személyes találkozókat és a jelenléti kapcsolattartást.

A CIOR elnöke javasolta a Wilhelmshaveni Deklaráció elfogadását és aláírását együtt a német CIOR elnökség főtitkárával.
Az észt képviselő ismertette a CIOR elnökség Helsinkiben tartandó programjait: IBM I (2022) és CIOR/CIOMR SC (2023).

A küldöttek áttekintették a költségvetési helyzetet, a pénzügyi tervezés állapotát és a tagsági díjakat.
A CIOMR elnök korára tekintettel bejelentette visszavonulását, miután utódja kiválasztásra kerül, és át tudja adni feladatait.

A holland képviselő bejelentette a Cyber WG (Kiber Munkacsoport) megalakítását (a DefSec Committee-n belül) és azt a szándékot, hogy a jövőben önálló Cyber Committee-t (Kiber Bizottságot) hozzanak létre.
A bizottságok (STRATCOM, OUTREACH, DEFSEC, SYMPOSIUM, YROC, MILCOMP, CIMIC, LEGAL, CLA) megtették jelentéseiket.

Az esemény jegyzőkönyvének módosítását a résztvevők 2022. május 20-áig kezdeményezhetik, ezt követően kerül sor a dokumentum véglegesítésére.

Budapest, 2022. április 28.
Dr. Szilvágyi Tibor ny. alezredes (Nemzetközi Kapcsolatok)